Hero
alt text goes here

TERMS
&
CONDITIONS

Reklaam – Konkursi „Ready. Set. Quit.“ kuulutus Konkursi tingimused

Konkursi ”Ready. Set. Quit.” korraldaja on Canon Oy, mis kuulub Canon Nordicu kontserni (edaspidi: Canon Nordic).

1. Kuidas osaleda?

Canon Nordic otsib nelja osavat sisuloojat, kes oleksid valmis oma fotograafiahobi kasutades tegema tasustatavat tööd. Konkursil osalemiseks saatke Canoni kampaanialehe canon.ee/ready-set-quit kaudu (aadressil iresign@ready.set.quit.com) e-kiri järgmiste andmetega (kõiki andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena):

 • teie Instagrami konto nimi;
 • 10-sekundilise enesetutvustusvideo link;
 • senise töösuhte peatamist taotlev kiri, mille te saadaksite selgituseks oma tööandjale, kui saaksite võimaluse rakendada oma fotograafiahobi tasustatava reklaamifotograafitöö tegemiseks.

Neli võitjat valib välja kutseline fotograaf Joey Palmroos. Võitjatele pakutakse tema juhendamisel viienädalast veebipõhist mentoriprogrammi. Kõik neli võitjat saavad järgmised auhinnad:

 • ühe fotoaparaadi Canon EOS R5 ja ühe objektiivi Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM, mille jaehind veebilehe https://store.canon.fi objektiivihindade põhjal on 7598 eurot (koos käibemaksuga). Seadmed jäävad pärast mentoriprogrammi lõppu võitjatele;
 • viienädalase veebipõhise mentoriprogrammi Joey Palmroosiga (maksumus 3000 eurot koos käibemaksuga);
 • Canon Nordic pakub neile ühte tasustatavat tööülesannet turunduskampaania sisu loomiseks 2022. aastal töötasuga 3000 eurot (ilma käibemaksuta).

2. Oluline teave konkursi „Ready. Set. Quit.“ kohta

Kes saavad osaleda?

Konkursil „Ready. Set. Quit.“ võivad osaleda vähemalt 18-aastased (seisuga 18. oktoober 2021) Taani, Rootsi, Norra, Soome, Eesti, Läti ja Leedu elanikud.

Osalemiseks peab teil olema isiklik aktiivne Instagrami konto avaliku profiiliga, nii et Canon Nordic saaks teie materjale ja postitusi näha. Canoni (sponsor) ja Instagrami töötajad, juhid, ametnikud, agendid ega teised esindajad ei või võistlusel osaleda.

Sul peab olema töökoht, mille tööandja võimaldab sinu konkursi võitmise korral konkursiga seotud perioodiks töösuhte peatada. Kui oled vabakutseline, siis elad ilmselt juba niigi oma unistuste elu ega saa konkursil osaleda.

Mentoriprogrammis osaledes annavad osalejad käesolevaga loa avaldada mentoriülesannete täitmise käigus toodetud sisu mis tahes Canoniga seotud vormis, sh sotsiaalmeedias, turundusmaterjalides, näitustel ja Canonile kuuluvatel veebipindadel. Samuti on osaleja nõus oma nime avaldamisega sellise Canoni postituse juures tunnustusena, et osalejal on moraalne õigus olla autorina nimetatud. Lugu/pilti/videot esitades kinnitab osaleja, et tema ja kõik teised loos/pildil/videos kujutatud või tuvastatavad isikud on nõus esitamisega ja pildi/video konkursil kasutamisega ning lubavad seda kasutada vastavalt käesolevatele tingimustele.

3. Konkursi „Ready. Set. Quit.“ võitjad

3. novembril 2021 võtab @canonnordic konkursi nelja võitjaga ühendust Instagrami otsesõnumi teel. @canonnordic annab selle Teamsi koosoleku lingi, millest võitjad peavad 4. novembril osa võtma. Teamsi kõne käigus 4. novembril teatab Joey Palmroos neile, et nemad on nelja võitja seas. Teamsi koosolekud salvestatakse ja neid kasutatakse suhtlemisel kampaania võitjatega.

Mentoriprogrammi võitjad kuulutatakse ametlikult välja 14. novembril 2021 Canon Nordicsi Instagrami profiilil @canonnordic, kus antakse teada nelja võitja nimed ja Instagrami kasutajanimed.

Mentoriprogrammi võitjad on kohustatud aktiivselt osalema Põhjamaid hõlmavas reklaamikampaanias. See hõlmab intervjuusid ajakirjanikega enne ja pärast mentoriprogrammi.

Konkursile „Ready. Set. Quit.“ registreerimine algab 18. oktoobril 2021 ja lõpeb 2. novembril 2021. Võitmise korral peate kasutaja @canonnordic otsesõnumile oma Instagramis vastama ühe nädala jooksul. Kui te ei vasta selle aja jooksul, ei saa te enam auhinnale kandideerida. Kui olete mentoriprogrammis osalemisega nõustunud, saadetakse auhinnad teile teie antud aadressil pärast Canoniga lepingute sõlmimist. Võitja maksab ise kõik auhinna saamisega seotud maksud.

OSALEMISEKS VÕI VÕITMISEKS EI OLE VAJA SOORITADA MINGEID OSTE EGA MAKSEID. OSTU SOORITAMINE EI SUURENDA VÕIDUVÕIMALUSI.

Auhinnad

Kõik võitjad saavad

 • ühe fotoaparaadi Canon EOS R5 (väärtus 4849 eurot koos käibemaksuga);
 • ühe objektiivi Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM (väärtus 2749 eurot koos käibemaksuga);
 • ühe viienädalase mentoriprogrammi Joey Palmroosiga. Mentoriprogramm toimub veebipõhiselt Instagrami ja Teamsi kaudu. Mentoriprogrammi maksumus on 3000 eurot (koos käibemaksuga);
 • ühe tasustatava tööülesande Canon Nordicult. Tasu tööülesande eest on 3000 eurot (ilma käibemaksuta) ja see makstakse välja pärast tööülesande täitmist. Pärast mentoriprogrammi lõppu saavad kõik neli võitjat ülesande luua reklaamsisu objekt Canon Nordicu jaoks. Ülesanne antakse kätte 2022. aasta alguses. Vajalik teave antakse võitjatele Teamsis Canoniga peetava koosoleku käigus. Võitjal tuleb sisu postitada oma Instagrami kontole ja Canon Nordic jagab seda sisu edasi. Canonil ja Canoni jaemüügipartneritel on õigus kasutada sisu neile kuuluvatel ja tasulistel platvormidel 2 aasta jooksul pärast selle üleslaadimist.

Mentoriprogramm

Mentorlus kestab viis nädalat: 22. novembrist kuni 23. detsembrini 2021. Mentoriprogramm toimub veebipõhiselt Instagrami ja Teamsi kaudu ning kogu suhtlus käib inglise keeles. Kõik koosolekud peetakse õhtuti. Võtke arvesse, et järgnevad kuupäevad võivad muutuda.

Esmaspäevane mentoritund Joey Palmroosiga Instagram Live'is kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi

 • Esmaspäeval, 22. novembril 2021
 • Esmaspäeval, 29. novembril 2021
 • Esmaspäeval, 6. detsembril 2021
 • Esmaspäeval, 13. detsembril 2021
 • Esmaspäeval, 20. detsembril 2021

Iganädalane kohtumine Teamsis, Joey Palmroos + neli võitjat, 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi

 • Neljapäeval, 25. novembril 2021
 • Neljapäeval, 2. detsembril 2021
 • Neljapäeval, 9. detsembril 2021
 • Neljapäeval, 16. detsembril 2021
 • Neljapäeval, 23. detsembril 2021

