CANON PROFESSIONAL SERVICESI LIIKMESUS – KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused („tingimused“) kohalduvad Canon Professional Servicesi („CPS“) liikmesusele ning neis sätestatakse CPS-i liikmesusele kohalduvad tingimused ja käesolevas loetletud CPS-i liikmesuse eeliste kasutamise tingimused.

Lugege need hoolikalt läbi, enne kui CPS-i liikmesuse ostate. Liikmesust ostes kinnitate kasutustingimustega nõustumist.

1. TEAVE MEIE KOHTA

CPS-i liikmesust pakub teie ettevõttele („ettevõte“ või „teie“) Canon Europa N.V, („Canon“ või „meie“) registrijärgse aadressiga Bovenkerkerweg 59, P.O. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Holland, mis on registreeritud Amsterdami kaubanduskojas registrinumbriga 33166721.

2. CPS-iga LIITUMINE

2.1 CPS-iga liitumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 1. Taotleja peab olema juriidiline isik, mis on registreeritud ühes CPS-is osalevatest riikidest: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Norra, Slovakkia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.
 2. Taotleja peab olema teeninud piisavalt tootepunkte, et käesolevate tingimuste alusel CPS-i liikmeks kvalifitseeruda. Tootepunkte teenitakse Canoni tooteid ärikontol täielikult registreerides („kvalifitseeruvad tooted“). Kvalifitseeruvateks toodeteks on muu hulgas videokaamerad, kaamerad, printerid, objektiivid, projektorid, faksiaparaadid, koopiamasinad, skännerid, salvestusseadmed ja binoklid; vaja on seerianumbrit. Teatud Canoni tooteid (sh teatud tarvikud, reklaamkaup, paber, tindikassetid) ei saa registreerida ja teatud tooted ei anna punkte. Toodete punktiväärtusi võidakse etteteatamata muuta. Me ei tee muudatusi tagasiulatuvalt.
 3. Taotleja peab tasuma CPS-i liikmesuse aastatasu (seda on kirjeldatud allpool).
2.2 CPS-i liikmesuse taotlemiseks peab taotleja tegema järgmist.
 1. Looma oma ettevõttele siin Canoni ärikonto
 2. Teie ettevõttele kuuluvad kvalifitseeruvad tooted tuleb teie ärikontol täielikult registreerida, et tootepunkte teenida.
 3. Taotlema CPS-i liikmesust ärikonto lehel Subscriptions (Tellimused) või sellel lingil
2.3 Canon otsustab taotluste rahuldamise omal äranägemisel. Canon võib liitumistaotluses sisalduva teabe õigsust kontrollida ja võib nõuda täiendavaid tõendeid. Canon võib taotluse omal äranägemisel tagasi lükata, kui kahtlustab pettust või kui selleks on muu mõjuv põhjus. CPS-iga ei saa liituda, kui taotleja on varem mõnest praegusest või endisest Canoni kliendiprogrammist, sh CPS-ist või mõnest sellest eelkäijast kõrvaldatud.

2.4 Käesolevaga kinnitate, et kogu teie taotluses sisalduv teave on tõene ja täpne. Kui ilmneb, et olete esitanud valeteavet, võidakse teie CPS-i liikmesus kohe lõpetada aastatasu tagastamata.

3. CPS-i LIIKMESUS

3.1 CPS-i liikmesus peab olema ärikliendi nimel ning ärikonto vastutavad superkasutajad vastutavad õige ja täpse teabe registreerimise eest CPS-i liikmesusega seotud teadete edastamiseks.

3.2 Teie ärikonto superkasutajad peavad tagama registreeritud toodete ja ettevõtte teabe muudatuste kajastumise ärikontol.

4. CPS-i LIIKMESUSE PERIOODILISUS

4.1 CPS-i perioodilise liikmesusega kaasneb hulk eeliseid, näiteks paremad parandus-, hooldus- ja laenutusteenused, mida pakuvad Euroopas Canoni hoolduskeskused (Professional Service Center, PSC) asukohtadega Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis; juurdepääs Canoni CPS-i prioriteetsele tugiliinile; lisateave Canoni foto- ja videotoodete ning -teenuste kohta; tootetugi akrediteeritud professionaalidele suurematel üritustel kogu maailmas, ning kutsed eksklusiivsetele üritustele ja eripakkumised Canonilt ja meie partneritelt.

4.2 Pakume CPS-i perioodilist tellimust kutselistele klientidele ja äriklientidele järgmistes CPS-is osalevates riikides: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Norra, Slovakkia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.

4.3 Pakume erineva perioodilise tasuga liikmesuse tasemeid sõltuvalt tootepunktide arvust (see on defineeritud tingimuste punktis 11.2), kusjuures tootepunkte saab teenida teile kuuluvaid kvalifitseeruvaid tooteid registreerides. CPS-i liikmesuse tasemed on Silver, Gold, Platinum ja Corporate (viimasel on omakorda kolm taset – A, B ja C). CPS-i liikmesuse tasemete põhjaliku kirjelduse leiate punktist 11.2.

4.4 Kui Canon võtab teie taotluse CPS-i liikmesuste programmiga liitumiseks vastu, siis annab Canon teile eelised, mis vastavad teie valitud CPS-i liikmesuse tasemele ning mida on kirjeldatud allpool jaotises Eelised (jaotis 11). Kui teie ettevõte soovib oma liikmesuse taset muuta, peate soovitud taset taotlema oma ärikonto lehel CPS Subscription (CPS-i tellimus). CPS-i liikmesuse taseme muudatus jõustub liikmesusperioodi lõpus, mil peate maksma uue kõrgema või madalama CPS-i liikmesuse taseme tasu täissummas.

