Warranty_Banner.jpg

Teave Canoni Euroopa garantiisüsteemi kohta

Alljärgnev teave täpsustab remondiks tagastamise ja kohapealse garantiiteenuse tingimusi.

Teave garantii kohta

Juhul kui Canoni tootes ilmneb viga, kehtib meie klientidele Canoni Euroopa garantiisüsteem (Canon European Warranty System, EWS), mis tagab, et viga parandatakse tasuta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist (rakenduvad tingimused).

EWS koosneb kahest erinevast teenusepakkumisest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast ja teie ostetud tootest.

Remondiks tagastamise EWS:
Enamiku Canoni laiatarbetoodete puhul pakutakse remondiks tagastamise garantiiteenust. Kui tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, tuleb see tagastada Canoni volitatud remonditöökotta, kus Canoni volitatud tehnikud parandavad toote tasuta. Toode tagastatakse teile, kui see on parandatud.

Kohapealne EWS:
Sobivatele laser- ja tindipritstoodetele (ainult valitud riikides) pakutakse kohapealset garantiiteenust. Vaadake sobivate toodete loendit allolevatest kohapealse garantiiteenuse tingimustest.

Kui sobival tootel tuvastatakse garantiiperioodi vältel tootmisviga, külastab Canoni volitatud tehnik teid toote asukohas ja parandab selle tasuta teie asukohas. Kui kohapealse garantiiteenuse tingimusi ei ole all loetletud, ei ole kohapealne teenus teie riigis saadaval. Sellisel juhul pakutakse ainult remondiks tagastamise garantiiteenust.

Kõikide garantiitüüpide kohta täielike tingimuste lugemiseks klõpsake alloleval asjakohasel garantiipakkumisel:


Pildindustoodete Euroopa garantiisüsteem (EWS)

Canon ja EWSi liikmed tagavad garantiiaja jooksul toote töökorras riistvara. Juhul kui riistvaral esineb defekt garantiiaja jooksul, tagatakse EWSi liikmesriigis asuvas Canoni volitatud teeninduskeskus(t)es tasuta riistavara parandamisteenus. 

Käesolev remonti toimetamise garantii puudutab kõiki Canoni tooteid, mis on ostetud ja mõeldud kasutamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Šveitsis ja Suurbritannias.

EWSi tasuta teenust osutatakse ainult jaemüüja poolt kliendile antud garantiikaardi ja algse ostutšeki/ostutõendi esitamise korral ja ainult sellisel juhul, kui garantiikaardil on olemas (a) ostja nimi, (b) jaemüüja nimi ja aadress, (c) ostetud toote mudeli nimi ja seerianumber, kui need on olemas, ning (d) toote ostukuupäev. Canon jätab endale õiguse keelduda garantiiteenuse osutamisest, kui esitatud teave ei ole täielik või kui tarbija on seda pärast algset ostutehingut muutnud või selle eemaldanud. 

Canon võib Canoni tooted parandada või asendada need uute või taastatud osade või toodetega, mis on võimsuse ja töökindluse poolest uutega võrdsed. Canon võib tooted asendada samaväärsete mudelitega, kui originaaltoode on tootmisest kõrvaldatud. Taastatud osi või tooteid kasutatakse ainult juhul, kui see on kooskõlas nende riigi seadustega, kus garantii kehtib. 


1. Garantiitähtaeg

See garantii kehtib kaks aastat* alates ostukuupäevast, nagu on tõendatud ülalmainitud dokumentides.

* PIXMA G-seeria: kaks aastat või 30 000 väljatrükki, olenevalt sellest, kumb täitub varem.

* PIXMA G650/550: kaks aastat või 10 000 väljatrükki, olenevalt sellest, kumb täitub varem.


2. Garantiiteenuse kasutamine

Garantiiteenust pakutakse ainult Canoni volitatud teeninduskeskustes. 

Kasutaja katab kulud, mis on seotud defektse toote turvalise transpordiga Canoni teeninduskeskusesse/-keskusest. Kui toode tuuakse riiki, kus EWS ei kehti ja garantiikaarti ei aktsepteerita, tuleb garantii saamiseks toode tagastada riiki, kust see algselt osteti. 

