Canon on pühendunud süsiniku netoheidete nullimisele 2050. aastaks

Canon_Carbon Emissions_Infographics
1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Panus vähese süsinikuheitega tulevikku

Canon tegeleb kogu äritegevuse ulatuses CO2 heitkoguste vähendamisega

Oleme kõik kliimamuutuste planeeti laastava mõju tunnistajad. Kõige märgatavam on see äärmuslikest ilmastikutingimustest tingitud looduskatastroofide kujul. Kätte on jõudnud kriitiline hetk, mil kõik peaksid tegutsema.

Meie eesmärgiks on kaitsta ülemaailmselt keskkonda oma toodete mõju vähendamise kaudu. Oleme keskendunud hangete CO2 heitkoguste vähendamisele ning toormaterjalide ja -osade kasutamisele, samuti objektitoimingute ning logistika heitkoguste vähendamisele.

Süsiniku netoheidete nulli viimine

Meie eesmärgiks on viia 2050. aastaks süsiniku netoheited nulli.

„Netoheidete nulliviimine“ saavutatakse siis, kui meie poolt atmosfääri sattuv süsiniku hulk ei ole suurem kui atmosfäärist eemaldatud hulk.

Eesmärgi täitmiseks vähendame aktiivselt enda kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Heitkoguste vähendamiseks igas etapis selgitame välja heitkoguste hulga toote olelusringi jooksul.

Meie eesmärgiks on vähendada toote olelusringi CO2 heitkoguseid iga toote kohta 3% võrra aastas. Kui suudame eesmärgi täita, on 2030. aastaks heitkogused võrreldes 2008. aasta kogusega 50% väiksemad.

Hetkel oleme eesmärgi täitmisel graafikus, sest aastatel 2008–2022 oli keskmine paranemine 4,1%. Kumulatiivne langus on alates 2008. aastast 43%.

GREEN

Eesmärkide ettevõtteväline kinnitamine

Oleme teinud selle eesmärgi ja muude 2008. aastast kehtivate eesmärkide puhul märkimisväärseid edusamme. Meie pühendumus pole mitte kunagi kõikuma löönud. Korraldame pikaajaliste eesmärkide puhul alati korrapäraseid ülevaatusi, et kontrollida, kas meie panus on kooskõlas vähese süsinikuheite ja 2050. aastaks süsiniku netoheitmete nulli viimise eesmärkide täitmisega.

Enam ei piisa ainult meie enda prognooside ja panuste hindamisest, vaid peame seadma eesmärgid, mis on püstitatud kooskõlas kliimateaduse uusimate andmetega, mille täitmine on vajalik Pariisi kokkuleppe järgmiseks. Seepärast oleme taotlenud kinnitamist teaduspõhiste eesmärkide algatuse kaudu (SBTi – Science Based Targets initiative).

Eesmärkide taga olevate arvude mõistmine

Canoni äritegevus hõlmab nii intensiivsuseesmärke kui ka absoluutseid eesmärke.

Intensiivsuse eesmärk hõlmab spetsiifiliselt toote olelusringi vähendamist. Toote olelusringi puhul seadsime eesmärgiks 2008. aasta tasemega võrreldes CO2 heitkoguste 50% vähendamiseks 2030. aastaks. Selle all peame silmas seda, kuidas tooteid disainitakse, toodetakse, tarnitakse ja toote kasutamist kliendi poolt.

Absoluutne eesmärk hõlmab ettevõtte tekitatud heitkoguste koguhulka, mis on tekkinud näiteks kontorites, töötajate kasutatud transpordi, tootmisettevõtete elektriga varustamise ja kasutusviiside ning tarneahela tõttu.

SBTi kinnituse saamiseks peame lisama ettevõtte täieliku heitkoguse jaoks absoluutse eesmärgi koos lähtenäitajaga, mis ei tohi olla varasemast ajast kui 2015. aastast.

Meie eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks absoluutse ulatuse 1. ja 2. taseme kasvuhoonegaaside heitkoguseid 42% ning absoluutse ulatuse 3. taseme kasvuhoonegaaside heitkoguseid (kategooriad 1 ja 11) 25% võrra, võrreldes 2022. võrdlusaastaga ning kooskõlas SBTi kriteeriumidega.

Meie vähendamisalased tegevused ja üldised eesmärgid ei ole muutunud ning oleme endiselt täielikult pühendunud keskkonnamõjude vähendamisele ja 2050. aastaks nullheitmete saavutamisele.

CDP

Tunnustus CDP A kategoorias

Alates 2014. aastast on meie kliimamuutuste ja veega kindlustatusega seonduvaid keskkonnaalgatusi tunnustanud rahvusvaheline keskkonnaalane mittetulundusühendus CDP. Oleme märgitud CDP A nimekirjas mõlemas kategoorias.

CDP annab ülemaailmselt hinnangu suurettevõtete püüdlustele kliimamuutustega võitlemisel.

Üleminek taastuvenergiale

82% Euroopa elektrienergiast toodetakse taastuvatest energiaallikatest

Euroopas kasutame nii palju taastuvenergiat kui võimalik ja jätkame taastuvate energiaallikate suuremat kasutuselevõttu, et vähendada CO2 heitkoguseid.

2021. aastal moodustas elektrienergia 45% kogu Euroopa energiavajadusest. Sellest 82% toodeti taastuvatest energiaallikatest. Meie Saksamaal Poingis asuvas tootmisettevõttes kasutatakse 100% ulatuses taastuvenergiat.

Meie uus EMEA peakorter ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa peakorterid on saanud meetodi BREEAM* kohaselt energiasäästliku kujunduse ning taastuvenergia kasutamise kohta suurepärased hinnangud. Tänu uuele biomeetriliste tunnuste tuvastamise süsteemile ja katusel asuvatele päikesepaneelidele on hoone energiatarbimine vähenenud peaaegu 50% võrra.

Energiatarbimist vähendatakse meie Madalmaade rajatises Venlos soojuspumbasüsteemi, kuuma ja külma vee tõhusa hoiustamissüsteemi ning LED-valgustite abil. Mõlemas asukohas on kasutusel ka päikesepaneelid ja elektrisõidukite laadimispunktid.

Meie eesmärgiks on kasutada tõhusa energiaallikana võimalikult palju taastuvenergiat, et viia 2050. aastaks CO2 netoheited nulli.

Lisateave

Lisateabe saamiseks meie püüdluste kohta keskkonnamõjude vähendamiseks üle kogu maailma külastage meie rahvusvahelisi veebisaite: