Teave garantii kohta

CANONI KOMMERTSGARANTIID

Pakume paljudele Canoni toodetele lisaks tarbijate seaduslikest õigustest tulenevale ka vabatahtlikke Canoni tootjate kommertsgarantiisid. Nendele garantiidele kehtivad terviklikud tingimused. Kui see on kohaldatav, esitatakse vastav garantiiteave koos tootega või leiate selle asjaomase kommertsgarantii pakkumisest allpool. Garantiitingimuste alusel tehakse parandusi vaid garantii olekut kinnitavate asjaomaste dokumentide olemasolul, nagu on toodud teie tootele kohalduva vastava Canoni kommertsgarantii tingimustes.

KLIENDI SEADUSEST TULENEVAD ÕIGUSED JA GARANTIID

Tarbijana toodet (tooteid) ostes saate kasutada ka Euroopa Liidu (EL) ja/või teie riigi seadusest tulenevaid õiguseid, mis hõlmavad defektse või spetsifikatsioonidele mittevastava kauba müüki. Need õigused (sh õigus parandamisele, asendamisele või teatud tingimustel hüvitamisele) kehtivad kõigile klientidele, kuid nende kestus sõltub ostu sooritamise riigist. Need õigused kehtivad kõigi toodete müüjalt ostetud kaupade kohta ja te võite neid õiguseid kasutada, sõltumata sellest, kas teie tooted on kaetud meie Canoni kommertsgarantiidega. Need tingimused ei mõjuta teie seaduslikke õigusi. Kui soovite oma seaduslikke õigusi kasutada, võtke ühendust müüjaga.

Tarbija õiguste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku tarbijate nõustamise teenuse poole.

Võite vajada ka ...