Jätkusuutlikkus – Canon ja jätkusuutlik äritegevus

Canoni eesmärgiks on vastutustundlik äritegevus. Me soovime kasutada oma toodete loomisel uuendusi ja teadussaavutusi, mis rikastaksid meie klientide elusid ilma keskkonda kahjustamata. Meie äritegevuse ja kaubamärgi aluseks on jätkusuutlik majanduslik areng. Vähendame vajadust kasutada uusi loodusvarasid, jälgime tähelepanelikult ettevõtte majanduskasvu ja riske ning austame meist sõltuvaid kogukondasid.

Jätkusuutlikkus on osa meie ärimudelist. Me pakume klientidele jätkusuutlikke pildinduslahendusi, mis aitavad neil efektiivsemalt töötada ja keskkonnamõjusid vähendada. Me vähendame oma toodete keskkonnamõju, minimeerides toorainevajadust ning taaskasutades materjale ja võttes jäätmeid ringlusse. Me vastutame oma tegevuse eest, vähendades oma tegevuse mõju ning suheldes kogukondadega ja sidusrühmadega laialdase majanduskasvu toetamiseks. Kindlasti täidame me kõiki eeskirju ja norme, rakendame neid juba enne nende kehtimahakkamist ning võimalusel rakendame neist rangemaid nõudeid.

Ettevõtte vastutus
Vastutame oma tegevusega kaasnevate mõjude eest ja järgime ausaid tööpõhimõtteid. Jätkusuutlikkuse osas keskendume kolmele põhivaldkonnale: keskkonnale, ühiskonnale ja äritegevusele.

Lugege meile olulise kolme valdkonna kohta täpsemalt.
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus

ÜRO ülemaailmse kokkuleppegaPicture_UNGC logo
Canon Euroopa liitus ÜRO ülemaailmse kokkuleppega (jaanuarist 2014), lubades sellega järgida 10 üldtunnustatud põhimõtet inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastases valdkonnas. Osalus selles paktis formaliseerib meie senist suunda teha jätkusuutlikkus osaks oma strateegiast, kultuurist ja äritegevusest.

Jätkusuutlik areng
Meie pikaajaline eesmärk on tagada kolme piirkondliku peakorteri töö Euroopas, USAs ja Jaapanis ning igas piirkonnas uurimis- ja arenduskeskuste ja tootmisüksuste töö. Meie Euroopa piirkondlikud peakorterid on jaotunud nelja asukoha vahel: Canon Europe Limited, London, UK; Canon Europa N.V., Amstelveen, Holland; ja endised Océ tegevuskohad Venlos Hollandis ja Poingis Saksamaal.

Meie filosoofia
Meie ettevõtte tegevuse alus on meie Jaapani ettevõtte filosoofia nimega Kyosei, mis tähendab „üldise heaolu nimel elamist ja töötamist.” See tähendab, et vastutame oma tegevusega kaasnevate mõjude eest, austame oma kliente, kogukondi ja riike, kus tegutseme, ning looduskeskkonda. Lisateave Kyosei kohta.

Canon EMEA jätkusuutlikkuse aruanne 2013

Keskkond – keskkonnamõjude vähendamine
Me minimeerime vajadust uute loodusvarade järele, vähendades keskkonnamõjusid toodete disainimisest kasutustsükli lõpuni ning kõigis oma tegevustes. Meie pakutavad lahendused aitavad klientidel tõhusamalt tegutseda ning oma keskkonnamõju vähendada.

Lisateavet selle kohta, kuidas vähendame oma toodete ja tegevustega mõju keskkonnale ning edendame jätkusuutlikku tarbimist, leiate osast Keskkond.

Ühiskond – ühiskonna toetamine piltide vahendusel
Me rikastame ühiskonda pildistamisvõimaluste ja -lahendustega, sidestudes töötajatega, kogukondadega ja teiste sidusrühmadega kõikjal, kus tegutseme, ning austades eetilisi põhimõtteid. Meie eesmärk on ühiskonda positiivselt panustada ja anda lisaväärtus inimestele, keda meie äritegevus puudutab. Üksikasju meie ja sidusrühmade suhete kohta leiate osast Ühiskond.

Äritegevus – aus ja vastutustundlik tegutsemine
Me arendame oma äritegevust vastutustundlikult, toetades laialdast majanduskasvu, tegutsedes ausalt ning täites kõiki kohaldatavaid seadusi, eeskirju ja standardeid. Me kaitseme oma kliente ja töötajaid kindlate põhimõtete ja protseduuride abil, suurendades ühtlasi oma äritegevuse jätkusuutlikkust ning täites majanduslikke eesmärke. Lisateavet meie äritegevuse kohta leiate osast Äritegevus.

spacer
					image
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded