Privaatsus

Canoni pühendumus privaatsusele

Canon suhtub tõsiselt oma kohustusse kaitsta üksikisikute privaatsust ja nende isikuandmete töötlemist. Canon vaatab regulaarselt üle ja vajaduse korral värskendab oma andmekaitse põhimõtteid ja praktikaid. Canon töötleb üksikisikute isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, mis on välja toodud allpool loetletud asjakohastes teatistes. Meie kehtivate teatiste loend


Uusimad privaatsusteatised

Canoni eraklientide privaatsusteatis

Canoni äriklientide privaatsusteatis

Värbamise privaatsusteatis

Küpsiste kasutamise teade