CANONI ARENGUPROGRAMM ÕPILASTELE

2021. AASTA KONKURSS

KORRALDAJA JA OSALEJAD

Korraldaja on Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (edaspidi „korraldaja“);
1. Andmetöötleja on Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Iirimaa.
2. Kõik kandideerijad („kandideerijad”) peavad osalemistingimuste täitmiseks olema 9. juunil 2021 18-aastased; neil peab olema õppeaastal 2020–2021 alustatud või läbitud haridusprogramm või nad peavad sama aja jooksul olema meediaagentuuride või ajakirjade praktikal; neil peab olema õppeasutusse või asutuse/ajakirja praktikale vastuvõtmise tõend või asutuse/ajakirja praktikale registreerimise tõend ja/või õpilaspileti koopia.
3. Korraldaja, tema tütarettevõtete töötajad, nende perekonnad, esindajad ja muud käesoleva programmi ja sponsorlusega otseselt seotud osapooled ei saa osaleda.
4. Sellel Canoni õpilaste digitaalse arendusprogrammi konkursil („konkurss“) osaledes nõustuvad kõik osalejad käesolevate tingimustega, kui kirjalikult ei ole just teatatud teisiti.

MIS ON CANONI ARENGUPROGRAMM ÕPILASTELE?

5.1 Kandideerijate hulgast valitakse 250 tingimustele vastavat osalejat, kes elavad ühes allpool loetletud riikidest või kelle kohalik Canoni organisatsioon on suunanud: 


• Albaania 
• Alžeeria
• Angola
• Armeenia
• Austria
• Aserbaidžaan
• Bahrein
• Valgevene
• Belgia
• Benin
• Bosnia ja Herzegovina
• Botswana
• Bulgaaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Roheneemesaared
• Kesk-Aafrika Vabariik
• Tšaad
• Komoorid
• Horvaatia
• Küpros
• Tšehhi
• Kongo DV
• Taani
• Djibouti
• Egiptus
• Ekvatoriaal-Guinea 
• Eritrea
• Eesti
• Etioopia
• Soome
• Prantsusmaa
• Gabon
• Gruusia
• Saksamaa
• Ghana
• Kreeka
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Ungari
• Ungari
• Iraan
• Iraak
• Iirimaa
• Iisrael
• Itaalia
• Côte d'Ivoire'i Vabariik
• Jordaania
• Kasahstan
• Keenia
• Saudi Araabia
• Kosovo
• Kuveit
• Kõrgõzstan
• Läti
• Liibanon
• Lesotho
• Libeeria 
• Liibüa
• Leedu
• Luksemburg
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauritaania 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldova 
• Montenegro 
• Maroko
• Mosambiik
• Namiibia
• Madalmaad
• Niger 
• Nigeeria
• Põhja-Makedoonia
• Norra
• Omaan
• Poola
• Portugal
• Katar
• Kongo Vabariik
• Réunion
• Rumeenia
• Venemaa
• Ruanda
• Saint Helena
• Sao Tomé e Príncipe
• Saudi Araabia
• Senegal
• Serbia
• Seišellid
• Sierra Leone
• Slovakkia
• Sloveenia
• Somaalia
• Lõuna-Aafrika Vabariik
• Lõuna-Sudaan
• Hispaania
• Sudaan
• eSwatini Kuningriik
• Rootsi
• Šveits
• Süüria
• Tadžikistan
• Tansaania 
• Gambia 
• Togo
• Tuneesia
• Türgi
• Türkmenistan 
• Uganda
• Ukraina
• Araabia Ühendemiraadid
• Ühendkuningriik
• Usbekistan
• Lääne-Sahara
• Jeemen
• Sambia
• Zimbabwe

5.2 Läbivaatuse lõpus muutuvad väljavalitud isikud osalejateks ja 250 õpilast võetakse vastu Canoni õpilaste digitaalsesse arendusprogrammi („programm“). Tööstusvaldkonna spetsialistid vaatavad individuaalsed ettevalmistavad esitlusportfooliod üle ajavahemikul juulist augustini. 1. septembrist kuni 4. septembrini 2021 on osalejate põhitegevused digitaalses veebikeskkonnas järgmised:
• spetsiaalsed loengud, ettekanded ja seminarid;
• valdkonna professionaalide (fotograafid, fototöötlejad, kuraatorid, ajakirjanikud) tehtud portfooliote ülevaatused;
• Canoni loodud võrgustiku loomise võimalused pildindus- ja meediatööstuse esindajatega;

5.3 Algatuse ametlik ja ainus keel on inglise keel, tõlketeenuseid ei pakuta. Osalejad vajavad programmist kasu saamiseks piisavat inglise keele oskust, vajalikke tööriistu ja piisavaid oskusi digitaalsetes veebikeskkondades osalemiseks. 

