Warranty_Page_Image

Canoni professionaalse teeninduskeskuse hooldus- ja remonditingimused

Kui peate saatma oma Canoni toote hooldusesse või parandusse, kehtivad teile järgmised tingimused.

HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TINGIMUSED

Käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimustega sätestatakse tingimused, mis kehtivad nendele hooldus- ja parandustöödele, mida ettevõttele Canon (SE) Ltd kuuluv Canoni professionaalne teeninduskeskus Canoni toodetele (edaspidi: tooted) pakub. Lugege neid tingimusi hoolikalt enne mis tahes hooldus- või parandustellimuse esitamist. Tellimuse esitamisel kinnitate, et nõustute nende hooldus- ja parandustööde tingimustega.


1. TEAVE MEIE KOHTA

Ettevõttele Canon (SE) Ltd (Canon, meie, meid) kuuluv professionaalne teeninduskeskus on registreeritud Ühendkuningriigis ettevõtte numbriga 556072-2224. Meie registreeritud kontor asub aadressil Björnstigen 85, 169 88 SOLNA, Sverige. Meie ettevõtte KMKR number on SE556072222401.


2. CANONI HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TAOTLEMINE

2.1 Canoni hooldus- ja parandustööde taotlemiseks ning meievahelise lepingu sõlmimiseks tuleb teha järgmist.

 1. Logige sisse vastavalt ärikontole või Canoni kontole, seejärel liikuge jaotiseni „Tugi“, kus saate luua hooldus- või parandustellimuse.
 2. Teise võimalusena saate tarbijana (kui teil puudub Canoni konto) järgida meie klienditoe veebisaidil valikute „Paranduse kokkuleppimine“ või „Hoolduse kokkuleppimine“ juhiseid.
 3. Hooldus- või parandustellimuse esitamiseks kasutage taotlusvormi ja klõpsake taotlusprotsessi allosas oleval nupul „Esita“. Seejärel suunatakse teid läbi tellimisprotsessi, kuvades veebisaidil lihtsaid juhiseid. Pange tähele, et teie hooldus- või parandustellimus ei ole käsitletav lepinguna, kuni me oleme selle heaks kiitnud. Märkige üles enda tellimuse number ja kuupäev.
 4. Pärast seda, kui teie toode (tooted) on meie professionaalsesse teeninduskeskusesse jõudnud, saadame teile meiepoolse kinnituse.
 5. Pärast tellimuse töötlemist ja too(de)te hindamist jätkame kas viivitamatult teie taotlusega (sõltuvalt allolevatest tingimustest) või küsime vajaduse korral jätkamiseks teie luba (nt aja- ja hinnapakkumise puhul).
 6. Tellimuse aktsepteerimine ning hooldus- ja parandustööde ostulepingu täitmine toimub taotletud hooldus- või parandustööde algatamisel, välja arvatud juhul, kui oleme teid teavitanud, et ei aktsepteeri teie tellimust. Säilitame teie lepingu tingimused ja saate koopia tellimuse kinnitusest.

2.2 Me ei pruugi tellimusi vastu võtta järgmistel põhjustel.

 1. Toode (tooted), millele hooldus- või parandustööd taotlete, ei ole enam toetatud (nt varuosad ei ole enam saadaval).
 2. Kui on toimunud hooldus- ja parandustööde tingimuste või teiste kohaldatavate tingimuste rikkumine.
 3. Kui teie kontol on tasumata võlg (kui on kohaldatav).

2.3 Kui esitate hooldus- ja parandustellimuse ilma vajalike andmeteta ja Canon ei saa teiega ühendust võtta, teie ise ka Canoniga ühendust ei võta ja te ei tule oma too(de)tele järele, ei saa Canon teile toodet (tooteid) tagastada. Lisaks on Canonil õigus toode (tooted) kolm (3) kuud pärast kättesaamist hävitada.


3. HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖ SAADAVUS, KIRJELDUS JA HINNASTAMINE

3.1 Kui me oleme teie hooldus- või parandustellimuse kätte saanud ja me ei saa tellimust mingil põhjusel täita või selle täitmine võib hilineda, anname teile sellest võimalikult kiiresti teada.

3.2 Hooldus- ja parandustööd võivad hilineda siis, kui neid teostatakse väljaspool algset osturiiki, kuna varuosade saadavus võib olla piiratud või mudelite seas võib olla kohalikke tehnilisi erinevusi.

3.3 Canon võib tooted parandada või asendada need uute või taastatud osade või toodetega, mis on võimsuse ja töökindluse poolest uutega võrdsed. Canon võib tooted asendada samaväärsete mudelitega, kui originaaltoode on tootmisest kõrvaldatud. Taastatud osi või tooteid kasutatakse ainult juhul, kui see on kooskõlas nende riigi seadustega, kus parandustööd teostatakse.

3.4 Professionaalse teeninduskeskuse hindu kuvatakse kohalikus valuutas, need sisaldavad käibemaksu ja transpordihinda, v.a juhul kui pole teisiti märgitud. Võime aegajalt hooldus- ja parandustööde hindu muuta, kuid need muudatused ei mõjuta juba vastuvõetud tellimusi.

3.5 Üldiselt kuulub meie tellimuse menetlemise protsessi ka veebis esitatud hooldus- või parandustöö hinna kontrollimine. Kui teie hooldus- või parandustöö tegelik hind osutub veebis esitatud hinnast väiksemaks, küsime teilt tellimuse eest väiksema summa.

