Hero
alt text goes here

TERMS
&
CONDITIONS

Reklaam – The Missed Shots Konkurentsi tingimused

Missed Shots konkursi korraldaja on Canon Oy, mis kuulub Canon Nordic kontserni (“CanonNordic”).

1. Kuidas osaleda

Iga fotograaf on kogenud pettumust, kui soovitud hetke jäädvustamine ebaõnnestub. Canon Nordic salvestab selliseid hetki ja me palume, et räägiksite meile enda omadest. Plaan on kaasata võimalikult palju inimesi, kes jagaksid Instagramis lugusid oma hetkedest, mida neil pildile saada ei õnnestunud.

Osalemiseks laadige Instagrami üles oma lugu pildistamata jäänud hetkest ja lisage silt @canonnordic või vastake loo @canonnordic küsimustele. Kogu konkurentsi jooksul postitab Canon parimaid pildistamata jäänud hetkede lugusid ja valib konkurentsi lõpuks välja 5 võitjat. Õnnelikke võitjaid teavitatakse 20. detsembril otsesõnumiga.

Võitjad saavad auhinnaks ühe enda valitud objektiivi hinnaga kuni 1500 € (koos käibemaksuga), lähtudes https://store.canon.fi poe objektiivide hindadest.

2. Oluline teave konkurentsi kohta?

Kes saavad osaleda?

Oma pildistamata jäänud hetkede lugudega saavad osaleda Taani, Rootsi, Norra, Soome, Eesti, Läti ja Leedu elanikud, kes on 2020. aasta 20. novembri seisuga vähemalt 18-aastased.

Osalemiseks peab sul olema isiklik ja kehtiv Instagrami konto koos avatud profiiliga, et Canon Nordic saaks sinu materjale ja postitusi näha. Canoni (sponsor) või Instagrami töötajad, juhid, ametnikud, agendid ja muud esindajad ei või võistlusel osaleda.

Mis on #Themissedshots?

See on hetk, mis oleks võinud rääkida olulise loo, aga see jäi pildile saamata. Kuid usute siiski, et see väärib ilmavalgust – isegi kui kaameraga jäädvustamine ei õnnestunud.

Loo nõuded

Instagrami lood peavad vastama järgmistele nõuetele.

  • Tegemist peab olema osaleja originaaltööga ning see ei tohi rikkuda mis tahes muu isiku või üksuse autoriõigusi, kaubamärgiõigusi, õigusi eraelu privaatsusele, reklaami- või intellektuaalomandi õigusi ega mingeid muid õigusi. Kui kasutad muusikat, peavad sul olema täielikud õigused selle muusika kasutamiseks Internetis.
  • Lugu peab olema tõestisündinud ja seda peab olema osaleja ise kogenud.

Loo esitamisega avaldab ja kinnitab osaleja, et tema ja mis tahes loos/videos esinevad või tuvastatavad isikud nõustuvad selle esitamisega ning loo/video kasutamisega konkurentsis. Samuti annab osaleja loa selle loo/video kasutamiseks kooskõlas ametlike eeskirjadega.

Samuti nõustub osaleja sellega, et tema nimi avaldatakse Canoni postituses, mis tunnistab moraalset õigust, mille alusel peab algallikana nimetama osalejat. Loo esitamisega annab osaleja siinkohal nõusoleku loo postitamiseks seoses Canoniga mis tahes vormingus, sealhulgas sotsiaalmeedias, suhtekorralduskanalites, väljapanekutel ja Canonile kuuluvatel veebilehtedel.

3. Missed Shots konkursi võitja

Canon kuulutab konkursi võitjad välja 20. detsembril 2020 @canonnordicu Instagrami kontol.. Viis parimat viitega @canonnordic Instagrami lugu või vastust @canonnordicu küsimus-loole, mis räägivad kõige imelisemast, süngemast, inspireerivamast, salapärasemast, helgemast, naljakamast või liigutavamast pildistamata jäänud hetkest, võidavad auhinna. Lugusid hindab ja võidulood valib välja meeskond, mille nimetab Canon Nordic. Kui võistlus on lõppenud, võtab Canon Nordic võitjatega Instagramis privaatsõnumi teel ühendust.

Auhind:

  • Üks teie valitud Canonobjektiiv väärtusega kuni 1500 € (koos käibemaksuga).

Konkurentsi The Missed Shots esitamisperiood algab 23. novembril 2020 ja lõpeb 19. detsembril 2020. Võidu korral peate oma Instagrami kontole saadetud otsesõnumile vastama ühe kuu jooksul. Kui te selle aja jooksul ei vasta, kaotate auhinna saamise õiguse. Auhind saadetakse teie aadressile pärast seda, kui olete Canoniga kokku leppinud, millist konkreetset objektiivi soovite. Võitja tasub kõik auhinnaga seotud maksud.