5.4 Kõigile osalejatele tutvustatakse kohalikku Canoni riiklikku organisatsiooni.

KUIDAS OSALEDA

6. Osalemine on tasuta. Võitjaks saamiseks ja programmis osalemiseks valimiseks peavad osalejad esitama oma portfoolio(d) veebilehe (canon-europe.com/student) kaudu 1. aprillist 2021 kuni 9. juunini 2021. Osalejad peavad esitama portfoolioga kuni kaks (2) lugu/projekti, millest igaühes on kuni kakskümmend (20) nõuetekohaselt tehtud fotot.
7. Osalejad esitavad koos portfoolioga loo/projekti või uuringutega seotud täiendavad dokumendid (PDF), mis hõlmavad järgmist:
• elulugu;
• motivatsioonikiri programmis osalemiseks;
• võimaluse korral õpetaja/kooli/agentuuri/ajakirja soovituskiri;
• õpilaspilet ja/või kooli/ülikooli (või agentuuri/ajakirja praktika) kinnitus, mis kinnitab sisseastumist õppeaastal 2020–2021.

8. Mittetäielikud, valed või sobimatud kanded või kanded, mis on saadud pärast tähtpäeva 9. juuni 2021 kell 23:59 (GMT), ei vasta programmi tingimustele;
ainult osalejateks valitud kandideerijatel palutakse ajavahemikul 18. juunist kuni hiljemalt 30. juunini 2021 esitada järgmised dokumendid:
• kinnitus programmis osalemise kohta;
• passi ja/või ID-kaardi pilt nende vanuse kontrollimiseks.

Juhul kui osalejad ei kinnita kohalviibimist ja/või ei esita nõutavaid dokumente 30. juuni 2021 jooksul, lõpeb programmi valimise tähtaeg.

TAOTLUSNÕUDED

9. Kõik fotod peavad olema originaalfotod ja osaleja tehtud;

10. Osalejate esitatud fotod/tööd ei tohi sisaldada järgmist:

i. kõik, mida võib pidada ebaseaduslikuks või mis võib rikkuda mis tahes kolmanda isiku õigusi;

11. Samuti nõustuvad osalejad, et korraldaja ja tema esindajad võtavad konkursi haldamise eesmärgil ühendust või kui korraldaja soovib arutada konkursile esitatud foto(de) mis tahes muud kasutamist.

12. Korraldaja jätab endale õiguse diskvalifitseerida puudulikud või loetamatud kanded või mis muul viisil ei vasta ülaltoodud nõuetele.

GARANTIID

13. Kande esitamisega tagab kandideerija, et: 
1. kandideerija on fotode ainuautor; 
2. kandideerija on fotode varaliste õiguste omanik; 
14. Korraldaja tagab, et:
1. ta tegutseb käesolevate tingimuste alusel antud õiguste ulatuses;
2. korraldaja võib soovida kasutada teie nime ja valitud pilte Canoni, üliõpilaste digitaalse arendusprogrammi ja teiste Canoni haridusalgatuste reklaamimiseks edendamiseks ilma lisatasuta. Sellisel juhul võtab korraldaja osalejaga ühendust, et taotleda osaleja luba vastavalt punktile 11. Sellist luba ei tohi põhjendamatult kinni pidada.

VALIMINE

15. Pärast tähtaega 9. juunil 2021 valib sõltumatu komisjon, mis koosneb Canoni töötajatest ja/või muudest valdkonna spetsialistidest, kõigi võistlustööde hulgast osalejad, kes võetakse vastu Canoni õpilaste digitaalsesse arendusprogrammi 2021. Esitatavad dokumendid vaadatakse läbi järgmiselt: portfoolio(te) dokumentaalsed ja jutustavad omadused, autentsus, faabula, elulugu, motivatsioonikiri, esitluskiri ja portfoolio üldine kvaliteet.

