MABI_Maintenance

Canon Factory Service Centre teeninduskeskuse hooldus- ja remonditingimused

Kui peate saatma oma Canoni toote hooldusesse või parandusse, kehtivad teile järgmised tingimused.

HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TINGIMUSED

Käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimustega sätestatakse tingimused, mis kehtivad nendele hooldus- ja parandustöödele, mida ettevõttele Canon Europe N.V. kuuluv Canoni tehase teeninduskeskus Canoni toodetele (edaspidi tooted) teile pakub. Lugege neid tingimusi hoolikalt enne mis tahes hooldus- või parandustellimuse tehase teeninduskeskusele esitamist. Tellimuse esitamisel kinnitate, et nõustute nende hooldus- ja parandustööde tingimustega.


1. TEAVE MEIE KOHTA

Meie Canon Europa N.V. tehase teeninduskeskus (edaspidi Canon, meie) on registreeritud Hollandis registrinumbriga 33166721. Meie registrijärgne asukoht on Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Madalmaad. Meie ettevõtte KMKR number on NL005916343B01. 


2. CANONI HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TAOTLEMINE

2.1 Canoni hooldus- ja parandustööde taotlemiseks ning meievahelise lepingu sõlmimiseks tuleb teha järgmist.

 1. Logige sisse vastavalt ärikontole või Canoni kontole, seejärel liikuge jaotiseni „Tugi“, kus saate luua hooldus- või parandustellimuse.
 2. Teise võimalusena saate tarbijana (kui teil puudub Canoni konto) järgida meie klienditoe veebisaidil valikute „Paranduse kokkuleppimine“ või „Hoolduse kokkuleppimine“ juhiseid.
 3. Hooldus- või parandustellimuse esitamiseks kasutage taotlusvormi ja klõpsake taotlusprotsessi allosas oleval nupul „Esita“. Seejärel suunatakse teid läbi tellimisprotsessi, kuvades veebisaidil lihtsaid juhiseid. Pange tähele, et teie hooldus- või parandustellimus ei ole käsitletav lepinguna, kuni me oleme selle heaks kiitnud. Märkige üles enda tellimuse number ja kuupäev.
 4. Pärast seda, kui teie toode (tooted) on meie tehase teeninduskeskusesse jõudnud, saadame teile meiepoolse kinnituse
 5. Pärast tellimuse töötlemist ja too(de)te hindamist jätkame kas viivitamatult teie taotlusega (sõltuvalt allolevatest tingimustest) või küsime vajaduse korral jätkamiseks teie luba (nt aja- ja hinnapakkumise puhul).
 6. Tellimuse aktsepteerimine ning hooldus- ja parandustööde ostulepingu täitmine toimub taotletud hooldus- või parandustööde algatamisel, välja arvatud juhul, kui oleme teid teavitanud, et ei aktsepteeri teie tellimust. Säilitame teie lepingu tingimused ja saate koopia tellimuse kinnitusest.

2.2 Me ei pruugi tellimusi vastu võtta järgmistel põhjustel.

 1. Toode (tooted), millele hooldus- või parandustööd taotlete, ei ole enam toetatud (nt varuosad ei ole enam saadaval).
 2. Kui on toimunud hooldus- ja parandustööde tingimuste või teiste kohaldatavate tingimuste rikkumine.
 3. Kui teie kontol on tasumata võlg (kui on kohaldatav).


2.3 Kui esitate hooldus- ja parandustellimuse ilma vajalike andmeteta ja Canon ei saa teiega ühendust võtta, teie ise ka Canoniga ühendust ei võta ja te ei tule oma too(de)tele järele, ei saa Canon teile toodet (tooteid) tagastada. Lisaks on Canonil õigus toode (tooted) kolm (3) kuud pärast kättesaamist hävitada.


3. HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖ SAADAVUS, KIRJELDUS JA HINNASTAMINE

3.1 Kui me oleme teie hooldus- või parandustellimuse kätte saanud ja me ei saa tellimust mingil põhjusel täita või selle täitmine võib hilineda, anname teile sellest võimalikult kiiresti teada.

3.2 Hooldus- ja parandustööd võivad hilineda siis, kui neid teostatakse väljaspool algset osturiiki, kuna varuosade saadavus võib olla piiratud või mudelite seas võib olla kohalikke tehnilisi erinevusi.