OSALEMISEKS VÕI VÕITMISEKS EI OLE VAJA SOORITADA MINGEID OSTE EGA MAKSEID. OSTU SOORITAMINE EI SUURENDA VÕIDUVÕIMALUSI.

4. Litsents / materjalide kasutamine

Loo saatmisega annab iga osaleja @canonnordicule (Canon Svenska AB, Canon Danmark A/S, Canon Oy, Canon Norge AS), samuti nende reklaami- ja turundusagentuuridele ning vastavate organisatsioonide esindajale, töötajale ja juhile lihtsa, alalise, üleantava, kasutustasuta ja täielikult tasutud litsentsi kasutada, muuta, avaldada ja luua kasutaja loost tuletatud teoseid ning avaldada tema foto ja lugu täielikult või osaliselt ülemaailmselt ning lisada see teistesse mis tahes kujul esinevatesse teostesse, meediumi või tehnoloogiasse, mis on praegu teada või mis võidakse tulevikus arendada, muuhulgas ka turunduslikel või reklaamialastel eesmärkidel.

Canon Nordic jätab endale õiguse oma äranägemise järgi fotot või lugu muuta, redigeerida või eemaldada või paluda osalejal fotot või lugu muuta või redigeerida, kui foto või loo kohta on esitatud kaebus, või kui fotot või lugu võidakse potentsiaalselt tajuda ohuna, laimuna, õhutusena etnilise rühma vastu või potentsiaalselt ebamoraalse, ebaeetilise või Canoni väärtusi rikkuvana või muul põhjusel, mis võib kahjustada Canoni kaubamärki või selle mainet, oma mõistliku otsuse põhjal. Canon Nordic jätab endale kõik õigused esitada sellega seoses õiguslikke nõudeid.

5. ISIKLIKUD ANDMED

5.1. Kõigi meile edastatud isikuandmete vastutav töötleja on

Canon Europa N.V.

Ettevõtte registreerimisnumber: 33166721

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland

Kasutaja kontaktaadress Canon Data Protection Officer: DataProtectionOfficer@canon-europe.com.

5.2. Isikuandmeid võidakse selle konkursi korraldamise eesmärgil edastada töötlemiseks vastutava töötleja esindajatele või seotud grupi ettevõtetele. Canon Nordic töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud konkursi “The Missed Shots” võitja hindamiseks, sealhulgas osaleja Instagrami kasutajanime ning avaldatud või vastu võetud lugu. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on osaleja nõusolek. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis tähendab ühtlasi teie loobumist konkursil osalemisest.

5.3. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete konkurentsitega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut märkimata.

5.4. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame pärast seda, kui olete andnud nõusoleku andmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel, lugege meie tarbija privaatsuseeskirju - http://www.canon.co.uk/privacy-policy/. Kõigi andmekaitsega seotud küsimuste, päringute ja taotlustega saate pöörduda Canoni andmekaitseametniku poole aadressil DataProtectionOfficer@canon-europe.com

5.5. Edastatud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ning võidakse edastada turvalise serveri kaudu väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

6. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Neid tingimusi ja kõiki neist tulenevaid või nendega seotud vaidlusi reguleerivad ja nende tõlgendamise aluseks on kohustuslikud tarbijakaitseseadused ja võimalikud muud kehtivad seadused ning neid lahendatakse teie elukohariigi kohtus teie kohalikus keeles. Kui teil on küsimusi, võib kohalik tarbijanõustaja teile teie õiguste suhtes nõu anda.

Need tingimused ei mõjuta osaleja seaduslikke õigusi tarbijana.

7. Kontaktteave

Canon Svenska AB                  Telefon:           +46 (0)8 744 85 00

Canon Norge AS                      Telefon:               +47 22 62 92 00

Canon Oy                                Telefon:           +358 10 544 20

Canon Danmark A/S                Telefon:           +45 7015 5005

Canon Eesti, Läti, Leedu                      Telefon:           +358 10 544 20

8. Instagram ja Facebook

Konkurssi ei sponsoreeri, soovita ega halda Instagram ega Facebook. Iga osaleja vastutab ainuisikuliselt oma sotsiaalmeediasse tehtud postituste eest ja viide Canoni konkursile The Missed Shots ei vabasta osalejat sellisest vastutusest ning ei Canon, Instagram ega Facebook võta vastutust konkursi raames osaleja poolt tehtud postituste eest.