4.5 Teie CPS-i liikmesuse number on kirjas teie CPS-i liikmekaardil ja teie ärikonto lehel CPS Subscription (CPS-i tellimus). Seda CPS-i liikmesuse numbrit on CPS-i eeliste kasutamiseks vaja kõigil teie ärikonto superkasutajatel ja kasutajatel, näiteks parandus- või hooldusteenuse taotlemiseks, üritusele pääsu taotlemiseks või muude pakkumiste kasutamiseks.

5. PERIOODILINE TASU CPS-i LIIKMESUSE EEST

5.1 Kõik CPS-i liikmesuse tasemed on saadaval perioodiga üks (1) aasta, aga teatud CPS-i liikmesuse tasemed on saadaval ühe- kuni kolmeaastase (1–3 aastat) perioodiga.

5.2 CPS-i liikmesusprogrammi periood sõltub valitud CPS-i liikmesuse tasemest ja makseperioodist (teatud juhtudel). Liikmesus algab päeval, mil CPS-i perioodilist liikmesust taotlete ja kasutustingimustega nõustute.

5.3 Liikmetasu võetakse iga perioodi eest ette, kui perioodi alustate. Volitate meid võtma tasu teie ärikontoga seotud maksekaardilt või muult makseviisilt.

5.4 Kui makse lükatakse tagasi või ebaõnnestub muul põhjusel, võib Canon teie CPS-i liikmesuse peatada, kuni lisate kehtiva makseviisi. Canon ei vastuta CPS-i liikmesuse uuendamise ebaõnnestumise või aegumise tagajärgede eest, kui põhjuseks on kehtetu makseteave.

5.5 Makse ebaõnnestumine korral jääb vastav nõue teie vastu jõusse. Maksed toimuvad kolmandast osapoolest maksetöötleja WorldPay kaudu.

6. CPS-i LIIKMESUSE PERIOODILINE AUTOMAATNE UUENDAMINE

6.1 Liikmesusperioodi lõpus uueneb CPS-i liikmesus automaatselt samal liikmesuse tasemel, kui te ei muuda automaatse uuendamise eelistusi enne liikmesusperioodi lõppu. Liikmesuse kohta lisateabe lugemiseks, liikmesuse seadete haldamiseks või CPS-i liikmesuse lõpetamiseks avage oma ärikontol leht CPS Subscription (CPS-i tellimus).

6.2 Enne liikmesuse automaatset uuendamist ja teilt tasu võtmist teie ärikonto lehel CPS Subscription (CPS-i tellimus) kirjasoleval kuupäeval saadame teie superkasutaja(te)le e-kirja, milles teatame uuendamisest ja vastavast CPS-i liikmesustasust (kui tegu on tasulise liikmesusega). Seega saate võimaluse liikmesus lõpetada, enne kui seda uuendatakse.

6.3 Canon ei vastuta teadete teieni mittejõudmise eest, kui teie ärikontol registreeritud kontaktandmed pole ajakohased.

6.4 Kui teie eelistatavaks makseviisiks on kaardimakse, võtame automaatse uuendamise ajal tasu tellimuste haldamise liideses registreeritud kaardilt. Liitudes volitate meid võtma tasu teie esimese liikmesusperioodi ja tulevaste perioodide eest tellimuste haldamise liideses registreeritud kaardilt. Automaatset uuendamist sisse lülitades kinnitate, et teate, et liikmesus uueneb automaatselt, ning volitate Canoni võtma parajasti kehtivat liikmesustasu tellimuste haldamise liideses registreeritud kaardilt. Automaatse uuendamise lõpetamiseks peate CPS-i liikmesuse lõpetama oma ärikonto lehel Subscription (Tellimus).

7. CPS-i LIIKMESUSTASEME MUUTMINE

7.1 Võite liikmesuse taseme muutmist taotleda mis tahes ajal, aga muudatus rakendub alles järgmise liikmesusperioodi alguses.

7.2 CPS-i liikmesuse taseme muutmiseks peab teil olema uuele tasemele kvalifitseerumiseks piisavalt tootepunkte. Madalama taseme saab valida alati.

8. CPS-i PERIOODILISE LIIKMESUSE LÕPETAMINE

8.1 CPS-i liikmesuse lõpetamiseks avage oma ärikontol leht Subscription (Tellimus) ja järgige lõpetamisjuhiseid.

8.2 Võite CPS-i liikmesuse lõpetada igal ajal, aga liikmesusperioodi lõpuni jäänud aja eest tagasimakset ei tehta.

8.3 CPS-i liikmesuse lõpetamisel jäävad CPS-i liikmesuse eelised teile alles arveldusperioodi lõpuni.

9. LÕPETAMISE JA PEATAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED

Võime teie CPS-i liikmesuse tagasimakseta ja krediidi andmiseta lõpetada, sellele piiranguid kehtestada või juurdepääsu peatada kui ilmneb, et teie tegevus rikub käesolevaid tingimusi, on väär, hõlmab pettust või kuritarvitamist või kahjustab meie või kellegi teise huve.

11. CPS-i LIIKMESUSE EELISED

Teenused ja eelised, millele teil sõltuvalt CPS-i liikmesuse tasemest õigus on, on loetletud teie ärikonto lehe Subscription (Tellimus) jaotises CPS Subscription (CPS-i tellimus).