3.3 Canon võib tooted parandada või asendada need uute või taastatud osade või toodetega, mis on võimsuse ja töökindluse poolest uutega võrdsed. Canon võib tooted asendada samaväärsete mudelitega, kui originaaltoode on tootmisest kõrvaldatud. Taastatud osi või tooteid kasutatakse ainult juhul, kui see on kooskõlas nende riigi seadustega, kus parandustööd teostatakse.

3.4 Professionaalse teeninduskeskuse hindu kuvatakse kohalikus valuutas, need sisaldavad käibemaksu ja transpordihinda, v.a juhul kui pole teisiti märgitud. Võime aegajalt hooldus- ja parandustööde hindu muuta, kuid need muudatused ei mõjuta juba vastuvõetud tellimusi.

3.5 Üldiselt kuulub meie tellimuse menetlemise protsessi ka veebis esitatud hooldus- või parandustöö hinna kontrollimine. Kui teie hooldus- või parandustöö tegelik hind osutub veebis esitatud hinnast väiksemaks, küsime teilt tellimuse eest väiksema summa.

3.6 Me ei ole kohustatud seadusega lubatud ulatuses pakkuma teile parandus- või hooldustööd vale (madalama) hinnaga, kui hinnaeksimus on ilmne ja te oleksite tõenäoliselt ka ise seda viga märganud.


4. CANONI KOMMERTSGARANTIIGA KAASNEVAD PARANDUSTÖÖD

4.1 Pakume paljudele Canoni toodetele lisaks tarbijate seaduslikest õigustest tulenevale ka vabatahtlikku Canoni tootjate kommertsgarantiid. Nendele garantiidele kehtivad terviklikud tingimused. Kui see on kohaldatav, esitatakse vastav garantiiteave koos tootega või leiate selle meie garantiikeskusest.

4.2 Garantiitingimuste alusel tehakse parandusi vaid garantii olekut kinnitavate asjaomaste dokumentide olemasolul, nagu on toodud välja teie tootele kohalduva vastava Canoni kommertsgarantii tingimustes.

4.3 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid garantii on kehtetu, teavitame teid sellest. Lisaks toome välja vea kirjelduse, esitame vajaduse korral fotod ja teeme (kui on võimalik) fikseeritud hinnaga parandustöö pakkumise ja/või aja- ja hinnapakkumise. Kui loobute fikseeritud hinnaga parandustööst või aja- ja hinnapakkumisest, ei küsita teilt keeldumistasu.

4.4 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid garantii on kehtetu ilmselge löögi või väärkasutamise tõttu ning te keeldute aja- ja hinnapakkumisest, ei küsita teilt keeldumistasu, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.

4.5 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid tehnilise diagnoosi käigus ühtegi viga ei leita, tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul, kuid me võime küsida tagastamise saatekulu.

4.6 Garantii alla kuuluva parandustöö tegemisel järgime too(de)te tootjapoolseid tehnilisi andmeid.


5. KLIENDI SEADUSEST TULENEVAD ÕIGUSED JA GARANTIID

Tarbijana toodet (tooteid) ostes saate kasutada ka Euroopa Liidu (EL) ja/või teie riigi seadusest tulenevaid õiguseid, mis hõlmavad defektse või spetsifikatsioonidele mittevastava kauba müüki. Need õigused (sh õigus parandamisele, asendamisele või teatud tingimustel hüvitamisele) kehtivad kõigile klientidele, kuid nende kestus sõltub ostu sooritamise riigist. Need õigused kehtivad kõigi toodete müüjalt ostetud kaupade kohta ja te võite neid õiguseid kasutada, sõltumata sellest, kas teie tooted on kaetud meie Canoni kommertsgarantiidega. Need tingimused ei mõjuta teie seaduslikke õigusi. Kui soovite oma seaduslikke õigusi kasutada, võtke ühendust müüjaga.

Tarbija õiguste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku tarbijate nõustamise teenuse poole.


6. FIKSEERITUD HINNAGA HOOLDUSTÖÖD JA TASULISED PARANDUSTÖÖD

6.1 Pakume paljudele Canoni toodetele fikseeritud hinnaga hooldustöid ja tasulisi parandustöid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit, aja- ja hinnapakkumine). Nendele kehtivad punktides 7, 8, 9 ja 10 kirjeldatud eritingimused.

6.2 Fikseeritud hinnaga hooldustöid ja tasulisi parandustöid (fikseeritud hinnaga parandustöö ja paranduslimiit) teostatakse juhul, kui tehniline diagnoos on tehtud ja ühtegi erandit selle käigus ei tuvastatud. Aja- ja hinnapakkumise korral teostatakse parandustöid ainult siis, kui olete meie pakkumisega nõus.

