Sponsorlus

Canon Camera

Meie sponsortegevus EMEA piirkonnas hõlmab meie kaubamärke, äri ja ettevõtte sotsiaalseid vastutuseesmärke toetavad sotsiaalseid, kultuurilisi ja sportlike tegevusi, millel on meie kaubamärgiga sarnased eesmärgid – pildindus, mis muudab meie maailma.

Kyosei filosoofia kaudu püüame panustada oma kogemusi ja ühiskonda paremaks muuta. Kyosei annab edasi seda, kuidas mõistame kõiki inimesi nende kultuurist, tavadest, keelest või rassist hoolimata – koos elamine ja töötamine harmoonias ning ühise hüvangu nimel.

Visa pour l’image

Visa Pour l’Image, rahvusvaheline fotoajakirjanduse festival võtab vastu külalisi kogu maailmast ning pakub näituseid, ümarlaua arutelusid, linastusi ja auhindu.

Meil on au toetada festivali Visa pour l’image juba rohkem kui 30 aastat.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Canon Foundation Euroopas

Sihtasutus toetab meie ettevõtlusfilosoofiat Kyosei, mis tähendab ühise hüvangu nimel koos elamist ja töötamist.

Soovime Canonis, et meie partnertegevused suudavad luua ühenduse ja pidada sidet meie üleilmsete klientidega viisil, mis toetab meie kaubamärgi eesmärki – pildindus, mis muudab maailma.

Kõik partnersuhted peavad omama meiega samu väärtuseid ning seega otsime partnereid, kes: 

  • on uuenduslikud, julged ja/või tulevikkuvaatavad;
  • suudavad pakkuda meile platvormi meie pildindustehnoloogia ja teenuste esitlemiseks;
  • on meiega sarnaselt jätkusuutlikud;
  • kelle ettevõtlusfilosoofiaks on Kyosei – koos elamine ja töötamine ühise hüvangu nimel;
  • ning kes joonduvad meie ettevõtlusvisiooniga „Rikastada elu ja ettevõtlust pildinduskogemuste kaudu“.

 Praegu me uusi partnervõimalusi ei otsi, aga kui me ettepaneku kaaluda võtame, kasutame otsustamisabina järgmiseid kriteeriumeid.

  • Me ei spondeeri üksikisikuid ega meeskondi. See hõlmab blogijaid, vlogijaid ja mis tahes reisiprojekte, kus üksikisik soovib reklaami eest tasuta toodet saada. Külastage Canon Pro veebisaiti, et saada lisateavet Canoni saadikuprogrammi kohta
  • Üritus/sündmus peab olema üleeuroopaline. Kohalike sündmuste osas võtke ühendust vastava Canoni kontoriga
  • Üritus/sündmus ei tohi olla religioosne ega poliitiline või seotud mis tahes sõjalise tegevusega.
  • Kõik üritused/sündmused peavad olema kooskõlas meie keskkonnaalaste eesmärkidega.

Teile võib huvi pakkuda ka

Võtke meiega ühendust

Vaadake, kuidas meiega ühendust võtta.