3. EWSi liikmed

Lisateavet igas riigis pakutava garantii kohta saate siis, kui võtate ühendust vastava EWSi liikmega.

4. Piirangud

Canoni ja EWSi liikmete garantii all ei kuulu alljärgnev
- Perioodiline kontroll, hooldus ja osade vahetamine loomuliku kulumise tõttu.
- Kulutarvikud
- Tarkvara
- Selle tootega seotud kuluvad osad (nt videopead, projektori optilised osad, tindijääkide padjad ja rullikud), lisaseadmed ja tarvikud (nt akud ja salvestuskandjad), k.a kassetid, DVD, mälukaart ja eemaldatav kõvaketas, ei kuulu selle garantii alla.
- Vead, mis on põhjustatud Canoni poolt heakskiitmata muudatuste tegemisest.
- Canoni teeninduskeskuste kantud kulud, mis hõlmavad toodete kohandusi või muudatusi, mis on vajalikud, et tooted oleksid kooskõlas riigispetsiifiliste tehnika- ja ohutusstandardite või -nõuetega, või muud kulud, mis on seotud vajadusega toodet muuta pärast toote kättesaamist muutunud tehniliste nõuete tõttu.
- Vead, mis on põhjustatud toote mittevastavusest riigispetsiifilistele standarditele või standarditele, mis erinevad algse osturiigi omadest. 

Parandusteenuse garantii kaotab kehtivuse alljärgnevatest põhjustest tekkinud vigade korral.
- Vale või ülekoormav kasutamine, toote kasutamine või käsitsemine kasutusjuhendit ja muud seotud dokumentatsiooni eirates, vale hoiundamine, kukkumise, tugeva põrutuse, korrosiooni-, mulla-, vee- või liivakahjustused.
- Parandused, muudatused või puhastamine, mis on läbi viidud Canoni poolt volitamata teeninduskeskuses.
- Vead, mis on põhjustatud tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara või kulutarvikute (nt tint, paber, tooner või akud) kasutamisest. Ühilduvus Canoni tootega peaks olema märgitud pakendile, kuid kindlam on kasutada testitud Canoni originaalvaruosasid, -tarkvara ja -kulutarvikuid. Enne kasutamist kontrollige ühilduvust.
- Toote ühendamine seadmetega, mida Canon ei ole heaks kiitnud.
- Toote ebapiisav pakendamine selle Canoni teeninduskeskusesse saatmisel.
- Õnnetused, katastroofid või muud Canoni kontrolli alt väljasolevad põhjused, sh (kuid mitte ainult) äike, vesi, tuli, avaliku korra rikkumised ja halb ventilatsioon. 


5. Muu

Parandusteenus võib edasi lükkuda, kui seda osutatakse väljaspool algset osturiiki, st riigis, kus toodet ei müüda, või kui toode on riigispetsiifilise disainiga. Seetõttu ei pruugi parandusteenust osutavas riigis olla ka vastavaid toote varuosasid. 

Klient vastutab failide ja tarkvara varundamise ja salvestamise eest enne parandustöid ning nende taastamise eest pärast parandamist. 

Canon ei võta vastutust seoses muude kaebustega, sh (kuid mitte ainult) seoses andmete või meedia kaotamise ja muuga, mis ei ole selles garantiis sõnaselgelt sätestatud. Tagastades toote garantiiremondiks, pakkige see väga hoolikalt, kindlustage see, lisage ostutšekk ja garantiikaart, parandusjuhised ja (kui otstarbekas) salvestusmeedium, kuhu on salvestatud tootega tehtud pildid. Garantii ei mõjuta tarbija seaduslikke õigusi kooskõlas riiklike õigusaktidega ega kliendi õigusi edasimüüja suhtes vastavalt ostu/müügi lepingule. Kui täiendavaid õigusi pakkuvad riiklikud seadused puuduvad, on käesolev garantii ainuke hüvitamise alus ning Canon, Canoni tütarettevõtted ega teised EWSi liikmed ei ole vastutavad ühegi juhusliku või tahtliku kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva garantii nõuete rikkumisest.