6.3 Fikseeritud hinnaga hooldustöö hind sisaldab tööjõukulusid, standardset kohaletoimetamist ja käibemaksu. Fikseeritud hinnaga hooldustöö ei sisalda varuosade hinda (v.a juhul, kui see on teenuse ulatuses kirjas).

6.4 Tasuliste parandustööde (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) hind sisaldab varuosade hinda, tööjõukulusid, standardset kohaletoimetamist ja käibemaksu.

6.5 Tasulise parandustöö puhul (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) püüame parandustöö läbi viia nii nagu määratletud sai. Samas on meil õigus lepingust taanduda, kui tuvastame, et parandustööd ei saa mingil põhjusel läbi viia (nt varuosad ei ole enam saadaval). Sellisel juhul võtame teiega ühendust ja pakume teile võimaluse korral alternatiivseid lahendusi.

6.6 Kui me saame tasulise parandustellimuse (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine), kuid tehnilise diagnoosi käigus ühtegi viga ei leita, tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul, kuid me võime küsida tagastamise saatekulu.

6.7 Tasulise parandustöö tegemisel järgib Canon too(de)te tootjapoolseid tehnilisi andmeid.

6.8 Tasulise parandustöö (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) teostusele ja kasutatud materjalidele kehtib kuue (6) pikkune garantii, mis hakkab kehtima alates parandustöö tegemise kuupäevast. See garantii sätestab, et meie parandused peavad olema veavabad. Paranduslimiidi ja aja- ja hinnapakkumise parandusgarantii puhul on meie vastutada ainult algsete vigade parandused, kuid fikseeritud hinnaga parandustöö puhul hõlmab see mis tahes elektrilisi/mehaanilisi tõrkeid.

6.9 Parandusgarantii ei kehti, kui parandustööd on tehtud volitamata teeninduskeskuses, seade on väärkasutatud, hooletusse jäetud või kahjustada saanud või siis, kui viga tekib aku lekkimise või vedelikukahjustuse tagajärjel.


7. FIKSEERITUD HINNAGA HOOLDUSTÖÖ

7.1 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevad hooldusteenuseid. Hooldustööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitavad meie hooldusteenuste lehelt. Hooldustellimuse esitamisel annate meile loa hooldustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui avastame hooldustöö käigus teie too(de)tel mõne vea, võtame teiega ühendust, et edastaksite meile ostutõendi, mis kinnitab teie Canoni kommertsgarantii kehtivust (kui seda ei ole veel esitatud). Kui teie too(de)te kommertsgarantii enam ei kehti, saame arutada tasulise parandustöö valikuid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine).

7.2 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevaid värskendusteenuseid. Värskendustööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitavad meie värskendusteenuste lehelt. Värskendustellimuse esitamisel annate meile loa värskendustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui avastame värskendustöö käigus teie too(de)tel mõne vea, võtame teiega ühendust, et edastaksite meile ostutõendi, mis kinnitab teie Canoni kommertsgarantii kehtivust (kui seda ei ole veel esitatud). Kui teie too(de)te kommertsgarantii enam ei kehti, saame arutada tasulise parandustöö valikuid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine).

7.3 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevaid kiirteenuseid. Kiirtööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitav kiirteenuste lehelt. Kiirtellimuse esitamisel annate meile loa kiirtöö läbiviimiseks. Kui me ei suuda tellimust määratud ajavahemikus täita, siis nende tööde lisatasusid teie tellimusele ei lisata.


8. FIKSEERITUD HINNAGA PARANDUSTÖÖ

8.1 Pakume paljudele Canoni toodetele fikseeritud hinnaga parandusteenuseid, mida rakendatakse järgmistel asjaoludel tekkinud vigade korral.

 1. Loomulik kulumine
 2. Komponentide rike tavapärastes kasutamistingimustes


8.2 Fikseeritud hinnaga parandustööd teostatakse juhul, kui tehniline diagnoos on tehtud ja ühtegi erandit selle käigus ei tuvastatud. Fikseeritud hinnaga parandustöö puhul muutub pakkumine kehtetuks, kui tuvastame, et viga on tekkinud näiteks järgmistel juhtudel.

