CANON NORDIC RAHA-TAGASI KAMPAANIA KEVADEL 2021

Tingimused

1. KAMPAANIATOOTED, KAMPAANIAPERIOOD JA OSALEJAD

1.1. See pakkumine on saadaval ainult allpool loetletud toodete („Reklaamtooted“) ostmisel Taani, Soome, Norra, Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu edasimüüjatelt või selle reklaami territooriumil asuvates riikides registreeritud aadressi või domeeniga Interneti-jaemüüjalt, kampaania kestab neljapäevast, 1. aprill 2021 kuni kolmapäevani, 30. juuni 2021, sh mainitud kuupäevad (edaspidi "Kampaania periood"). Kõik muud tooted ei kuulu kampaania alla.

Product EUR DKK NOK SEK
EOS R5 400 € 3000 kr 4000 kr 4000 kr
EOS R6 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
EOS R6 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
(body + lens kit)
250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 50mm F1.2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 85mm F1.2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 24-105mm F4L IS USM 125 € 1000 kr 1300 kr 1300 kr
RF 28-70mm F2L USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 15-35mm F2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 24-70mm F2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 70-200mm f/2.8L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr
RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 250 € 1900 kr 2500 kr 2500 kr


1.2. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased ning resideeruma Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Eestis, Lätis või Leedus. Turustajad ja muud edasimüüjad on kampaaniast välja jäetud. Jaemüüjatel ja turustajatel ei ole õigust oma klientide nimel osaleda.

1.3. Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

1.4. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltsitud tooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles kampaanias. Paralleeltoodete kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.canon.ee/about_us/legal-compliance/

2. KUIDAS OSALEDA

2.1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniaperioodil kampaaniatoote JA esitama interneti teel sobiva taotluse ajavahemikus neljapäev, 1. aprill 2021 00.00 keskööst kuni reede, 16. juuli 2021 keskööni.

2.2. Taotlused tuleb esitada täielikult ja korrektselt täidetud (lisades kehtiva toote seerianumbri) taotlusvormi kaudu, mis on leitav veebilehel www.canon.ee/campaigns. Osalejad peavad skannima ja üles laadima ning taotlusvormile lisama oma ostutšeki koopia või veebitellimuste puhul tellimuse kinnituse. Seejärel saavad osalejad e-kirja, milles kinnitatakse nende nõude laekumine.

2.3. Kampaaniatooted on saadaval, kuni kaupa laos jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita.

2.4. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on esitatud pärast taotluste esitamise lõppkuupäeva, milleks on reede, 16. juuli 2021 kesköö. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on ettevõtte arvates ebatäielik või loetamatu. Canon ei vastuta hilinenud taotluste eest ega taotluste eest, mille edastamine pole õnnestunud.

2.5. Lubatud on ainult üks taotlus ostetud kampaaniatoote kohta.

2.6. Ettevõtted või isikud, kes ostavad tooteid hulgi (üle 11 kampaaniatoote kampaaniaperioodi jooksul), ei saa selles kampaanias osaleda.

2.7. Seda pakkumist ei saa kasutada kombineerituna ühegi teise pakkumisega, välja arvatud Canon Lens Reward Promotion: täpsemate tingimuste kohta loe www.canon.ee/lens-promo/

3. TAGASIMAKSE

3.1. Osalejad saavad raha tagasi kampaaniatoodete ostmisel näidatud summades.

3.2. Pärast taotluse kättesaamist ja kinnitamist teeb Canon osaleja pangakontole BACS-ülekande. Alternatiivseid võimalusi ei pakuta ning raha tagastamist ei toimu sularahas ega tšekina.

3.3. Canon püüab BACS-ülekande teostada 4–6 nädala jooksul pärast korrektse ja kehtiva taotluse kättesaamist.

3.4. Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.

3.5. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu.

4. KORRALDAJA

4.1. Korraldaja on ettevõte Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsingi, Soome.

5. LAHTIÜTLEMISED

5.1. Canon ütleb seaduses maksimaalselt ette nähtud ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mistahes põhjusel tekkinud mistahes kahjumi, kahjude või vigastustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hooletus.

5.2. Canon jätab endale õiguse seda kampaaniat mistahes ajal tühistada, parandada ja/või muuta, ilma et sellega kaasneks mingisugune vastutus.

5.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ning küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mistahes viisil. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

6. ANDMED

6.1. Meile edastatud isikuandmeid töötlevad Canon Oy, selle esindajad või kontserni kuuluvad seotud ettevõtted kampaania läbiviimise eesmärgil ning vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel, kui osalejad on teinud valiku Canonilt turundusliku sisuga sõnumite saamiseks. Kui soovite oma andmete kasutamise kohta lisateavet, sealhulgas ka selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame pärast seda, kui olete andnud nõusoleku andmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel, lugege meie tarbija privaatsuseeskirju - http://www.canon.ee/privacy-policy/

6.2. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut märkimata.

6.3. Edastatud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ning võidakse edastada turvalise serveri kaudu väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kaitseme, leiate meie tarbija privaatsuseeskirjadest - http://www.canon.ee/privacy-policy/

7. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON Kui te olete klient, siis kehtivad meie kampaaniatele teie elukohariigi seadused ja teil võib olla õigus pidada kohtuistungeid oma keeles ja kohalikus kohtus. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis võivad teile kehtida