TÖÖVAHENDID

PRISMA tööriistad

Kasutage andmeid prindiseadmete jõudluse maksimumini viimiseks, sealhulgas seiret, analüüsi ja kulude jaotamist.
Laadige alla brošüür

PRISMA tööriistad

Canon Camera

ÜLEVAADE

Oluline ülevaade jõudlusest

Võtke oma printeripargist viimast, suurendades tootlikkust oluliste andmete ja selge ülevaatega seadmetest ja tööst.

Andmeanalüüs

Meie pilvepõhised haldusteabe tööriistad pakuvad täpseid ning ulatuslikke andmeid kulude haldamiseks ja printimisjõudluse maksimumini viimiseks.

PRISMAlyticsi aruandlus

Jäädvustage täpseid andmeid töö, kliendi või osakonna kohta ulatuslikust pilvepõhisest haldusteabe tööriistast.

PRISMA Tools

PRISMAlytics esipaneel

Saage ülevaade printerite jõudlusest kasutuse ja kulutarvikute jälgimisest tulemuslikkuse põhinäitajateni.


Vähendage kulusid täpsete andmete abil

Tuvastage võimalikud kokkuhoiuvõimalused ja koostage jõudluspõhiseid kuluarvestusi, jälgides jooksvaid kulusid ja kulunäitajate mõõdikuid.


Suurendage kulutasuvust optimeeritud printimisjõudlusega

Saage teada, millal printerid seisavad jõude või millal jõudlus valede sätete tõttu langeb ning kohandage tõhususe optimeerimiseks seadmete töövõimeaega ja kasutust.

PRISMA Tools

Seadmete haldus

Suurendage tõhusust ja väljundi kvaliteeti reaalaajas saadavate ülevaadete, kaughalduse ja mitme seadme töö planeerimisega.

Seotud tooted ja lahendused

Tutvuge kogu PRISMA-põhiste töövoo rakenduste ja prindihalduse tööriistade valikuga.

SOOVITE ABI?

Kas soovite PRISMAlyticsi tööriistade kohta rohkem teada saada?