 1. Seadme väärkasutamine, ebaõigest hoiustamist tingitud kahjustused või vead, kõva löök / raputamine / vedelikukahjustus või võõrkehadest tingitud kahjustused.
 2. Vale sisendpinge tõttu tekkinud kahjustused.
 3. Toote väär pakendamine professionaalsesse teeninduskeskusesse saatmisel.
 4. Volitamata isikute tehtud parandused, muudatused või täiustused.


8.3 Kui me saame fikseeritud hinnaga parandustellimuse, kuid pakkumine on kehtetu, teavitame teid sellest. Lisaks toome välja vea kirjelduse, esitame vajaduse korral fotod ja teeme aja- ja hinnapakkumise (kui parandamine on võimalik). Aja- ja hinnapakkumisest loobumisel teilt keeldumistasu ei küsida, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.

8.4 Kui me pakume fikseeritud hinnaga parandusteenust, kuid te loobute sellest (või te ei vasta meile kolmekümne (30) päeva jooksul), tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul. Lisaks võime küsida tagastamise saatekulu.


9. PARANDUSLIMIIT

9.1 Paljude Canoni toodete puhul teeme aja- ja hinnapakkumise asemel ettepaneku paranduslimiidi määramiseks (st maksimaalne parandusteenuse hind). Paranduslimiidile kehtib minimaalne hind: 200,00 £ (sh käibemaks).

9.2 Paranduslimiidiga tellimuse esitamisel annate meile loa parandustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui parandusteenuse hind on madalam kui määratud parandusteenuse limiit, võetakse teilt tasu väiksema summa eest.

9.3 Kui me saame paranduslimiidiga tellimuse ja tehnilise diagnoosi käigus tuvastame, et parandustööde hind ületab teie limiidi, teeme teile aja- ja hinnapakkumise ning ootame jätkamiseks teie nõusolekut. Aja- ja hinnapakkumisest loobumisel teilt keeldumistasu ei küsida, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.


10. AJA- JA HINNAPAKKUMINE

10.1 Pakume paljudele Canoni toodetele aja- ja hinnapakkumisi. Pärast tellimuse saamist teeme tehnilise diagnoosi ja edastame teile too(de)te parandamiseks eeldatavate kulude pakkumise. Meil on õigus pakkumist muuta, kui see on vajalik (nt kui tuvastame täiendavaid kahjustusi/vigasid, millest te ei ole teavitanud).

10.2 Teile edastatud lõplikule aja- ja hinnapakkumisele kehtib kümneprotsendiline (10%) lubatud hälve. Kui parandustööde tegelik hind ületab lubatud hälbe, võtame teiega ühendust ja/või edastame värskendatud aja- ja hinnapakkumise ning ootame jätkamiseks teie nõusolekut.

10.3 Aja- ja hinnapakkumine kehtib kolmkümmend (30) päeva pärast selle väljastamist.

10.4 Kui me saame aja- ja hinnapakkumisega tellimuse ning te olete pakkumise kätte saanud, ei saa te selle asemel uuesti fikseeritud hinnaga parandusteenust valida (nt kui üks peaks olema soodsam kui teine).

10.5 Kui olete saanud aja- ja hinnapakkumise, kuid keeldute sellest, küsitakse teilt keeldumistasu 30,80 £ (sh käibemaks), mis katab meiepoolsed kulud (nt too(de)te ülevaatus ja kokkupanek). Me püüame teie toote(d) panna kokku tagasi nii, et toode (tooted) oleksid samas olukorras nagu me need saime. Me ei vastuta mis tahes vigastuste või kahjustuste eest, mis võivad selle käigus tekkida. Keeldumistasu kohaldamisel arvestatakse järgmisega.

 1. (i) Kui aja- ja hinnapakkumine hõlmab mitu toodet (nt kaamera ja objektiiv) ja te lükkate kogu pakkumise tagasi, küsitakse teilt ühekordne keeldumistasu (summa leiate punktist 10.5).
 2. (ii) Kui aja- ja hinnapakkumine hõlmab mitu toodet (nt kaamera ja objektiiv) ja te lükkate pakkumise osaliselt tagasi (nt keeldute ühe (1) toote parandamisest), ei küsita teilt keeldumistasu.
10.6 Kui me teeme aja- ja hinnapakkumise, kuid te loobute sellest (või te ei vasta meile kolmekümne (30) päeva jooksul), tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul ja teilt küsitakse keeldumistasu. Lisaks võime küsida tagastamise saatekulu.
 