11.1 CPS-i liikmesuse eelised on järgmised.

 1. Hoolduskrediit – sõltub CPS-i liikmesuse tasemest. Krediidi eest saab kasutada Canoni hooldusteenuseid, mida pakuvad Euroopas Canoni hoolduskeskused (PSC-d) asukohtadega Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Muude teenuste (nt täiustuste või parandustööde) ostuks seda kasutada ei saa. CPS-i liikmesuse tasemetele vastavad hoolduskrediidi summad leiate punktis 11.2 olevast tabelist.
 2. Hoolduse allahindlus (%) – see rakendub kõigile parandus-, hooldus- ja täiustusteenustele, mida pakuvad Euroopas Canoni hoolduskeskused (PSC-d) asukohtadega Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Allahindluse suurus sõltub CPS-i liikmesuse tasemest ning on leitav punktis 11.2 olevast tabelist.
 3. Kiire tellimuse täitmise aeg – kehtib parandus- ja hooldustöödele, mida pakuvad Euroopas Canoni hoolduskeskused (PSC-d) asukohtadega Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis teatud Canoni toodetele (EOS-kaamerad, EF- ja RF-objektiivid, videokaamerad ja Cinema EOS-kaamerad), mis kvalifitseeruvad kiire tellimuse täitmise ajale.
  1. Kiirele tellimuse täitmise ajale kvalifitseeruvate Canoni toodete loend on muutuv ja uusima loendi leiate siit.
  2. CPS-i liikmesuse tasemetele vastavad indikatiivsed tellimuse täitmise ajad leiate punkti 11.2 tabelist ning need kehtivad ühe CPS-i liikme ühe hooldus- ja/või parandustaotluse raames kuni kolmele (3) hooldatavale tootele.
  3. Indikatiivsed tellimuse täitmise ajad ei ole garanteeritud ning tegelik aeg sõltub varuosade saadavusest. Canoni Euroopa PSC-d püüavad siiski igati indikatiivseid tellimuse täitmise aegu järgida.
  4. Indikatiivsed tellimuse täitmise ajad põhinevad tööpäevadel (tööpäevadeks ei ole nädalavahetused, Canonis peetavad pühad ja päevad, mil tööd ei saa jätkata Canonist sõltumatutel asjaoludel) ning algavad järgmisel tööpäeval pärast toote saabumist Canoni PSC-sse ja lõpevad päeval, mil toode on valmis Canoni PSC-st lähetamiseks. Need ei hõlma (Canoni PSC-sse või tagasi) transportimiseks kuluvat aega ja aega, mil oodatakse kliendilt lisateavet (nt puuduva dokumentatsiooni tõttu) või otsust (nt tähtaja ja hinnapakkumise kinnitust tasulise parandus- või hooldustöö puhul).
 4. Asendustooted – neid pakutakse kiire tellimuse täitmise ajaga toodetele, mida parandatakse Euroopas Canoni hoolduskeskuses (PSC) asukohaga Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis või Ühendkuningriigis
  1. Teile võidakse pakkuda laenuks asendustooteid, kui need on saadaval ning indikatiivne tellimuse täitmise aeg pole saavutatav või kui taotlete seda, aga viimast ainult CPS-i liikmesuse tasemel Platinum (pärast Canonile parandustaotluse esitamist).
  2. Asendustooteid pakutakse ainult Canoni standardsetel laenutustingimustel (vt allpool LISA), millega nõustumiseks loetakse asendustoote vastuvõtmist või taotlemist CPS-i liikmesuse kaudu.
 5. Tasuta tarned ja tagastused (järgmisel tööpäeval) – kehtib kõigile Canoni PSC-le saadetavatele hooldus- ja parandustaotlustele. Tasuta tarne/tagastus järgmisel tööpäeval kohaldub ainult toodetele, mis on teie ärikontol täielikult registreeritud.
 6. CPS-i prioriteetne tugiliin – Canon pakub ainult CPS-i liikmetele CPS-i prioriteetset tugiliini, millel antakse tehnilist tootetuge ja -abi. CPS-i prioriteetne tugiliin on saadaval CPS-i riikides ja ainult tööpäevadel (tööpäevadeks ei ole nädalavahetused, Canonis peetavad pühad ja päevad, mil tööd ei saa jätkata Canonist sõltumatutel asjaoludel). Canon ei vastuta selle tugiteenuse saadavuse eest.
 7. Profilahendused – virtuaalsed ärinõustamised ja koostööprojektid CPS-i liikmete toetamiseks.
 8. Profikogukond – juurdepääs kinnisele CPS-i grupile Canoni kogukonnaportaalis.
 9. Tugi rahvusvahelistel üritustel – eriline CPS-i tootetugi akrediteeritud professionaalidele ja ettevõtetele olulistel rahvusvahelistel üritustel.
 10. Liikmepakkumised Canonilt ja partneritelt – personaalsed eksklusiivsed pakkumised Canonilt ja valitud partneritelt.
 11. CPS-i tervituspakett ja digitaalne CPS-i liikmekaart – CPS-iga liitumisel saadetakse teie ettevõtte registreeritud aadressile superkasutaja nimele tervituspakett. Kõik teie ärikonto kasutajad saavad teie ärikontoga liitumisel alla laadida digitaalse CPS-i liikmekaardi.
 12. Hoolduskülastus (puhastus ja kontroll) – kui see on teie CPS-i liikmesuse eeliste hulgas, võite vajaduse korral taotleda Canoni PSC-tehniku(te) hoolduskülastust (puhastus ja kontroll); see hõlmab kvalifitseeruvate kiire tellimuse täitmise ajaga toodete puhastamist ja hooldamist teie asukohas.
  1. See teenus ei ole saadaval nädalavahetustel (v.a kokkuleppel Canoniga) ja külastuse kestus on kaheksa (8) tundi, mis hõlmab ühe (1) tunni pikkust puhkepausi.
  2. Kui soovite hoolduskülastust (puhastus ja kontroll), aga hoolduskülastus (puhastus ja kontroll) ei ole teie CPS-i liikmesuse taseme eeliste hulgas (CPS Corporate C) või teie liikmesuses sisalduvate hoolduskülastuste (puhastus ja kontroll) piirarv on täis, võite paluda Canonilt vastava lisateenuse hinnapakkumist.
  3. Ühe kaheksa (8) tunni pikkuse külastuse jooksul teostab üks (1) Canoni PSC-tehnik allpool kirjeldatud hooldusteenuse kuni kahekümne seitsmele (27) digipeegelkaamerale / peeglita kaamerale või kolmekümne kolmele (33) EF/RF-objektiivile või kolmekümne kolmele (33) videokaamerale / Cinema EOS-kaamerale või kahekümnele (20) EOS R5C-le.
  4. Kui hooldada on vaja nii kvalifitseeruvaid digipeegelkaameraid / peeglita kaameraid / EF- ja RF-objektiive kui ka videokaameraid / Cinema EOS-kaameraid või kahtekümmet (20) EOS R5C-d, siis on vaja vähemalt kahte (2) Canoni PSC-tehnikut ning sellega kaasneb teie jaoks lisakulu.
  5. Liikmesuse tasemel CPS Corporate A võib taotleda kahte (2) tehnikut üheks (1) päevaks või ühte tehnikut kaheks (2) järjestikuseks päevaks. Kui tellite (vastavalt eelmisele punktile) kaks (2) Canoni tehnikut üheks (1) päevaks, siis kulutate kahe (2) tehniku kutsumisega kaks (2) hoolduskülastuse (puhastus ja kontroll) päeva.
  6. Hoolduskülastuse (puhastus ja kontroll) päev hõlmab järgmisi teenuseid.