3.6 Me ei ole kohustatud seadusega lubatud ulatuses pakkuma teile parandus- või hooldustööd vale (madalama) hinnaga, kui hinnaeksimus on ilmne ja te oleksite tõenäoliselt ka ise seda viga märganud.


4. CANONI KOMMERTSGARANTIIGA KAASNEVAD PARANDUSTÖÖD

4.1 Pakume paljudele Canoni toodetele lisaks tarbijate seaduslikest õigustest tulenevale ka vabatahtlikku Canoni tootjate kommertsgarantiid. Nendele garantiidele kehtivad terviklikud tingimused. Kui see on kohaldatav, esitatakse vastav garantiiteave koos tootega või leiate selle meie garantiikeskusest.

4.2 Garantiitingimuste alusel tehakse parandusi vaid garantii olekut kinnitavate asjaomaste dokumentide olemasolul, nagu on toodud välja teie tootele kohalduva vastava Canoni kommertsgarantii tingimustes.

4.3 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid garantii on kehtetu, teavitame teid sellest. Lisaks toome välja vea kirjelduse, esitame vajaduse korral fotod ja teeme (kui on võimalik) fikseeritud hinnaga parandustöö pakkumise ja/või aja- ja hinnapakkumise. Kui loobute fikseeritud hinnaga parandustööst või aja- ja hinnapakkumisest, ei küsita teilt keeldumistasu.

4.4 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid garantii on kehtetu ilmselge löögi või väärkasutamise tõttu ning te keeldute aja- ja hinnapakkumisest, ei küsita teilt keeldumistasu, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.

4.5 Kui me saame garantii alla kuuluva parandustellimuse, kuid tehnilise diagnoosi käigus ühtegi viga ei leita, tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul, kuid me võime küsida tagastamise saatekulu.

4.6 Garantii alla kuuluva parandustöö tegemisel järgime too(de)te tootjapoolseid tehnilisi andmeid.


5. KLIENDI SEADUSEST TULENEVAD ÕIGUSED JA GARANTIID

Tarbijana toodet (tooteid) ostes saate kasutada ka Euroopa Liidu (EL) ja/või teie riigi seadusest tulenevaid õiguseid, mis hõlmavad defektse või spetsifikatsioonidele mittevastava kauba müüki. Need õigused (sh õigus parandamisele, asendamisele või teatud tingimustel hüvitamisele) kehtivad kõigile klientidele, kuid nende kestus sõltub ostu sooritamise riigist. Need õigused kehtivad kõigi toodete müüjalt ostetud kaupade kohta ja te võite neid õiguseid kasutada, sõltumata sellest, kas teie tooted on kaetud meie Canoni kommertsgarantiidega. Need tingimused ei mõjuta teie seaduslikke õigusi. Kui soovite oma seaduslikke õigusi kasutada, võtke ühendust müüjaga.

Tarbija õiguste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku tarbijate nõustamise teenuse poole.


6. FIKSEERITUD HINNAGA HOOLDUSTÖÖD JA TASULISED PARANDUSTÖÖD

6.1 Pakume paljudele Canoni toodetele fikseeritud hinnaga hooldustöid ja tasulisi parandustöid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit, aja- ja hinnapakkumine). Nendele kehtivad punktides 7, 8, 9 ja 10 kirjeldatud eritingimused.

6.2 Fikseeritud hinnaga hooldustöid ja tasulisi parandustöid (fikseeritud hinnaga parandustöö ja paranduslimiit) teostatakse juhul, kui tehniline diagnoos on tehtud ja ühtegi erandit selle käigus ei tuvastatud. Aja- ja hinnapakkumise korral teostatakse parandustöid ainult siis, kui olete meie pakkumisega nõus.

6.3 Fikseeritud hinnaga hooldustöö hind sisaldab tööjõukulusid, standardset kohaletoimetamist ja käibemaksu. Fikseeritud hinnaga hooldustöö ei sisalda varuosade hinda (v.a juhul, kui see on teenuse ulatuses kirjas).

6.4 Tasuliste parandustööde (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) hind sisaldab varuosade hinda, tööjõukulusid, standardset kohaletoimetamist ja käibemaksu.

6.5 Tasulise parandustöö puhul (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) püüame parandustöö läbi viia nii nagu määratletud sai. Samas on meil õigus lepingust taanduda, kui tuvastame, et parandustööd ei saa mingil põhjusel läbi viia (nt varuosad ei ole enam saadaval). Sellisel juhul võtame teiega ühendust ja pakume teile võimaluse korral alternatiivseid lahendusi.

6.6 Kui me saame tasulise parandustellimuse (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine), kuid tehnilise diagnoosi käigus ühtegi viga ei leita, tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul, kuid me võime küsida tagastamise saatekulu.

6.7 Tasulise parandustöö tegemisel järgib Canon too(de)te tootjapoolseid tehnilisi andmeid.

6.8 Tasulise parandustöö (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine) teostusele ja kasutatud materjalidele kehtib kuue (6) pikkune garantii, mis hakkab kehtima alates parandustöö tegemise kuupäevast. See garantii sätestab, et meie parandused peavad olema veavabad. Paranduslimiidi ja aja- ja hinnapakkumise parandusgarantii puhul on meie vastutada ainult algsete vigade parandused, kuid fikseeritud hinnaga parandustöö puhul hõlmab see mis tahes elektrilisi/mehaanilisi tõrkeid.

6.9 Parandusgarantii ei kehti, kui parandustööd on tehtud volitamata teeninduskeskuses, seade on väärkasutatud, hooletusse jäetud või kahjustada saanud või siis, kui viga tekib aku lekkimise või vedelikukahjustuse tagajärjel.


7. FIKSEERITUD HINNAGA HOOLDUSTÖÖ

7.1 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevad hooldusteenuseid. Hooldustööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitavad meie hooldusteenuste lehelt. Hooldustellimuse esitamisel annate meile loa hooldustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui avastame hooldustöö käigus teie too(de)tel mõne vea, võtame teiega ühendust, et edastaksite meile ostutõendi, mis kinnitab teie Canoni kommertsgarantii kehtivust (kui seda ei ole veel esitatud). Kui teie too(de)te kommertsgarantii enam ei kehti, saame arutada tasulise parandustöö valikuid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine).

7.2 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevaid värskendusteenuseid. Värskendustööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitavad meie värskendusteenuste lehelt. Värskendustellimuse esitamisel annate meile loa värskendustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui avastame värskendustöö käigus teie too(de)tel mõne vea, võtame teiega ühendust, et edastaksite meile ostutõendi, mis kinnitab teie Canoni kommertsgarantii kehtivust (kui seda ei ole veel esitatud). Kui teie too(de)te kommertsgarantii enam ei kehti, saame arutada tasulise parandustöö valikuid (fikseeritud hinnaga parandustöö, paranduslimiit või aja- ja hinnapakkumine).

7.3 Pakume paljudele Canoni toodetele erinevaid kiirteenuseid. Kiirtööde teenuse ulatused (sh oluline teave) on leitav kiirteenuste lehelt. Kiirtellimuse esitamisel annate meile loa kiirtöö läbiviimiseks. Kui me ei suuda tellimust määratud ajavahemikus täita, siis nende tööde lisatasusid teie tellimusele ei lisata.


8. FIKSEERITUD HINNAGA PARANDUSTÖÖ

8.1 Pakume paljudele Canoni toodetele fikseeritud hinnaga parandusteenuseid, mida rakendatakse järgmistel asjaoludel tekkinud vigade korral.

 1. Loomulik kulumine
 2. Komponentide rike tavapärastes kasutamistingimustes

8.2 Fikseeritud hinnaga parandustööd teostatakse juhul, kui tehniline diagnoos on tehtud ja ühtegi erandit selle käigus ei tuvastatud. Fikseeritud hinnaga parandustöö puhul muutub pakkumine kehtetuks, kui tuvastame, et viga on tekkinud näiteks järgmistel juhtudel.

 1. Seadme väärkasutamine, ebaõigest hoiustamist tingitud kahjustused või vead, kõva löök / raputamine / vedelikukahjustus või võõrkehadest tingitud kahjustused.
 2. Vale sisendpinge tõttu tekkinud kahjustused.
 3. Toote väär pakendamine professionaalsesse teeninduskeskusesse saatmisel.
 4. Volitamata isikute tehtud parandused, muudatused või täiustused.

8.3 Kui me saame fikseeritud hinnaga parandustellimuse, kuid pakkumine on kehtetu, teavitame teid sellest. Lisaks toome välja vea kirjelduse, esitame vajaduse korral fotod ja teeme aja- ja hinnapakkumise (kui parandamine on võimalik). Aja- ja hinnapakkumisest loobumisel teilt keeldumistasu ei küsida, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.

8.4 Kui me pakume fikseeritud hinnaga parandusteenust, kuid te loobute sellest (või te ei vasta meile kolmekümne (30) päeva jooksul), tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul. Lisaks võime küsida tagastamise saatekulu.


9. PARANDUSLIMIIT

9.1 Paljude Canoni toodete puhul teeme aja- ja hinnapakkumise asemel ettepaneku paranduslimiidi määramiseks (st maksimaalne parandusteenuse hind). Paranduslimiidile kehtib minimaalne hind: SEK 2500 (sh käibemaks).

9.2 Paranduslimiidiga tellimuse esitamisel annate meile loa parandustöö läbiviimiseks ilma pakkumist esitamata. Kui parandusteenuse hind on madalam kui määratud parandusteenuse limiit, võetakse teilt tasu väiksema summa eest.

9.3 Kui me saame paranduslimiidiga tellimuse ja tehnilise diagnoosi käigus tuvastame, et parandustööde hind ületab teie limiidi, teeme teile aja- ja hinnapakkumise ning ootame jätkamiseks teie nõusolekut. Aja- ja hinnapakkumisest loobumisel teilt keeldumistasu ei küsida, kuid võidakse küsida tagastamise saatekulu.


10. AJA- JA HINNAPAKKUMINE

10.1 Pakume paljudele Canoni toodetele aja- ja hinnapakkumisi. Pärast tellimuse saamist teeme tehnilise diagnoosi ja edastame teile too(de)te parandamiseks eeldatavate kulude pakkumise. Meil on õigus pakkumist muuta, kui see on vajalik (nt kui tuvastame täiendavaid kahjustusi/vigasid, millest te ei ole teavitanud).

10.2 Teile edastatud lõplikule aja- ja hinnapakkumisele kehtib kümneprotsendiline (10%) lubatud hälve. Kui parandustööde tegelik hind ületab lubatud hälbe, võtame teiega ühendust ja/või edastame värskendatud aja- ja hinnapakkumise ning ootame jätkamiseks teie nõusolekut.

10.3 Aja- ja hinnapakkumine kehtib kolmkümmend (30) päeva pärast selle väljastamist.

10.4 Kui me saame aja- ja hinnapakkumisega tellimuse ning te olete pakkumise kätte saanud, ei saa te selle asemel uuesti fikseeritud hinnaga parandusteenust valida (nt kui üks peaks olema soodsam kui teine).