10.7 Kui me teeme aja- ja hinnapakkumise, kuid te loobute sellest ja palute meil toote(d) kasutusest kõrvaldada, siis teeme seda. Seejuures ei küsi me teilt keeldumistasu ega tagastamise saatekulu.
 

11. MAKSE

11.1 Pärast hooldus- või parandustellimuse täitmist anname teile teada, et enne too(de)te saatmist või väljastamist (kui võimalik) tuleb teil arve tasuda, v.a juhul kui teil on meie juures konto ja me oleme kirjalikult alternatiivsed maksetingimused kokku leppinud.

11.2 Me aktsepteerime makseid teie ärikonto või Canoni konto kaudu või kui olete klient (ilma Canoni kontota), siis saate oma maksetaotluse esitada siin või pangaülekandega Deutsche Bank AG-le.

11.3 Kontoga kliendid peavad makse teostama kirjalikult kokku lepitud perioodi jooksul (nt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast arve väljastamist). Vastavalt meievahelisele lepingule on meil õigus makse hilinemisel intressi ja/või fikseeritud kompensatsiooni küsida. Lisaks on meil õigus makse hilinemise või tasumata jätmise eest kahjutasu küsida.

11.4 Kui me oleme teid maksekohustusest teavitanud ja te ei ole kolme (3) jooksul pärast teavituse saamist makset teostanud, on meil tagasivõtmisõiguse alusel õigus toode (tooted) seotud kulude katmiseks maha müüa.


12. KINNIPIDAMISÕIGUS, TASAARVESTUS JA LOOVUTAMINE

12.1 Välistatud on kinnipidamisõiguse rakendamine, mis tuleneb samast õiguslikust suhtest, kuid mitte samast lepingulisest suhtest meiega.

12.2 Välistatud on mis tahes tasaarvestus teie (meie lepingupartneri) vastunõuetega, kui need ei ole juriidiliselt kehtestatud või on vaieldamatud.

12.3 Teie nõudeid ei tohi edastada kolmandale osapoolele ilma Canoni kirjaliku nõusolekuta


13. TEIE TEAVE

13.1 Töötleme teie andmeid vastavalt meie eraklientide privaatsuspõhimõtetele või äriklientide privaatsuspõhimõtetele.

13.2 Oleme tarvitusele võtnud kõik mõistlikud abinõud, et kaitsta teie taotluse ja makse (kui on kohaldatav) üksikasju. Pange tähele, et me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tekivad seoses sellega, kui meiega mitteseotud kolmas osapool saab volitamata juurdepääsu nendele andmetele, mida te hooldus- ja parandustööde taotlemisel edastate, tingimusel, et see ei ole seotud meie hooletusega.


14. MEIE VASTUTUS

14.1 Püüame tagada teie too(de)te ohutuse, kuni need meie valduses on. Kuigi me anname endast parima, et tagastada teie toode (tooted) koos kõikide salvestusmaterjalide ja lisatarvikutega, ei võta me vastutust salvestusmaterjalide kadumise eest ega maksa selle eest kompensatsiooni.

14.2 Me ei vastuta mis tahes kahjude või vigastuste eest, mis on tekkinud teie too(de)te transportimisel meile pärast hooldus- või parandustellimuse esitamist. Lisaks ei vastuta me kahjude või vigastuste eest, mis tekivad too(de)tele nende tagastamisel pärast hooldus- või parandustööde lõppu. See ei kehti siis, kui tekkinud kahjud või vigastused on tekkinud meiepoolse tõestatud hooletuse tõttu. Transportimisel tekkinud kahju või vea korral on kulleril kohustus uurida tekkinud kahju või viga. Me ei vastuta kaudsete või juhuslike kahjude või kulude eest.

14.3 Kui olete oma toote(d) pärast hooldus- või parandustööde lõppu kätte saanud, peate kontrollima, kas saite kõik tooted tagasi, ja nende seisukorra kinnitama. Kui te ei teavita meid tuvastatud probleemidest, arvestame, et olete toote(d) kätte saanud ja see (need) on heas seisukorras.

14.4 Maksimaalne kahju, mille eest me käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimuste alusel vastutame, on piiratud kulleriga transporditava toote asendusväärtusega (kahju või kaotsimineku korral) ja hinnaga, mille olete meile toote hooldamise või parandamise eest olete maksnud ja millega teie kahju seotud on.