Hoolduskülastuses (puhastus ja kontroll) sisalduvad teenused

DSLR/ML
OBJEKTIIV
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5C

Puhastus: pildisensor


LP-filter
(ainult CINEMA EOS)

Puhastus: peegel

Puhastus: teravustamisekraan

Puhastus: kaamera/objektiivi korpus (välispind)

Puhastus: objektiivi/lisatarvikutalla kontaktpinnad

Puhastus: objektiivi välisklaas


(ainult VIDEO)

Väliste kruvide pingutamine

Kõigi lülitite, nuppude ja funktsioonide toimimise kontroll

Pildikvaliteedi kontroll lihtsate testülesvõtetega, näiteks värvide ja teravuspunkti kontrollimiseks

Helisisendi ja HDMI-väljundi toimimise kontroll

Püsivarauuendus (vajaduse korral)

 1. Hoolduskülastusel (puhastus ja kontroll) võib Canoni PSC-tehnik soovitada mõne toote saatmist parandamiseks või hooldamiseks Canoni PSC-sse. Toodete Canoni PSC-sse saatmisele kohalduvad allpool punktis 11.3 kirjasolevad tingimused.
12. Tootekoolitus (seminar) – kui see on teie CPS-i liikmesuse eeliste hugas, võite taotleda oma ärikonto kasutajatele tootekoolitust. Koolituse teostab virtuaalsündmusena Canoni tootespetsialist. Selle eelise kasutamiseks tuleb esitada eelnevalt vastav taotlus
CPS-i prioriteetse tugiliini kaudu.

11.2 Eeliste täielik loend CPS-i liikmesuse tasemete kaupa:

Liikmesuse tase

Silver
Gold
Platinum
Corporate C
Corporate B
Corporate A

Vajalik tootepunktide arv

500–999
1000–1599
1600–2499
2500–4499
4500 – 10 000
10 000+

Hoolduskrediit

100,00 €
200,00 €
350,00 €
1000,00 €
2000,00 €
3000,00 €

Hoolduse allahindlus (%)
(parandus, hooldus ja täiustus)

10%
15%
20%
20%
20%
20%

Kiire tellimuse täitmise aeg
(EOS, EF- ja RF-objektiivid)

5 tööpäeva
3 tööpäeva
2 tööpäeva
3 tööpäeva
3 tööpäeva
3 tööpäeva

Kiire tellimuse täitmise aeg
(video- ja Cinema EOS-kaamerakorpused)

5 tööpäeva
5 tööpäeva
5 tööpäeva
5 tööpäeva
5 tööpäeva
5 tööpäeva

Asendustooted
(ainult parandustöödeks)

Ei
Kui teenuse
TAT
ületatakse
Taotlemisel
Kui teenuse
TAT
ületatakse
Kui teenuse
TAT
ületatakse
Kui teenuse
TAT
ületatakse

Tarned ja tagastused
(järgmisel tööpäeval)

Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab

CPS-i prioriteetne tugiliin

Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah

Profilahendused:
ärinõustamised ja koostööprojektid

Kord kvartalis
Kord kvartalis
Kord kvartalis

Profikogukond

Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah

Liikmepakkumised Canonilt ja partneritelt

Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah

Tervituspakett

Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab
Sisaldab

Hoolduskülastus (puhastus ja kontroll)

0
1
2

Tootekoolitus
(seminar)

Jah
Jah
Jah

11.3 Kõigile selle skeemi raames esitatud hooldus- ja parandustaotlustele kohalduvad Euroopas Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis asuvate Canoni hoolduskeskuste (Canon Professional Service Centres, PSC-d) hooldus- ja parandustingimused. Hinnakirjaliste teenuste ja tasuliste parandustööde puhul vastutate kõigi oma toote (toodete) parandamise või hooldamisega seotud kulude eest, kui need kulud ei ole kaetud tulenevalt CPS-i liikmesusest.