4. Litsents / materjalide kasutamine

Osaledes annavad kõik osalejad kontole @canonnordic (Canon Svenska AB, Canon Danmark A/S, Canon Oy, Canon Norge AS), samuti nende reklaami- ja turundusbüroodele ning vastavate asutuste esindajale, töötajale ja juhile lihtsa, alalise, üleantava, kasutustasuta ja täielikult tasutud litsentsi kasutada, muuta, avaldada ja luua kasutaja loost tuletatud teoseid ning avaldada tema foto ja lugu täielikult või osaliselt ülemaailmselt ning lisada see teistesse mis tahes kujul esinevatesse teostesse, meediumi või tehnoloogiasse, mis on praegu teada või mis võidakse tulevikus välja töötada, sealhulgas ka reklaami- või turundusotstarbel.

Canon Nordic jätab endale õiguse oma äranägemise järgi fotosid või lugusid muuta ja töödelda või need eemaldada või paluda osalejal fotot või lugu muuta või töödelda, kui foto või loo kohta on esitatud kaebus või kui fotot või lugu võidakse potentsiaalselt tajuda ohuna, laimuna, õhutusena etnilise rühma vastu või potentsiaalselt ebamoraalse, ebaeetilise või Canoni väärtusi rikkuvana või muul põhjusel, mis võib kahjustada Canoni kaubamärki või selle mainet, oma mõistliku otsuse põhjal. Canon Nordic jätab endale kõik õigused esitada sellega seoses õiguslikke nõudeid

5. ISIKLIKUD ANDMED

5.1. Kõigi meile edastatud isikuandmete vastutav töötleja on

Canon Europa N.V.
Ettevõtte registreerimisnumber: 33166721

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland

Kasutaja kontaktaadress Canon Data Protection Officer: DataProtectionOfficer@canon-europe.com.

5.2. Isikuandmeid võidakse selle konkursi korraldamise eesmärgil edastada töötlemiseks vastutava töötleja esindajatele või seotud grupi ettevõtetele. Canon Nordic töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud konkursi “Ready. Set. Quit” võitja hindamiseks, sealhulgas osaleja Instagrami kasutajanime ning avaldatud või vastu võetud lugu. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on osaleja nõusolek. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis tähendab ühtlasi teie loobumist konkursil osalemisest.

5.3. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete konkurentsitega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut märkimata.

5.4. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame pärast seda, kui olete andnud nõusoleku andmete kasutamiseks turundusotstarbel, lugege meie tarbija privaatsuseeskirju - http://www.canon.ee/privacy-policy/. Kõigi andmekaitsega seotud küsimuste, päringute ja taotlustega saate pöörduda Canoni andmekaitseametniku poole aadressil DataProtectionOfficer@canon-europe.com

5.5. Edastatud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ning võidakse edastada turvalise serveri kaudu väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

6. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Neid tingimusi ja kõiki neist tulenevaid või nendega seotud vaidlusi reguleerivad ja nende tõlgendamise aluseks on kohustuslikud tarbijakaitseseadused ja võimalikud muud kehtivad seadused ning neid lahendatakse teie elukohariigi kohtus teie kohalikus keeles. Kui teil on küsimusi, võib kohalik tarbijanõustaja teile teie õiguste suhtes nõu anda.

Need tingimused ei mõjuta osaleja seaduslikke õigusi tarbijana.

7. Kontaktteave

Canon Svenska AB                          tel         +46 (0)8 744 85 00

Canon Norge AS                              tel        +47 22 62 92 00

Canon Oy                                       tel        +358 10 544 20

Canon Danmark A/S                        tel        +45 7015 5005

Canon Eesti, Läti, Leedu                   tel       +358 10 544 20

8. Instagram ja Facebook

Konkurssi ei spondeeri, soovita ega halda Instagram ega Facebook. Iga osaleja vastutab ainuisikuliselt oma sotsiaalmeediasse tehtud postituste eest ja viide Canoni konkursile Ready. Set. Quitei vabasta osalejat sellisest vastutusest. Canon, Instagram ja Facebook ei võta mingit vastutust konkursi raames osaleja poolt tehtud postituste eest.