10.5 Kui olete saanud aja- ja hinnapakkumise, kuid keeldute sellest, küsitakse teilt keeldumistasu SEK 375 (sh käibemaks), mis katab meiepoolsed kulud (nt too(de)te ülevaatus ja kokkupanek). Me püüame teie toote(d) panna kokku tagasi nii, et toode (tooted) oleksid samas olukorras nagu me need saime. Me ei vastuta mis tahes vigastuste või kahjustuste eest, mis võivad selle käigus tekkida. Keeldumistasu kohaldamisel arvestatakse järgmisega.

 1. (i) Kui aja- ja hinnapakkumine hõlmab mitu toodet (nt kaamera ja objektiiv) ja te lükkate kogu pakkumise tagasi, küsitakse teilt ühekordne keeldumistasu (summa leiate punktist 10.5).
 2. (ii) Kui aja- ja hinnapakkumine hõlmab mitu toodet (nt kaamera ja objektiiv) ja te lükkate pakkumise osaliselt tagasi (nt keeldute ühe (1) toote parandamisest), ei küsita teilt keeldumistasu.

10.6 Kui me teeme aja- ja hinnapakkumise, kuid te loobute sellest (või te ei vasta meile kolmekümne (30) päeva jooksul), tagastatakse teie toode (tooted) parandamata kujul ja teilt küsitakse keeldumistasu. Lisaks võime küsida tagastamise saatekulu.

10.7 Kui me teeme aja- ja hinnapakkumise, kuid te loobute sellest ja palute meil toote(d) kasutusest kõrvaldada, siis teeme seda. Seejuures ei küsi me teilt keeldumistasu ega tagastamise saatekulu.


11. MAKSE

11.1 Pärast hooldus- või parandustellimuse täitmist anname teile teada, et enne too(de)te saatmist või väljastamist (kui võimalik) tuleb teil arve tasuda, v.a juhul kui teil on meie juures konto ja me oleme kirjalikult alternatiivsed maksetingimused kokku leppinud.

11.2 Arve on võimalik tasuda läbi Canoni veebipõhise hooldus- ja parandustööde portaali, pangaülekandega (Danske bank). Kui tulete oma too(de)tele kohapeale järgi, aktsepteerime ka kaardimakseid (Visa või Mastercard) või tšekki (vajalik isikut tõendav dokument).

11.3 Kontoga kliendid peavad makse teostama kirjalikult kokku lepitud perioodi jooksul (nt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast arve väljastamist). Vastavalt meievahelisele lepingule on meil õigus makse hilinemisel intressi ja/või fikseeritud kompensatsiooni küsida. Lisaks on meil õigus makse hilinemise või tasumata jätmise eest kahjutasu küsida.

11.4 Kui me oleme teid maksekohustusest teavitanud ja te ei ole kolme (3) jooksul pärast teavituse saamist makset teostanud, on meil tagasivõtmisõiguse alusel õigus toode (tooted) seotud kulude katmiseks maha müüa.


12. KINNIPIDAMISÕIGUS, TASAARVESTUS JA LOOVUTAMINE

12.1 Välistatud on kinnipidamisõiguse rakendamine, mis tuleneb samast õiguslikust suhtest, kuid mitte samast lepingulisest suhtest meiega.

12.2 Välistatud on mis tahes tasaarvestus teie (meie lepingupartneri) vastunõuetega, kui need ei ole juriidiliselt kehtestatud või on vaieldamatud.

12.3 Teie nõudeid ei tohi edastada kolmandale osapoolele ilma Canoni kirjaliku nõusolekuta.


13. TEIE TEAVE

13.1 Töötleme teie andmeid vastavalt meie eraklientide privaatsuspõhimõtetele või äriklientide privaatsuspõhimõtetele.

13.2 Oleme tarvitusele võtnud kõik mõistlikud abinõud, et kaitsta teie taotluse ja makse (kui on kohaldatav) üksikasju. Pange tähele, et me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tekivad seoses sellega, kui meiega mitteseotud kolmas osapool saab volitamata juurdepääsu nendele andmetele, mida te hooldus- ja parandustööde taotlemisel edastate, tingimusel, et see ei ole seotud meie hooletusega.


14. MEIE VASTUTUS

14.1 Püüame tagada teie too(de)te ohutuse, kuni need meie valduses on. Kuigi me anname endast parima, et tagastada teie toode (tooted) koos kõikide salvestusmaterjalide ja lisatarvikutega, ei võta me vastutust salvestusmaterjalide kadumise eest ega maksa selle eest kompensatsiooni.

14.2 Me ei vastuta mis tahes kahjude või vigastuste eest, mis on tekkinud teie too(de)te transportimisel meile pärast hooldus- või parandustellimuse esitamist. Lisaks ei vastuta me kahjude või vigastuste eest, mis tekivad too(de)tele nende tagastamisel pärast hooldus- või parandustööde lõppu. See ei kehti siis, kui tekkinud kahjud või vigastused on tekkinud meiepoolse tõestatud hooletuse tõttu. Transportimisel tekkinud kahju või vea korral on kulleril kohustus uurida tekkinud kahju või viga. Me ei vastuta kaudsete või juhuslike kahjude või kulude eest.

14.3 Kui olete oma toote(d) pärast hooldus- või parandustööde lõppu kätte saanud, peate kontrollima, kas saite kõik tooted tagasi, ja nende seisukorra kinnitama. Kui te ei teavita meid tuvastatud probleemidest, arvestame, et olete toote(d) kätte saanud ja see (need) on heas seisukorras.

14.4 Maksimaalne kahju, mille eest me käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimuste alusel vastutame, on piiratud kulleriga transporditava toote asendusväärtusega (kahju või kaotsimineku korral) ja hinnaga, mille olete meile toote hooldamise või parandamise eest olete maksnud ja millega teie kahju seotud on.

14.5 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust seoses a) meie hooletusest tingitud surma või kehavigastuste eest; b) pettuse, valeandmete esitamise ja raske hooletuse eest; c) põhikirjas sätestatud tingimuste rikkumise eest. Me ei välista ega piira oma vastutust mitte mingil juhul kaugemale kui on kohaldatava seadusega lubatud.

Miski selles punktis või mujal nendes hooldus- ja parandustööde tingimustes ei piira ega mõjuta negatiivselt teie seadusjärgseid õigusi. Tarbija õiguste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku tarbijate nõustamise teenuse poole.


15. MEIE KONTROLLI ALLA MITTEKUULUVAD SÜNDMUSED

Me ei vastuta nende hooldus- ja parandustööde tingimuste kohaste kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, mida ei saa meile omistada nende hooldus- ja parandustööde tingimuste, teiste kohaldatavate tingimuste või seaduste alusel, kui selline viivitus või ebaõnnestumine tuleneb põhjustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, sealhulgas kuid mitte ainult vääramatu jõud, tulekahjud, üleujutused, rasked ilmastikuolud, plahvatused, sõjategevus (olenemata sellest, kas sõda on kuulutatud või mitte), terroriaktid, tööstusalased vaidlused (olenemata sellest, kas see puudutab meie töötajaid), kohaliku omavalitsuse või riigivalitsuse või mis tahes teise asjakohase ametiasutuse tegevus ning muud vääramatu jõu ilmingud vastavalt kohaldatavale seadusele.


16. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

16.1 Kui teil tekib lepinguga seoses muresid, kirjutage meile esmalt e-posti aadressile psc.service@canon.se, et saaksime selle omavahel ära lahendada. Võite meile kirjutada ka aadressil: Canon Svenska AB, professionaalne teeninduskeskus, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Rootsi.

16.2 Kui meil tekib lepinguga seoses muresid, püüame samuti esmalt teiega ühendust võtta. Selleks kasutame teie tellimuse käigus edastatud kontaktandmeid või meie juures registreeritud kontoga seotud andmeid.

16.3 Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, arutame teiega sõltumatu osapoole kaasamise võimalusi. See ei mõjuta teie õigust edastada vaidlust kohalikule tarbijakaitseametile ja/või vastavasse kohtusse.


17. HOOLDUS- JA PARANDUSTÖÖDE TINGIMUSTE VÄRSKENDAMINE

17.1 Võime aegajalt neid tingimusi muuta.

17.2 Hooldus- ja parandustööde tingimuste kehtiv versioon on leitav meie saidilt ja meievahelisele lepingule rakendatakse seda versiooni, mis on üleval hooldus- või parandustöö tellimuse esitamise hetkel.


18. KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

18.1 Neid hooldus- ja remonditingimusi reguleerivad Rootsi seadused. See tähendab, et igale hooldus- või remonditellimusele, mille meile esitate, ja mis tahes sellest tulenevale või sellega seotud vaidlusele või nõudele kohaldatakse Rootsi seadusi. Kui sõlmite lepingu erakliendina, kehtivad ülaltoodule teie elukohariigi seadused.

18.2 Teie ja meie nõustume, et Rootsi kohtutel on mitteainupädevus. Kui sõlmite lepingu erakliendina, on teil õigus esitada hagi oma elukohariigi kohtusse.


19. MUUD TINGIMUSED

19.1 Käesolevad hooldus- ja parandustööde tingimused sätestavad hooldus- või parandustöö ostulepingu kirjalikud tingimused. Kui mõni käesolevate hooldus- ja parandustööde tingimuste peatükk või osa osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see hooldus- ja parandustööde tingimuste teisi osasid. Teised osad jäävad täies mahus kehtima, sh seoses meie lepinguga.

19.2 Meievahelise lepingu osapoolteks on ainult teie ja meie. Kolmandatel osapooltel ei ole õigusi oma tingimuste kehtestamiseks.

19.3 Võime sõlmida alltöövõtulepingu või teiega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele ettevõttele üle kanda. Teavitame teid sellest, kui seda nõuab kohaldatav seadus, kuid see ei mõjuta teie lepingujärgseid õigusi ega kohustusi.


20. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on küsimusi Canoni veebipõhise hooldus- ja parandustööde portaali või hooldus- või parandustellimuse kohta, saatke meile e-kiri aadressil psc.service@canon.se või helistage klienditeenindusele numbril +46 8 519 923 69 Meie klienditeenindus on valmis teid aitama.


VIIMATI VÄRSKENDATUD: 11. aprill 2024TERMS OF SERVICE & REPAIR

These Terms of Service & Repair set out the specific terms and conditions applicable to the supply of any Services or Repairs for Canon products (“Products”) by the Canon Professional Service Centre (PSC) of Canon Svenska AB to You. Please read these carefully before submitting any Service or Repair order to the PSC. By submitting an order, you are agreeing to these Terms of Service & Repair.


1. INFORMATION ABOUT US

Our Professional Service Centre (PSC) of Canon Svenska AB (“Canon”, “we”, “our”, “us”) is registered in Sweden under company number 556072-2224. Our registered office is at Björnstigen 85, 169 88 SOLNA, Sverige. Our VAT number is SE556072222401.


2. REQUESTING SERVICES & REPAIRS FROM CANON

2.1 The following steps are required to order a Service or Repair from Canon and create a contract between You and Us:

 1. Log into your Business Account or your Canon Account (as applicable), then navigate to ‘Support’ section where you will be able to initiate your service or repair requests.
 2. Alternatively, if you are a Consumer (with no Canon Account), please follow the steps to ‘Arrange a Repair’ or ‘Arrange a Service’ via our Support website
 3. You place the order for your Service or Repair on the request form by clicking the “Submit” button at the end of the request process. You will be guided through the process of placing an order by a series of simple instructions on the website. Please note that your order for Service or Repair will not constitute a contract until it is handled and accepted by us. Please, note your Order number and date for future reference
 4. Upon arrival at our Professional Service Centre, you will receive confirmation that we have received your Product(s)
 5. Once your order has been processed and your Product(s) has been assessed, we will either immediately proceed with your request (subject to the clauses defined below) or where applicable contact you to request your approval to proceed (i.e. in the case of Time & Cost Quotations)
 6. Order acceptance and the completion of the contract for the purchase of the Service & Repair takes place when we initiate the requested Service or Repairs unless we have notified you that we do not accept your order. The Terms of your contract will be stored by us and you will receive a copy in your order acknowledgement.

2.2 We may not accept orders for any of the following reasons:

 1. The product(s) you requested Service or Repair for are no longer supported (i.e. Spare Parts no longer available).
 2. Where there has been a breach of any of our Terms of Service & Repair or other applicable terms.
 3. Where there is outstanding debt on your Account (if applicable).

2.3 In the event that Canon receives an order for Service & Repair without adequate (or partial) information and Canon is unable to contact you, where subsequently no contact is made by you and you do not collect your Product(s), Canon will be unable to return the Product(s) to you and reserves the right to dispose of them three (3) months after receipt.


3. SERVICE & REPAIR AVAILABILITY, DESCRIPTIONS & PRICING

3.1 We will inform you as soon as possible after receiving an order if, for any reason, the Service or Repair you have ordered is not available or are subject to any undue delay.

3.2 Orders for Service or Repair may be delayed when performed outside of the original country of purchase due to potential restricted availability of Spare Parts or local technical variation between models.

3.3 Canon may repair or replace Products with new or reconditioned parts or products of equivalent to new performance and reliability. Canon may also replace Products with equivalent models where the original has been discontinued. Reconditioned parts or Products will only be used if it is permissible to do so under the statutory law of a country where the repair is performed.

3.4 All prices are displayed in the local currency of our Professional Service Centre, inclusive of VAT and inclusive of any delivery charges unless expressly indicated otherwise. The price of any Services or Repairs may change from time to time, but changes will not affect any order we have already accepted.

3.5 We will normally verify the prices of our Services and Repairs listed on our site as part of our order-handling procedure so that, where a Service or Repair’s correct price is less than our stated price, we will charge the lower amount when requesting payment from you.

3.6 To the extent permitted by applicable law, we are under no obligation to provide the Service or Repair to you at the incorrect (lower) price, if the pricing error is obvious and unmistakable and could have reasonably been recognised by you as an error in pricing.


4. CANON COMMERCIAL WARRANTY REPAIRS

4.1 For many Canon products, we offer voluntary Canon manufacturer’s Commercial Warranties, in addition to the statutory legal rights applicable to consumers. These Warranties are subject to full terms and conditions. Where applicable, the relevant Warranty information is provided with your Product or can be found via our Warranty Hub.

4.2 Warranty repairs will only be undertaken upon receipt of the applicable documentation required to validate warranty status, as outlined within the specific Canon Commercial Warranty terms and conditions which apply to your Product.

4.3 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence (where applicable) and (where a repair is possible) will offer either a Fixed Price Repair offer and/or a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Fixed Price Repair offer or Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged.

4.4 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void due to obvious impact damage or misuse, should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

4.5 Where we receive an order for warranty repair, but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

4.6 When performing warranty repairs, we shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.


5. CONSUMER STATUTORY RIGHTS AND WARRANTIES

Where you have purchased Product(s) as a consumer you also benefit from statutory legal rights under European Union (EU) and/or your national law covering the sale of goods that are defective or do not conform to specifications. These rights (including the right to repair, replacement or refund of the price in certain situations) apply to all consumers, however, the duration varies depending on your country of purchase. These rights apply to all goods you purchase from the seller of the products, and you may enforce these rights against them, irrespective of whether or not your goods are covered by any of our Canon commercial warranties. Your legal rights are not affected by anything in these terms or in any other way. If you wish to invoke your legal rights, please contact your seller.

For more information on consumer rights, please contact a local consumer advisory service.


6. FIXED PRICE SERVICES & CHARGEABLE REPAIRS

6.1 For many Canon products, we offer a range of Fixed Price Services & Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation). These offerings are subject to additional specific terms & conditions set out in Clauses 7, 8, 9 & 10.

6.2 Following your order, Fixed Price Services and Chargeable Repairs (Fixed Price Repairs & Repair Limit only) will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Time & Cost Quotations, repairs will only be undertaken following your acceptance of the quotation we issue to you.

6.3 All Fixed Price Services quoted to you are inclusive of labour, standard delivery and VAT. Fixed Price Services do not include the cost of Spare Parts (except where specified in the Scope of the Service).

