Canoni projektorite Euroopa garantii

Käesolevat garantiid pakub ettevõte Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon“) lõppkasutajatele, kes ostavad Canoni projektori isiklikuks kasutamiseks, kuid kellele ei rakendu selle riigi seadused, kust projektor osteti.

Kui olete tarbija, siis käesolev garantii teile ei kehti, kuid see ei mõjuta teie seaduslikke õigusi kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Neid tingimusi ja seda pakkumist tõlgendatakse kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ning nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute ainuõiguslikku kohtualluvust.

Canoni projektorite Euroopa garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, teie ostetud projektorist ja selle ostmise ajast. Teenusepakkumised on järgmised:


remondiks tagastamise garantii

projektori täiustatud garantii laenuteenus


Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis (edaspidi „territoorium“) kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni projektoritele kehtib Canoni projektorite Euroopa garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud projektoril esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused – vaadake alt). Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenusele rakenduvad ka piirkondlikud ja projektorist olenevad piirangud. Lisateabe saamiseks lugege allolevat jaotist Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenus.

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies projektori Canoni volitatud teeninduskeskusesse.

Käesolev garantii on ainuke hüvitamise alus ning Canon, Canoni tütarettevõtted ega teised Euroopa projektorite garantii liikmed ei ole vastutavad ühegi juhusliku või tahtliku kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva garantii nõuete rikkumisest.

Lisaks Canoni projektorite Euroopa garantiile on saadaval ka 3-aastane lambi garantii. Lisateabe saamiseks külastage projektori kampaaniate lehekülge.


Remondiks tagastamise garantii

Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni projektoritele kehtib ostukuupäevast alates 3-aastane remondiks tagastamise tasuta tugi (rakenduvad tingimused).

Allpool loetletud mudelitele kehtivad teised garantiiajad.


MudelGarantiiaeg
XEED 4K600STZ5 aastat või 12 000 tundi*
XEED 4K501ST3 aastat või 6000 tundi*
XEED WUX75003 aastat või 6000 tundi*
XEED WUX7000Z 5 aastat või 12 000 tundi*
XEED WUX67003 aastat või 6000 tundi*
XEED WUX6600Z5 aastat või 12 000 tundi
XEED WUX65003 aastat või 6000 tundi*
XEED WUX58003 aastat või 6000 tundi*
XEED WUX5800Z5 aastat või 12 000 tundi
XEED WUX500ST3 aastat või 6000 tundi*
LV-HD4203 aastat või 6000 tundi*
LV-X4203 aastat või 6000 tundi*

*Arvestatakse seda väärtust, mis täitub enne.


Projektori täiustatud garantii laenuteenus

Riigid, kus projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib

Projektori täiustatud garantii laenuteenust pakuvad järgmised Euroopa projektorite garantii liikmesriigid.

     
AustriaBelgiaTšehhiTaani Eesti*
SoomePrantsusmaaSaksamaaUngariIirimaa
ItaaliaLäti*Leedu*LuksemburgMadalmaad
NorraPoolaPortugalŠveitsSlovakkia
HispaaniaRootsiÜhendkuningriik  

* Eestis, Lätis ja Leedus on täiustatud garantii laenuteenus saadaval ainult teatud projektori mudelite puhul, mis on ostetud pärast 01.01.2016.

Mudelid, mille puhul projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib

Järgmiste mudelite puhul kehtib projektori täiustatud garantii laenuteenus:
Pange tähele: mis tahes kohandatud mudelitele laenuteenus ei kehti.

XEED

   
XEED SX6000XEED WUX400STXEED WUX5800Z
XEED WUX450XEED WUX450STXEED WUX500ST
XEED WUX500XEED WUX7500XEED WUX5000
XEED WUX4000XEED WUX7000ZXEED WUX6010
XEED WUX6000XEED WUX6700XEED WX450ST
XEED WX520XEED WUX6600ZXEED WX6000
XEED 4K500STXEED WUX6500XEED 4K501ST
XEED 4K600STZXEED WUX5800Kõikide üleval loetletud mudelite meditsiinilised variandid

LX

  
LX-MU500LX-MU600Z
LX-MU700LX-MU800Z 
LX-MW500