14.5 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust seoses a) meie hooletusest tingitud surma või kehavigastuste eest; b) pettuse, valeandmete esitamise ja raske hooletuse eest; c) põhikirjas sätestatud tingimuste rikkumise eest. Me ei välista ega piira oma vastutust mitte mingil juhul kaugemale kui on kohaldatava seadusega lubatud.

Miski selles punktis või mujal nendes hooldus- ja parandustööde tingimustes ei piira ega mõjuta negatiivselt teie seadusjärgseid õigusi. Tarbija õiguste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku tarbijate nõustamise teenuse poole.


15. MEIE KONTROLLI ALLA MITTEKUULUVAD SÜNDMUSED

Me ei vastuta nende hooldus- ja parandustööde tingimuste kohaste kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, mida ei saa meile omistada nende hooldus- ja parandustööde tingimuste, teiste kohaldatavate tingimuste või seaduste alusel, kui selline viivitus või ebaõnnestumine tuleneb põhjustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, sealhulgas kuid mitte ainult vääramatu jõud, tulekahjud, üleujutused, rasked ilmastikuolud, plahvatused, sõjategevus (olenemata sellest, kas sõda on kuulutatud või mitte), terroriaktid, tööstusalased vaidlused (olenemata sellest, kas see puudutab meie töötajaid), kohaliku omavalitsuse või riigivalitsuse või mis tahes teise asjakohase ametiasutuse tegevus ning muud vääramatu jõu ilmingud vastavalt kohaldatavale seadusele.


16. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

16.1 Kui teil tekib lepinguga seoses muresid, kirjutage meile esmalt e-posti aadressile Estonia@cc.canon-europe.com, et saaksime selle omavahel ära lahendada. Võite kirjutada meile ka aadressil: Canon Giessen GmbH, Factory Service Center, Canonstrasse 1, 35394, Giessen, Saksamaa.

16.2 Kui meil tekib lepinguga seoses muresid, püüame samuti esmalt teiega ühendust võtta. Selleks kasutame teie tellimuse käigus edastatud kontaktandmeid või meie juures registreeritud kontoga seotud andmeid.

16.3 Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, arutame teiega sõltumatu osapoole kaasamise võimalusi. See ei mõjuta teie õigust edastada vaidlust kohalikule tarbijakaitseametile ja/või vastavasse kohtusse.


17. HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TINGIMUSTE VÄRSKENDAMINE

17.1 Võime aegajalt neid tingimusi muuta.

17.2 Hooldus- ja parandustööde tingimuste kehtiv versioon on leitav meie saidilt ja meievahelisele lepingule rakendatakse seda versiooni, mis on üleval hooldus- või parandustöö tellimuse esitamise hetkel.


18. KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

18.1 Käesolevaid hooldus- ja parandustööde tingimusi reguleerivad Inglismaa seadused. See tähendab, et meiega sõlmitud hooldus- või parandustellimust ning kõiki sellest tulenevaid või sellega seotud vaidlusi või nõudeid reguleerivad Inglismaa seadused. Kui sõlmite lepingu erakliendina, kohaldatakse ülaltoodule teie elukohariigi seadusi.

18.2 Teie ja meie nõustume, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on mitteainuõiguslik jurisdiktsioon. Kui sõlmite lepingu erakliendina, on teil õigus algatada hagi oma elukohariigi kohtus.


19. MUUD TINGIMUSED

19.1 Käesolevad hooldus- ja parandustööde tingimused sätestavad hooldus- või parandustöö ostulepingu kirjalikud tingimused. Kui mõni käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimuste peatükk või osa osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see hooldus- ja parandustööde tingimuste teisi osasid. Teised osad jäävad täies mahus kehtima, sh seoses meie lepinguga.

19.2 Meievahelise lepingu osapoolteks on ainult teie ja meie. Kolmandatel osapooltel ei ole õigusi oma tingimuste kehtestamiseks.

19.3 Võime sõlmida alltöövõtulepingu või teiega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele ettevõttele üle kanda. Teavitame teid sellest, kui seda nõuab kohaldatav seadus, kuid see ei mõjuta teie lepingujärgseid õigusi ega kohustusi.


20. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on küsimusi hooldus- ja parandustööde taotlemise protsessi või hooldus- või parandustellimuse kohta, saatke meile e-kiri aadressil Estonia@cc.canon-europe.com või helistage klienditeenindusele numbril +3726602265. Meie klienditeenindus on valmis teid aitama.

TINGIMUSED UUENDATUD: 1. märts 2024

Võite vajada ka ...