6.4 All Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) quoted to you are inclusive of spare parts, labour, standard delivery, and VAT.

6.5 When performing Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), we will endeavour to complete the repair as specified. However, we reserve the right to void the agreement, if subsequently we identify that the repair cannot be completed for any reason (i.e. spare parts are no longer available) and in the event this is necessary we will contact you and provide you with alternative options (where applicable).

6.6 Where we receive an order for Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

6.7 When performing Chargeable Repairs, Canon shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.

6.8 Workmanship and materials used by Canon in Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) are guaranteed for six (6) months, from date of repair to be free from defects under normal use. Our obligation under such repair guarantee is limited to repairing the original defects for Repair Limit or Time & Cost Quotation, however, in the case of Fixed Price Repairs we extend this to cover any Electro/Mechanical failures.

6.9 The repair guarantee is void if any repairs are undertaken by unauthorised Service Centres, or if the equipment is misused, neglected, damaged or if any defect arises from battery leakage and liquid damage.


7. FIXED PRICE SERVICES

7.1 For many Canon products, we offer a range of Maintenance Services. For each of the Maintenance Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Maintenance Services page and by submitting an order for a Maintenance Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Maintenance Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Maintenance Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.2 For many Canon products, we offer a range of Upgrade Services. For each of the unique Upgrade Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Upgrade Services page and by submitting an order for an Upgrade Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Upgrade Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Upgrade Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.3 For selected Canon products, we offer a range of Express Services. For each of the unique Express Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Express Services page and by submitting an order for an Express Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Express Service. As defined by the Scope of Service, if we are unable to meet the defined timeframe, the surcharges for these services will not be applied to your order.


8. FIXED PRICE REPAIR

8.1 For many Canon products, we offer Fixed Price Repairs (FPR) which applies to defects arising from either:

 1. Normal wear and tear
 2. Failure of components under normal operating conditions

8.2 Following your order, a Fixed Price Repair will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Fixed Price Repairs, we will void the offer if the defect is found to have been caused by any other circumstance, including for example (but not limited to):

 1. Improper use, damage or defects caused by incorrect storage, excessive impact/shock/liquid damage or damage by foreign substances;
 2. Excessive damage caused by incorrect voltage input;
 3. Inadequate packaging of the product when returning it to an PSC;
 4. Repairs, modifications, tampering carried out by repairers who are not authorised by Canon

8.3 Where we receive an order for Fixed Price Repair, but the FPR offer is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence and (where a repair is possible) will offer a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

8.4 Where we offer a Fixed Price Repair, but the FPR offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired and we may apply a return shipping fee.


9. REPAIR LIMIT

9.1 For many Canon products, we offer you the ability to set a Repair Limit (i.e. maximum repair fee) rather than requesting a Time & Cost Quotation, however a minimum value applies (i.e. at least SEK 2500 inclusive of VAT.)

9.2 Where we receive an order with a specified Repair Limit, this acts as your authorisation for us to proceed with the repair and no quotation will be provided. If the repair can be completed for a fee lower than the specified Repair Limit, you will only be charged the lower amount.

9.3 Where we receive an order with a specified Repair Limit, if following technical diagnosis, we identify that the repair will exceed your limit we will provide you with a Time & Cost Quotation and await your approval to proceed. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.


10. TIME & COST QUOTATION

10.1 For many Canon products, we offer Time & Cost Quotation. Following your order, a technical diagnosis will be performed, and we will provide you with a quotation detailing the anticipated costs to repair your Product(s). We reserve the right to revise the quotation provided where necessary (i.e. where further damage/fault not reported is identified).

10.2The Time & Cost Quotation provided to you is subject to a tolerance limit of ten (10) per cent (%) when the final repair cost is calculated. Should the final repair cost exceed the tolerance limit, we will contact you to discuss and/or provide an updated Time & Cost Quotation and will await your approval to proceed.

10.3 Where we offer a Time & Cost Quotation, the offer is valid for thirty (30) days) after the date the quotation is issued.

10.4 Where we receive an order for Time & Cost Quotation, following receipt of the quotation you cannot revert to the Fixed Price Repair offer (should one be available at a lower cost.)

10.5 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you, a rejection fee of SEK 375 inclusive of VAT will be applied to cover our incurred costs (i.e. examination and reassembly of your Product(s). We shall endeavour to reassemble your product(s) to the condition in which they were received but shall not be liable to you for any loss or damage whatsoever resulting from failure to do so. The rejection fee charged will be determined as follows:

 1. (i) If the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the total quotation is rejected by you, we will charge you only a single quotation rejection fee (as per amount stipulated in Clause 10.5)
 2. (ii) if the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the quotation is partially rejected by you (i.e. you reject the quotation for one (1) of the products) , we will not charge you a quotation rejection fee.

10.6 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired, you will be charged the rejection fee (if applicable) and we may apply a return shipping fee.

10.7 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you and you request us to scrap the product(s) on your behalf, your product(s) will be scrapped by us and we will not charge you a rejection fee or a return shipping fee.


11. PAYMENT

11.1 Following completion of your Service or Repair order, we will notify you that payment is required prior to dispatch of your Product(s) or upon collection (if applicable), unless you have an account with us and we have agreed alternative payment terms in writing.

11.2 We accept payment via our Canon Online Service & Repair portal, Swish, or by Bank Transfer to Danske bank. Alternatively, in the case of collection from our location we accept payment by bank card (Visa or Mastercard).

11.3 For Account customers, payment must be made within the defined period (i.e. within thirty (30) days of Invoice Date) we have agreed in writing with you. In case of late payment, we have the right to impose an interest charge and/or a fixed compensation fee for recovery costs as per our agreement with you. In addition, we reserve the right to claim damages as a result of late or non-payment.

11.4 Following notification from us to you that payment is required, in the event of your refusal to pay within three (3) months of notification, a readmission right shall apply to us that gives us the right to sell the Product(s) to offset the costs we have incurred on your behalf.


12. RIGHT OF RETENTION, OFFSETTING & ASSIGNMENT

12.1 The assertion of a right of retention, which results from the same Legal relationship, but not the same contractual relationship with us is excluded.

12.2 Offsetting against any counterclaims by you (our contractual partner) is excluded if these counterclaims have not been legally established or are undisputed.

12.3 Your claims cannot be transferred to third parties without the written consent of Canon


13. YOUR INFORMATION

13.1 We process information about you in accordance with our Consumer Privacy Policy or Business Privacy Policy.

13.2 We will take all reasonable care to keep the details of your request and payment (if applicable) secure. Please note, however, that we cannot be held liable for any loss you may suffer if a third party not engaged by us procures unauthorised access to any data you provide when accessing or requesting Service & Repairs from the website, in the absence of negligence on our part.


14. OUR LIABILITY TO YOU

14.1 We will endeavour to ensure the safety of your Product(s) whilst in our possession. However, whilst every effort will be made to return your Product(s) and any recordable media or accessories, we cannot accept any liability, nor pay any compensation, for loss of any recordable media.

14.2 We cannot be held responsible for any damage or loss caused to your product(s) being shipped to us for a Service or Repair request, or where we are shipping back to you following completion of the Service or Repair request, other than that caused by our proven negligence. In the event of transport damage or loss, the delivery courier shall be required to investigate the damage or loss. We exclude any liability for any indirect or consequential loss, damage or expense.

14.3 Upon receipt of your product(s) following Service or Repair, you must verify all items have been returned and confirm conditions of the product(s). We consider the failure to notify us immediately of any problems that you have verified the product(s) or item(s) to have all been received and in good condition.

14.4 The maximum loss or damage we will be responsible for under these Terms of Service & Repair is limited to the replacement value of the product being transported by our delivery courier (in the case of damage or loss) and the price you have paid us for the Service & Repair (if applicable) to which the loss or damage you suffer relates.

14.5 We do not in any way exclude or limit our liability for: (a) death or personal injury caused by our negligence; (b) fraud or fraudulent misrepresentation and gross negligence; (c) any breach of any terms implied by statute and we do not in any way exclude or limit our liability further than permitted by applicable law.

Nothing contained in this clause or elsewhere in these Terms of Service & Repair limits or negatively affects your statutory rights. For information on consumer rights, you can contact a local consumer advisory service.


15. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under these Terms of Service & Repair which cannot be attributed to us under these Terms of Service & Repair, other applicable terms and conditions or applicable law, including but not limited to events outside our reasonable control including acts of god, fire, flood, severe weather, explosions, war (whether declared or not), acts of terrorism, industrial disputes (whether or not involving our employees), or acts of local or central Government or of any other competent authorities, as well as other force majeure events pursuant to applicable law.


16. DISPUTE RESOLUTION

16.1 If you have a dispute with us relating to our contract with you, in the first instance please contact us by email at psc.service@canon.se and attempt to resolve the dispute with us. You can also write to us at: Canon Svenska AB, Professional Service Center, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Sverige.

16.2 If we have a dispute with you relating to our contract, we will also seek to contact you directly in order to resolve the matter. We will use contact details you have provided in the relevant order or in any associated account you have registered with us.

16.3 In the unlikely event we are not able to resolve a dispute, we will discuss with you an effective way of independently resolving the dispute. This does not affect your rights to bring any dispute to the relevant local consumer protection body or/and the appropriate court in any way.


17. UPDATES & AMENDS TO THESE TERMS OF SERVICE & REPAIR

17.1 We may modify or update these terms and conditions from time.

17.2 The current version of the terms and conditions of service and repair displayed and available on our site at the time the Service and Repair request is submitted will be the version that apply to the contract between us.


18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

18.1 These Terms of Service & Repair are governed by Swedish law. This means that a Contract for the purchase of Services or Repairs made with us and any dispute or claim arising out of or in connection with it will be governed by Swedish law. If you are contracting as a consumer, the law of your country of residence will govern the above.

18.2 You and we both agree that the courts of Sweden will have non-exclusive jurisdiction. If you are contracting as a consumer, you are entitled to bring proceedings before the courts of your domicile, in your country of residence, as applicable.


19. OTHER TERMS

19.1 These Terms of Service & Repair set out the written terms of your contract with us for the purchase of Services or Repairs. If any paragraph or part of these Terms of Service & Repair is found to be unlawful, invalid or is unenforceable, it shall not affect any other part of the Terms of Service & Repair which will shall remain in full force and shall still apply to our contract.

19.2 Any contract made between you and us is only made between you and us. No third party will have any rights to enforce any of its terms.

19.3 We may subcontract or transfer our rights and obligations under our contract with you to another organisation. We will notify you if this happens if required by applicable law, but this will not affect your rights or our obligations under the contract.


20. CONTACT US

If you have any questions or queries about the Canon Online Service & Repair portal, or your purchase of Services or Repairs, please send us an email at psc.service@canon.se or call our Customer Service team on +46 8 519 923 69. Our Customer Service is here to help.


TERMS UPDATED: 11 April 2024

Võite vajada ka ...