11.4 Kõik eelised sõltuvad kättesaadavusest ja võivad muutuda ning Canon võib neid oma äranägemise järgi tagasi võtta või muuta. Canon jätab endale piiranguteta õiguse teha eeliste kättesaadavuses väljajätte või erandeid. Avaldatud liikmesuse eelistele võivad kohalduda ka kohalikud muudatused.

11.5 CPS-i liikmesuse eelised kuuluvad teie ettevõttele, millel on aktiivne CPS-i liikmesus, ega ole võõrandatavad. CPS-i liikmesuse eeliseid võivad kasutada ainult teie ärikonto registreeritud superkasutajad ja kasutajad ning seda ainult seoses tootega (toodetega), mis on teie ärikontol täielikult registreeritud ja kuuluvad teie ettevõttele.

11.6 Käesolevad teenusetingimused keelavad eeliste kasutamist teiste füüsiliste või juriidiliste isikute hüvanguks ja seoses registreerimata või osaliselt registreeritud toodetega, aga ka eeliste kasutamist teiste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt teie ettevõtte nimel. Toode loetakse täielikult registreerituks, kui toote nimi, seerianumber, ostu sooritamise riik, ostukuupäev ja pood on sisestatud ning toote punktid (kui on kohaldatav) on kinnitatud ja liidetud teie ettevõtte punktide kogusummale.

11.7 Eeliseid ei või kasutada tagasiulatuvalt (st kasutada eelist, mille kasutamiseks teil oli teatud ajal õigus, aga mida te sel ajal ei kasutanud) pärast tellimusperioodi lõppu või pärast hooldus- ja parandustaotluste esitamist.

11.8 CPS-i liikmesus ei mõjuta ega pikenda too(de)te ostuga kaasnenud Canoni kommertsgarantiist ega seadusest tulenevaid õigusi.

12. CPS-i LIIKMESUSE EELISTE JA TEENUSTE KASUTAMINE

12.1 Hooldusteenuste limiit – hoolduskrediidi kasutamine toimub järgmistel tingimustel.

 1. Teie hoolduskrediidi jääki kuvatakse teie ärikonto CPS-i tellimuse lehel ning seda näevad hooldus- ja parandustaotluste esitamisel ka teie superkasutajad ja kasutajad.
 2. Canon teeb kõik endast oleneva, et tagada teie hoolduskrediidi jäägi ajakohasus.
 3. Teie hoolduskrediiti kuvatakse tookenites ning konverteeritakse Canon PSC kohaliku valuuta põhjal. Vahetuskurss salvestatakse meie süsteemis ning kajastab hooldusteenuse uusimat hinda (lisandub KM).
 4. Ärikonto superkasutajad või kasutajad peavad esitama asjaomas(t)e Canoni too(de)te hooldustaotluse ärikontol, valima too(de)tele soovitud hooldusteenuse ja valima hoolduskrediidi kasutamise.
 5. Kui teie hoolduskrediidi kasutamist taotleb ärikonto kasutaja, siis palutakse ärikonto superkasutajal veebiliideses taotlus kinnitada, enne kui see edastatakse Canonile.
 6. Kui teie CPS-i tellimuse hoolduskrediidi jääk on taotletud hooldusteenuse maksumusest väiksem, siis peab teie ettevõte vahe tasuma ning sellele taotlusele ei rakendata hoolduse allahindlust (%). Taotluse esitanud kasutajale teatatakse sellest hooldus- ja parandustaotluse liideses kuvatava teatega ning superkasutaja peab taotluse kinnitama, enne kui see edastatakse.
 7. Hoolduskrediit kehtib ainult sama aastaperioodi jooksul ning kasutamata jäänud krediit ei kandu edasi, kui aastaperioodi lõpus CPS-i tellimust pikendate.
12.2 Hoolduse allahindlus (%) – Canoni hoolduskeskused rakendavad teie CPS-i liikmesuse tasemele kohalduvat hoolduse allahindlust (%) kõigile teie ettevõtte poolt aktiivse CPS-i liikmesuse ajal esitatud tasulistele hooldus- ja/või parandustaotlustele, kui taotlusele ei kohaldu punkt 12.1 (vi).

12.3 Kiire tellimuse täitmise aeg – teie CPS-i liikmesuse tasemele kohalduvat kiiret tellimuse täitmise aega rakendatakse toodetele, millele kiire tellimuse täitmise aeg on kohaldatav, järgmiselt.
 1. Teie ärikonto superkasutaja või kasutaja peab esitama asjaomas(t)e Canoni too(de)te hooldus- ja/või parandustaotluse teie ärikontol.
 2. Talle antakse saadetise silt (millel on teie CPS-i liikmesuse number) ja CPS-i prioriteetsussilt, mille saab välja printida taotluse esitamise veebiliidese lõpus või kinnitusmeilist.
 3. Saadetise silt (millel on teie CPS-i liikmesuse number) ja CPS-i prioriteetsussilt tuleb kleepida saadetise välisküljele. Selle eest, et need oleks saadetisel selgelt nähtavad, vastutab superkasutaja või kasutaja.