 

Kui teil on Euroopa garantiisüsteemi kohta lisaküsimusi, võtke meiega ühendust, kasutades e-posti toe või telefonitoe valikut.

Remondiks tagastamise garantiiteenuse liikmesriikide loend

Remondiks tagastamise garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.
Rakenduvad Canoni remondiks tagastamise EWSi tingimused.


Riik Tugikeskus Veebileht
Austria 810081009 http://www.canon.at/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (hollandi keel) 02 6200197 http://nl.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (prantsuse keel) 02 6200197 http://fr.canon.be/Support/consumer_products/index.aspx
Belgia (saksa keel) 02 6200197 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Bulgaaria service@canon.bg
+35928079260
http://www.canon.bg/
Küpros Support_Nic@demstargroup.com
(+357 2) 274 2222
http://www.demstargroup.com/
Tšehhi vabariik +420296335619 http://www.canon.cz/Support/consumer_products/index.aspx
Taani 70 20 55 15 http://www.canon.dk/Support/consumer_products/index.aspx
Eesti overall@overall.ee
+372 630 0500
http://www.overall.ee/
Soome 020 366 466 http://www.canon.fi/Support/consumer_products/index.aspx
Prantsusmaa 170480500 http://www.canon.fr/Support/consumer_products/index.aspx
Saksamaa 069 2999 3680 http://www.canon.de/Support/consumer_products/index.aspx
Kreeka Foto-/videotooted: +302 10 364 0777
Printeri/skanneri tooted: +302 11 999 1260
Camera Repair
Info Quest Technologies
Ungari 612355315 http://www.canon.hu/Support/consumer_products/index.aspx
Island (354)5697600 http://www.nyherji.is/
Iirimaa (353) 1890 200 563 http://www.canon.ie/Support/consumer_products/index.aspx
Itaalia 848 800 519 http://www.canon.it/Support/consumer_products/index.aspx
Läti info@ibs.canon.lv
+371 67 20 40 80
http://www.ibserviss.lv/
Leedu csc@sergita.lt
+370 (5)2756629
http://www.sergita.lt/
Luksemburg (prantsuse keel) 27 302 054 http://www.canon.lu/Support/consumer_products/index.aspx
Luksemburg (saksa keel) 27 302 054 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Malta Avantech Ltd - +35621486899 – info@avantech.com.mt http://www.avantech.com.mt/
Norra 23 50 01 43 http://www.canon.no/Support/consumer_products/index.aspx
Poola 225834307 http://www.canon.pl/Support/consumer_products/index.aspx
Portugal (+351) 214245190 http://www.canon.pt/Support/consumer_products/index.aspx
Rumeenia cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
+402 13246281
http://www.canon.ro
Slovakkia (+421)250 102 612 http://www.canon.sk/Support/consumer_products/index.aspx
Sloveenia (+386 1) 546 1000 http://www.3a-servis.si/
Hispaania 901 900 012 http://www.canon.es/Support/consumer_products/index.aspx
Rootsi 08 519 923 69 http://www.canon.se/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (prantsuse keel) 0848 833 838 http://fr.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (saksa keel) 0848 833 838 http://de.canon.ch/Support/consumer_products/index.aspx
Šveits (itaalia keel) 0848 833 838 http://www.canon-europe.com/Support/consumer_products/index.aspx
Madalmaad 020 7219 103 http://www.canon.nl/Support/consumer_products/index.aspx
Ühendkuningriik 0844 369 0100 http://www.canon.co.uk/Support/consumer_products/index.aspx

Kohapealse garantiiteenuse kontaktandmed

Kohapealset garantiiteenust pakutakse osana Canoni Euroopa garantiisüsteemist (Canon European Warranty System, EWS) allolevas loendis nimetatud riikides.

Pange tähele, et kohapealne garantiiteenus on saadaval ainult järgmises loendis nimetatud toodetele: On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Rakenduvad Canoni kohapealse EWSi tingimused.
Kui teie tootele ei kehti kohapealne garantiiteenus, pakutakse teile remondiks tagastamise garantiiteenust, palun vaadake teavet remondiks tagastamise garantiiteenuse kohta.


Territoorium Üksikasjad Kirjeldus
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

Võite vajada ka ...