16. Tingimustele vastavad osalejad, kelle portfoolio kvalifitseerub, valitakse välja ja neile antakse ülevaatuse tulemustest teada 30. juuniks 2021.

AUHIND

17. Väljavalitud üliõpilased, osalejad, osalevad Canoni õpilaste digitaalses arendusprogrammis ja neil on võimalus pääseda juurde spetsiaalsetele loengutele, saada oma portfoolio kohta ülevaateid ja suhelda valdkonna spetsialistidega digitaalses veebivormis („auhind“).

18. Korraldaja jätab endale õiguse avaldada osalejate nimi, linn ja riik või avaldada auhinna esitamise esitus pärast programmi kuupäeva. Kui osaleja ei soovi selliste üksikasjade avaldamist, peab ta sellest korraldajat teavitama vastuvõtmisest teatamise ajal.

19. Auhinda ei saa üle anda ja pakutavat auhinda ei asenda sularaha ega krediidivõimalused. Kui pakutav auhind pole vääramatu jõu tõttu saadaval, jätab korraldaja endale õiguse programmi muuta.

20. Korraldaja ei riku neid tingimusi ega vastuta oma käesolevate tingimuste kohaste kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, kui selline viivitus või ebaõnnestumine tuleneb sündmustest, asjaoludest või põhjustest, mis on väljaspool tema mõistlikku kontrolli, sealhulgas kuid mitte ainult tulekahjud, üleujutused, pandeemiaembargod, sõda, sõjategevus (olenemata sellest, kas sõda on kuulutatud või mitte), terroriaktid, ülestõusud, rahutused, tsiviilrahutused, streigid, töösulud või muud tööhäired, vääramatu jõud või mõne valitsusasutuse tegevusetus või viivitused tegutsemises (vääramatu jõud).
21. Sisseastumisel peavad väljavalitud osalevad õpilased leidma aja, et osaleda 1. septembrist kuni 4. septembrini 2021 Canoni õpilaste digitaalse arendusprogrammi 2021. aasta väljaandes. 
22. Korraldaja absoluutsel ja ainuisikulisel äranägemisel võib teiste kandideerijate vastuvõtu staatus olla kas tagasilükatud või kinnitamata.

ISIKUANDMED

23. Canon Europa N.V., asukohaga 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Madalmaad, on vastutav andmete töötleja seoses mis tahes kandideerijate edastatud isiklike andmetega. Isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid võidakse edastada turvalisse serverisse, mis asub väljaspool EMP-d.
24. Kandideerijatelt kogutud andmete osas kohaldatakse Canoni kliendiandmete privaatsuspõhimõtteid https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB.

LAHTIÜTLUS

25. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda programmi lunastatud auhinna täieliku väärtuse hüvitamisest või kahjutasu maksmisest, kui kasutaja leiab, et võistluse tingimusi on rikutud.

26. Korraldaja ei vastuta osalejatele kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetuste eest. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski korraldaja vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud korraldaja töötajate või alltöövõtjate tõendatud hoolimatus.

27. Reeglite tõlgendamisel või rakendamisel tekkivate vaidluste korral mis tahes võistlusega seotud küsimuses on korraldaja juhatajate otsus lõplik ning selles osas ei peeta kirjavahetust.
28. Korraldaja (või vastavalt vajadusele tema kohalik sidusettevõte) hüvitab kõik maksud või lõivud, mille kohalik omavalitsus kehtestab osalejale üksiku osaleja poolt programmis osalemise tõttu.

KOHTUALLUVUS

29. Neid tingimusi peab tõlgendama ja mis tahes nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi peab lahendama kooskõlas Madalmaade seadustega ja need kuuluvad üksnes Amsterdami kohtute mitteainuesinduslikku alluvusse.

I versioon, uuendatud [8. märtsil 2021]

Teile võib huvi pakkuda ka

Lisateave erinevate komplektide ja tööriistade kohta, mis aitavad teil õpilasest professionaaliks muutuda.