12.4 Asendustoodete laenutamine – kui teie CPS-i liikmesuse tase (vt punkti 11.2) hõlmab asendustooteid, siis kohalduvad teile järgmised tingimused.
 1. Kõigi Canon PSC-s parandatavate või hooldatavate kiire tellimuse täitmise ajaga toodete puhul teatab Canon PSC teie ärikonto vastavale kasutajale, kui kiire tellimuse täitmise aeg pole saavutatav, ning lepib kokku asendustoote laenutamise.
 2. Kui teie ärikontol on aktiivne CPS Platinumi liikmesus, võivad teie kasutajad ja superkasutajad taotleda parandusse saadetavale kiire tellimuse täitmise ajaga tootele kohe asendustoodet. See taotlus tuleb esitada Canoni CPS-i prioriteetse toe abikeskusele pärast parandustaotluse esitamist. Asendustoote taotluste täitmiseks tehakse kõik, mis võimalik, kuid alati ei pruugi see võimalik olla.
 3. Asendustooteid pakutakse ainult Canoni standardsetel laenutustingimustel (vt allpool LISA), millega nõustumiseks loetakse asendustoote vastuvõtmist või taotlemist CPS-i liikmesuse kaudu.
 4. Asendustooteid saab laenutada ainult CPS-is osalevates riikides kokkuleppel Canoni PSC-ga, kellelt võib olla võimalik neid (taotlemisel) ka kätte saada.
 5. Peate asendustoote(d) Canoni määratud aadressile tagastama 5 päeva jooksul pärast teie ettevõtte too(de)te tagastamist.
 6. Teie ettevõte peab tagastama tooted samas seisukorras, nagu need teile laenutati, ning te vastutate teile laenutatud toodete kaotsimineku, kahjustumise või varguse eest ja peate too(de)te parandamise või asendamise Canonile hüvitama. Soovitame osta kindlustuspoliisi, mis kataks teile laenuta(tud) seadmed/tooted.
 7. Canoni vastutus teile laenutatud seadmete/toodete eest ei ületa seadusest tulenevat miinimumvastutust.

12.5 Tasuta tarned ja tagastused (järgmisel tööpäeval) – kõigil CPS-i liikmesuse tasemetel kehtib kõigile teie ärikonto kaudu esitatud hooldus- ja parandustaotlustele automaatselt tasuta tarne Canoni PSC-lt ja tagastus Canoni PSC-le (järgmisel tööpäeval). Tasuta tarne/tagastus järgmisel tööpäeval kohaldub ainult toodetele, mis on teie ärikontol täielikult registreeritud.

12.6 CPS-i prioriteetne tugiliin – kõigil CPS-i liikmesuse tasemetel võivad kõik teie aktiivse CPS-i liikmesusega ärikonto superkasutajad ja kasutajad pöörduda teie riigi CPS-i prioriteetsele tugiliinile. CPS-i prioriteetse toe saamiseks peab teie superkasutaja või kasutaja esitama kehtiva CPS-i liikmesuse numbri, mida kontrollitakse Canoni süsteemi(de)s.

12.7 Profilahendused – CPS-i liikmesuse tasemetel Platinum, Gold ja Silver saavad teie aktiivse CPS-i liikmesusega ärikonto kõik superkasutajad ja kasutajad registreeruda (kord kvartalis korraldatavatele) sündmustele ja neil osaleda. Veebipõhistele virtuaalsündmustele saab registreeruda ärikonto lehel Account (Konto) olevas sündmuste kalendris.

12.8 Profikogukond – kõigil CPS-i liikmesuse tasemetel pääsevad kõik teie aktiivse CPS-i liikmesusega ärikonto superkasutajad ja kasutajad Canon Clubi kinnisesse CPS-i kogukonnagruppi.

12.9 Tugi rahvusvahelistel üritustel – olulistel rahvusvahelistel üritustel on akrediteeritud professionaalidele ja ettevõtetele saadaval eriline CPS-i tootetugi.

12.10 Liikmetele mõeldud pakkumised Canonilt ja partneritelt – teie ärikonto lehe Account (Konto) jaotises Benefits and Offers (Eelised ja pakkumised) avaldatakse Canoni ja valitud partnerite personaalseid eksklusiivseid pakkumisi.

12.11 Hoolduskülastus (puhastus ja kontroll) – kui teie ärikontol on aktiivne CPS Corporate A või B liikmesus, võivad teie kasutajad ja superkasutajad taotleda hoolduskülastust (puhastus ja kontroll), võttes ühendust Canoni CPS-i prioriteetse tugiliiniga, järgmistel tingimustel.
 1. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuuskümmend (60) päeva enne soovitud kuupäeva.
 2. Peate pakkuma kaks (2) või kolm (3) alternatiivset kuupäeva.
 3. Peate loetlema tooted, mille hooldust soovite.
 4. Canon tutvub teie taotlusega ning teeb (vajaduse korral) hinnapakkumise, misjärel peate hinnapakkumise ja külastuse kuupäeva kinnitama.
 5. Külastuse päevaks peate tegema vajalikud ettevalmistused (nt too(te)d lahti pakitud, töölaud, töötool, piisavalt ruumi, elektrivarustus, valgustus, internetiühendus).
 6. Kui kokkulepitud hoolduskülastuse (puhastus ja kontroll) kuupäevani on jäänud kolmkümmend (30) päeva või vähem, siis külastuse kuupäeva muuta ei saa.
12.12 Tootekoolitus (seminar) – kui teie ärikontol on aktiivne CPS Corporate A, B või C liikmesus, võivad teie kasutajad ja superkasutajad taotleda tootekoolitust, võttes ühendust Canoni CPS-i prioriteetse tugiliiniga, järgmistel tingimustel.
 1. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuuskümmend (60) päeva enne soovitud kuupäeva.
 2. Peate pakkuma kaks (2) või kolm (3) alternatiivset kuupäeva.
 3. Peate loetlema tooted, millega seoses koolitust soovite.
 4. Canon tutvub teie taotlusega ja kinnitab koolituse kuupäeva.
 5. Peate tegema koolituspäevaks oma kasutajatele või superkasutajatele vajalikud ettevalmistused (nt too(te)d lahti pakitud, töölaud, töötool, piisavalt ruumi, elektrivarustus, valgustus, internetiühendus).
 6. Kui kokkulepitud tootekoolituse kuupäevani on jäänud kolmkümmend (30) päeva või vähem, siis koolituse kuupäeva muuta ei saa.

