Canoni projektorite Euroopa garantii

Käesolevat garantiid pakub ettevõte Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon“) lõppkasutajatele, kes ostavad Canoni projektori isiklikuks kasutamiseks, kuid kellele ei rakendu selle riigi seadused, kust projektor osteti.

Kui olete tarbija, siis käesolev garantii teile ei kehti, kuid see ei mõjuta teie seaduslikke õigusi kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Neid tingimusi ja seda pakkumist tõlgendatakse kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ning nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute ainuõiguslikku kohtualluvust.

Canoni projektorite Euroopa garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, teie ostetud projektorist ja selle ostmise ajast. Teenusepakkumised on järgmised:


remondiks tagastamise garantii

projektori täiustatud garantii laenuteenus


Kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveitsis (edaspidi „territoorium“) kasutamiseks mõeldud ja sealt ostetud Canoni projektoritele kehtib Canoni projektorite Euroopa garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud projektoril esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused – vaadake alt). Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenusele rakenduvad ka piirkondlikud ja projektorist olenevad piirangud. Lisateabe saamiseks lugege allolevat jaotist Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenus.

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies projektori Canoni volitatud teeninduskeskusesse.

Käesolev garantii on ainuke hüvitamise alus ning Canon, Canoni tütarettevõtted ega teised Euroopa projektorite garantii liikmed ei ole vastutavad ühegi juhusliku või tahtliku kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva garantii nõuete rikkumisest.

Lisaks Canoni projektorite Euroopa garantiile on saadaval ka 3-aastane lambi garantii. Lisateabe saamiseks külastage projektori kampaaniate lehekülge.


Remondiks tagastamise garantii

K: Milline garantii kehtib Euroopast ostetud Canoni projektorile?

V: Üldiselt pakub Canon Euroopa projektorite garantiid toodetele, mis on ostetud järgmistest riikidest.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Palun tutvuge selle garantii tingimustega.


K: Milline garantiiga seotud teave on lisatud Canoni toote karpi?

V: Euroopa riikides, kus kehtib projektorite garantii, on iga projektori karpi lisatud Euroopas projektorite garantii kaart. Kaart sarnaneb järgmise pildiga.


K: Kas Euroopa projektorite garantii taotlemiseks peab mingeid dokumente täitma ja Canonile saatma?

V: Euroopa projektorite garantii saamiseks ei pea Canonile ühtegi dokumenti saatma. Kui soovite kasutada Euroopa projektorite garantii tingimuste alusel parandusteenust, peate esitama Canoni esindusele projektori algse ostutõendi (koos ostukuupäevaga).


K: Milliseid dokumente on vaja projektori parandamiseks Euroopa projektorite garantii tingimuste alusel?

V: Kui soovite kasutada parandusteenust Euroopa projektorite garantii tingimuste alusel, peate esitama Canoni esindusele projektori algse ostutõendi (koos ostukuupäevaga). Kampaaniagarantiile võivad kehtida täiendavad tingimused, seega tutvuge kampaaniapakkumiste tingimustega (kui kohaldub)


K: Kui kaua kehtib tavapärane Canoni projektorite Euroopa garantii?

V: Üldiselt kehtib Canoni projektoritele 3- või 5-aastane garantii. Erandite kohta saate lisateavet õiguste vahekaardilt.


K: Kui ma ostan Canoni projektori riigist, kus Canon ei paku Euroopa projektorite garantiid, siis kas projektorile kehtib ikka Euroopa projektorite garantii, kuna elan riigis, kus Euroopa projektorite garantii kehtib?

V: Projektorile kehtiva garantii üksikasjad leiate üldiselt projektori karbist. Tavaliselt kehtib toodetele garantii, mida pakutakse nende müügipiirkonnas, ja lõppkasutaja peab toote parandamiseks tagastama toote vastava piirkonna esindusse. Üldjuhul ei paku Canon ülemaailmset garantiid, v.a juhul kui see on toote või piirkonna juures eraldi välja toodud.


Projektori täiustatud garantii laenuteenus

K: Kus projektori täiustatud garantii laenuteenus kehtib?

V: Teenus on saadaval ainult järgmistes riikides: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Alates 01.01.2016 saavad projektori täiustatud garantii laenuteenust kasutada Eesti, Läti ja Leedu lõppkasutajad. Nendes riikides saab teenust kasutada ainult teatud projektorite mudelitega, mis on ostetud pärast 01.01.2016.


K: Kes saab projektori täiustatud garantii laenuteenust taotleda?

V: Seda teenust saab taotleda projektori lõppkasutaja või selle edasimüüja pärast defekti avastamist. Laenuprojektor antakse, kui katkine projektor on diagnoositud (kooskõlas tingimustega) ja laenuprojektori pakkumine on vastu võetud.


K: Kellega pean projektori täiustatud garantii laenuteenuse saamiseks ühendust võtma?

V: Projektori lõppkasutaja või nende müüja peab helistama kohalikule Canoni tugiliinile. Canon kogub kogu vajaliku teabe (nt vea detailid) ja viib läbi esmase võimaliku veapõhjuse analüüsi. Kui viga püsib, võtab lõppkasutaja või edasimüüjaga ühendust teise taseme tugimeeskond. Kui vea diagnoos on kinnitatud ja soovitame remonti, pakutakse laenuks samaväärset projektorit (või paremate tehniliste näitajatega projektorit).


K: Kui kaua võtab aega laenuprojektori kohaletoimetamine?

A: Võimaluse korral pakutakse kliendile laenuks projektorit üks päev pärast laenuprojektori taotlemist, kui klient esitab oma taotluse enne 11:00, ja kaks päeva pärast taotlemist, kui klient esitab taotluse pärast 11:00, nädalavahetusel või riigipühal.


K: Kuhu laenuprojektor saadetakse?

V: Laenuprojektori võib saata kas edasimüüjale või otse lõppkasutajale (kui lõppkasutajal on tehnilised teadmised paigaldustööde tegemiseks).


K: Mis juhtub pärast laenuprojektori kättesaamist?

V: Pärast laenuprojektori kättesaamist peab edasimüüja või lõppkasutaja tagama, et katkine projektor saadetakse Canonile. Katkise projektori saatmiseks antakse saadetise sildid, mis tuleks panna teile antud tarnimiskasti. Peate ühendust võtma tarnimisettevõttega, et korraldada esimesel võimalusel katkise projektori pealevõtmine. Tavatingimustes katab kohaletoimetamiskulud Canon.


K: Mis juhtub pärast katkise projektori parandamist?

V: Edasimüüja või lõppkasutaja vastutab selle eest, et laenuprojektor tagastatakse Canonile viie päeva jooksul pärast remonditud seadme kättesaamist. Laenuprojektori saatmiseks antakse saadetise sildid, mis tuleks panna teile antud tarnimiskasti. Peate ühendust võtma tarnimisettevõttega, et korraldada esimesel võimalusel laenutoote pealevõtmine. Tavatingimustes katab kohaletoimetamiskulud Canon.


K: Kes vastutab katkise projektori eemaldamise eest ja selle tagasi paigaldamise eest pärast parandamist?

V: Canon ei vastuta originaalprojektori eemaldamise ega uuesti paigaldamise eest. Selle eest vastutab projektori lõppkasutaja või edasimüüja.


K: Kes vastutab laenuprojektori paigaldamise ja selle tagasi eemaldamise eest pärast parandamist?

V: Canon ei vastuta laenuprojektori paigaldamise ega eemaldamise eest. Selle eest vastutab projektori lõppkasutaja või edasimüüja.


K: Mis juhtub, kui laenuseade kaob, saab kahjustada või see varastatakse?

V: Canon pakub lõppkasutajatele või edasimüüjatele laenuprojektorit Canoni standardsete laenutingimuste alusel, millega nad peavad nõustuma, kui nad nõustuvad projektori täiustatud garantii laenuteenuse raames laenuprojektori pakkumisega. Lõppkasutajad või edasimüüjad peavad tagama, et kõik laenuks antud seadmed tagastatakse samas seisukorras nagu need tarniti. Samuti on nad vastutavad laenuseadmete mis tahes kadumise, kahjustamise või varguse eest ning Canon võib neilt nõuda kulude hüvitamist või seadme asendamist. Lõppkasutajatel või edasimüüjatel soovitatakse kasutada sobivat kindlustust, mis kataks kõiki laenuks antud seadmeid.