14. KOGU LEPING

14.1 Need kasutustingimused, Canoni äriklientide privaatsuspoliitika ja muud saidil olevad eeskirjad moodustavad CPS-i teiepoolse kasutamise asjus teie ja Canoni vahelise terviklepingu ning asendavad kõikvõimalikke varasemaid teie ja Canoni vahelisi lepinguid seoses CPS-iga.

14.2 Kui Canon ei kasuta või ei jõusta mõnda kasutustingimustest tulenevat õigust või kasutustingimuste punkti, siis ei ole tegu loobumisega sellest õigusest või punktist.

14.3 Pooled nõustuvad, et kui pädev kohus otsustab, et mõni käesolevate kasutustingimuste punktidest on kehtetu, siis muutub punkti sõnastus nii, et punkti mõte jääks algsele võimalikult lähedaseks, ning kasutustingimuste ülejäänud punktid jäävad täiel määral kehtima.

14.4 Isegi kui kohaldatav õigus näeb ette teisiti, nõustute, et teenuse kasutamisest tulenevad või teenuse kasutamisega või käesolevate kasutustingimustega seotud nõuete ja pretensioonide esitamise tähtaeg on üks (1) aasta pärast nõude või pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmsiks tulemist; hilisemaid nõudeid ja pretensioone ei tunnistata.

14.5 Käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei või te loovutada ilma Canoni eelneva kirjaliku nõusolekuta, aga Canon võib käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi osaliselt või täielikult loovutada piiranguteta. Käesolevate kasutustingimuste lõigupealkirjad on loetavuse huvides ning neil pole õiguslikku ega lepingulist mõju.

14.6 CPS-i liikmesust pakutakse ainult käesolevatel kasutustingimustel. Kui otsustate, et ei soovi enam liige olla või ei nõustu enam kasutustingimustega, siis peate CPS-i liikmesusest loobuma jaotise 8 tingimustel

14.7 Canon võib käesolevaid kasutustingimusi, sh liikmesuse tasemeid ja eeliseid igal ajal muuta ja värskendada ega pea teid sellest teavitama; seetõttu peaksite regulaarselt CPS-i veebisaidil uusimate tingimustega tutvuma. Kasutustingimuste olulisematest muudatustest püüab Canon siiski teatada.

15. MEIE VASTUTUS

15.1 Mõistate ja nõustute, et Canon ega temaga seotud isikud ei vastuta otseste, kaudsete ega järelkahjude eest (isegi kui Canonit või temaga seotud isikut on kahju tekkimise võimalikkusest teavitatud) (kõik koos „kahjud“), mille põhjuseks on (a) teenuse kasutamine või kasutamise võimatus või (b) teenusega seotud asjaolu.

15.2 See lahtiütlus kohaldub kahjudele, mille põhjuseks on Canoni hooletus või tegematajätmine, arvutiviirus või muu pahavara, telekommunikatsiooniviga või volitamata juurdepääs kasutaja andmetele või nende kasutamine varguse tagajärjel või muul viisil. Me ei vastuta teenust mõjutavate kolmanda osapoole kuritegude, väärtegude ega tegematajätmiste eest. Canon ega temaga seotud isikud ei vastuta teiste kasutajate kuri- ega väärtegude eest. Canon ega temaga seotud isikud ei vastuta teenuse kasutamisega seoses tekkiva kasutaja seadmete, riistvara või muu vara kahju eest ega isikukahju eest. Need lahtiütlused kehtivad suurimal seaduses lubatud määral.

15.3 Me ei välista ega piira oma vastutust a) meie hooletusest tingitud surma või kehavigastuste eest; b) pettuse, valeandmete esitamise ja raske hooletuse eest; c) põhikirjas sätestatud tingimuste rikkumise eest, ega välista ega piira oma vastutust rohkem, kui on kohaldatavas õiguses lubatud.

15.4 Mõistate ja nõustute, et teie makseviisiga tehtavaid makseid Canonile vahendab kolmandast osapoolest maksetöötleja Zuora, Inc. Mõistate ja nõustute, et Zuora, Inc. ega teised teenuste eest tehtavate maksete töötlemises osalevad isikud, muu hulgas teile krediitkaardi väljastanud ettevõte ja makseid vastuvõttev pank (kõik koos „vabastatavad osapooled“) ei vastuta kahju (käesolevates tingimustes määratletud mõiste, millele kohalduvad käesolevas jaotises nimetatud piirangud) eest, mis võib teile tekkida tulenevalt käesolevate tingimuste rikkumisest Canoni poolt, sh teile teenuse osutamisel. Vabastate kõik vabastatavad osapooled vastutusest kõikvõimaliku kahju eest, mis teile võib tekkida tulenevalt käesolevate tingimuste rikkumisest teenuse osutamisel. Nõustute hüvitama seotud osapooltele kahju, mis neile tekib tulenevalt käesoleva jaotise tingimuste teiepoolsest rikkumisest.

Selle jaotise ükski punkt ega käesolevate kasutustingimuste ükski punkt ei mõjuta negatiivselt teie seadusjärgseid õigusi.

16. MEIST SÕLTUMATUD SÜNDMUSED

Me ei vastuta käesolevatest kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, kui põhjuseks on asjaolu, mis ei sõltu meist tulenevalt käesolevatest kasutustingimustest, muudest kohalduvatest tingimustest või kohalduvast õigusest; need meist sõltumatud asjaolud hõlmavad muu hulgas põlenguid, üleujutusi, torme, plahvatusi, sõjategevust (olenemata sõja kuulutamisest), terroriakte, ärivaidlusi (vaatamata sellele, kas neis osalevad meie töötajad) või kohalike omavalitsuste, riigiasutuste või muude pädevate asutuste tegevust, aga ka muud vääramatut jõudu.

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

17.1 Kui teil tekib seoses CPS-i liikmesusega meie vastu pretensioon, palume teil esmalt CPS-i prioriteetse tugiliiniga ühendust võtta, et saaksime võimaluse pretensioon lahendada.

17.2 Kui meil tekib seoses teie CPS-i liikmesusega teie vastu pretensioon, võime omalt poolt teiega otse ühendust võtta, et saaksite võimaluse pretensioon lahendada. Kasutame teie ärikontol olevaid kontaktandmeid.

17.3 Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, arutame teiega sõltumatu osapoole kaasamise võimalusi. See ei mõjuta teie õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks pädevasse kohtusse.

18. KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

18.1 Võime käesolevaid kasutustingimusi muuta või värskendada ega pea teid sellest teavitama.

18.2 Kasutustingimuste uusima versiooniga tutvumiseks võite vaadata siia või võtta meiega ühendust CPS-i prioriteetsel tugiliinil ja taotleda uusimate kasutustingimuste teksti.

19. KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

19.1 Käesolevatele kasutustingimustele kohaldub Inglismaa õigus. See tähendab, et meiega sõlmitud lepingule CPS-i liikmesuse ostmiseks ning sellest või sellega seoses tekkivatele vaidlustele ja nõuetele kohaldub Inglismaa õigus.

19.2 Te nõustute ja me nõustume käesolevaga seotud vaidlustes alluma eelkõige Inglismaa ja Walesi kohtutele.

20. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on CPS-i liikmesuse kohta küsimusi või teabenõudeid, võtke meiega ühendust CPS-i prioriteetsel tugiliinil. Meie klienditeenindustiim on valmis teid aitama.

TINGIMUSTE KUUPÄEV: 17. veebruar 2023

LISA

CANON LOAN SERVICE – KASUTUSTINGIMUSED

Canon Europa N.V., Canoni välismaine filiaal või Canoni piirkondlik filiaal (loetletud lehel https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices) („Canon“) nõustub mulle tasuta laenutama pöördel nimetatud tooted ja nende tarvikud, mida on kirjeldatud laenutusaktil (kõik koos „seadmed“). Nõustun järgima seadmete kasutamisel järgmiseid tingimusi.

1. Kasutan seadmeid ainult ise kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega ega laenuta seadmeid kolmandatele osapooltele.

2. Canon võib mis tahes ajal etteteatamata seadmeid valikuliselt tagasi nõuda ega pea seda põhjendama. Tagastan kõik seadmed Canonile nendega kaasas olevate saadetise siltide abil (kui see on kohaldatav) 5 tööpäeva jooksul pärast parandatud toote kättesaamist või laenutusaktis märgitud tähtajaks või varem, kui Canon nõuab seadme varasemat tagastamist. Kui seadmeid ei tagastata Canonile ettenähtud või nõutud ajal, siis esitab Canon mulle seadme eest arve tootja soovitushinnakirja järgi.

3. Tagastan seadmed ettenähtud ajal heas töökorras; sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud ootuspärane kulumine on lubatud. Teen mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et kaitsta seadmeid löökide, veekahjustuste ning liiva, mustuse ja muude ainete vastu, mis võivad seadmeid kahjustada. Seni, kui seadmed on minu valduses, ja kuni need jõuavad tagasi Canoni valdusesse, on kogu risk seadmete kaotsimineku või kahjustumise eest minul. Nõustun hüvitama Canonile kõik seadmete parandamise või asendamise kulud, kui need on tingitud laenutatud seadmete valest või hooletust käsitsemisest või kasutamisest.

4. Nõustun kasutama seadmeid kooskõlas Canoni avaldatud juhistega. Ma ei või seadmeid ise hooldada ega remontida. Kui seadmeid on vaja hooldada või remontida, küsin juhiseid Canonilt.

5. Nõustun, et seadmeid laenutatakse mulle igasuguste garantiideta. Pole mingeid sõnaselgeid ega kaudseid garantiisid seadmete kasutatavuse või toimivuse kohta; kõikvõimalikud sellised garantiid on täiesti tühised, sh kaudsed garantiid kaubastatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Canon ei vastuta kahjude eest, muu hulgas isikukahju, varakahju, saamatajääva tulu ega muude otseste, erandlike ega järelkahjude eest, mis võivad tekkida seoses käesoleva lepinguga või seadmete kasutamise või kasutamise võimatusega.

6. Mõistan, et vastutan tagastamiskulude eest ning pean ise korraldama seadmete Canonile tagastamise, kui Canoniga pole eelnevalt teisiti kokku lepitud.

Minu käesolevast lepingust tulenevad kohustused seoses seadmetega on mulle arusaadavad ning ma vastutan isiklikult seadmete tagastamise ja tagastamata jäävate esemete hüvitamise eest, kui Canon nõuab nende tagastamist.

VERSIOON: 5.0

VIIMATI UUENDATUD: 24. jaanuar 2022