Toode

IT-halduritele mõeldud nõuanded: kuidas tagada lihtne ja tõhus hübriidtöö

Canon Camera

Viimane aasta oli IT-halduritele kõikjal väga raske. Keegi ei osanud ette näha nii järske ja drastilisi muudatusi, mida ettevõtted oma IT-strateegias rakendama pidid. Kuigi meie tööviisid olid ka enne muutumises, kiirendas pandeemia seda oluliselt. Kui muidu võis ettevõtte plaan ette näha kolme aasta pikkust sammsammulist digitaalset ümberkujundamist, siis järsku oli seda vaja „nüüd ja kohe“.

Viimase 30 aasta jooksul oleme me hüvasti jätnud privaatsete kontorite, kuubiklaudade, ja hiljuti ka 9-st 5-ni tööaja ning kontoris töötamisega üldiselt. Juba enne pandeemiat oli töö liikumas kontorist väljapoole, kuna töötajad soovisid töötada nii kontoris, ühisruumis, koduses kontoris kui ka teises riigis. Pandeemia tulek suurendas vajadust muutuse järele ning paljud ettevõtted on nüüdseks valinud pikaajalise kaugtöö ja jagatud tööviisid.

Nende muudatuste tulemusena on IT-juhi ametikoht täienenud infoarhitekti tööülesannetega. Nad peavad vastama järgmistele keerulistele küsimustele.
  • Kuidas on tagatud informatsiooni liikumine läbi ettevõtte protsesside ja rakenduste, kui töötajad tegutsevad erinevates kohtades? 
  • Kuidas me saame veenduda, et paberipõhine informatsioon, mis kontorisse jõuab, oleks digitaalselt kättesaadav ka kaugtöötajatele? 
  • Kuidas me saame tagada, et informatsiooni saaks turvaliselt kasutada väljaspool kontoriruume?

Selle uue liikuva töömudeli toetamiseks on IT-meeskonnad pidanud ümber hindama tehnoloogiad, millel nende igapäevane töö senini põhines. Ettevõtted vajavad keskkonda, mis toetab lihtsat informatsiooni edastust, hoolimata töötajate asukohast. Paljude jaoks tähendab see täiesti uut algust ning traditsioonilise kohapealse taristu asendamist pilvepõhiste tarkvarade ja teenustega.

1. Kerge taristu kasutamine

Varem pidid IT-meeskonnad tegema palju tööd kohapealse taristu haldamiseks ja säilitamiseks. Kuigi see ei olnud hea ajakasutus, oli see siiski väga tüüpiline paljude ettevõtete jaoks. Pandeemia tagajärjed on pannud mitmeid ettevõtte juhte mõtlema ümber tavalisi tööprotsesse, kuna kohapealsed külastused ei ole karantiinitingimustes väga praktilised. Lisaks muudavad need pikaajalise kaugtöö või hübriidtöö võimatuks. Sellised kogemused on pannud ettevõtteid vähendama kohapealse taristu kasutamist. Järgmine valdkond, mis muudatusi vajab, on draiverihaldus.

Draiverihaldus ei ole laialdaselt arutatud teema, aga sellegipoolest on see IT-meeskondadele tõeliseks peavaluks, ning seda isegi siis, kui seadmed ja kasutajad asuvad kohapeal. Hübriidtöö muudab asja veelgi keerulisemaks. Uutes keskkondades töötamine tähendab uutesse kaugtööd võimaldavatesse seadmetesse investeerimist. Ja uued seadmed tekitavad lisatööd IT-meeskonnale, kes peab tagama, et kasutajatel oleksid olemas õige tarkvara, draiverid ja piisav kaitse.

Kasutajate nõudmised sõltuvad nende rollist, mis omakorda mõjutab ka draiverihaldust. Kuna kasutajate arv, kes oma seadmeid võrku ühendada soovivad, on veelgi suurem, tuleb kindlasti jälgida, et printeridraiverid oleksid õigesti hallatud ja paigaldatud. Pilvepõhise draiverita keskkonna poole liikumine aitab teil säästa väärtuslikku aega, mis kulub kaugseadmete seadistamisele või uuendamisele. Lisaks tagab see, et teie ettevõte ei pea soetama rohkem kohapealset taristut.

2.Keskne masinapargi haldus

Lisaks eemalt juhtimisele võimaldab seadmete pilvepõhine masinapargi haldus muuta keskse halduse lihtsamaks. Saate kergemini hallata oma printerite ja skannerite masinaparki.

Näiteks ei pruugi te saada teavet selliste probleemide nagu madal tooneritase, paberiummistused jms kohta enne, kui töötaja on sellest teada andnud. Selleks ajaks võib töötaja töö olla juba häiritud. Kui seade asub näiteks 80 km kaugusel töötaja kodukontoris, on probleemi diagnoosimine ja selle parandamine veelgi keerulisem. See võib tähendada ka seda, et seadet ei saa tükk aega kasutada. Pilvepõhiste lahendustega saate jälgida seadmeparki ja ennetada probleeme, nagu toonerivahetus, vähendades seeläbi tööseisakuid.

Keskne haldus aitab teil ka uuendusi kergemini hallata. Kuna seadmepark ei asu ühes toas, on iga üksiku seadme individuaalne uuendamine pea võimatu. Pilvepõhise haldustarkvaraga saate rakendada uusi värskendusi ja funktsioone kogu seadmeparki jaoks, ilma laua tagant lahkumata. See on parem nii teile kui ka teie töötajatele, kes saavad kohese juurdepääsu uusimatele versioonidele – see on eriti oluline siis, kui tuleb tagada andmete turvalisus.

3.Turvaline ja tõhus andmevoog

See viibki meid järgmise teemani, milleks on turvalised ja tõhusad töövood. Üks asi, milles me kõik nõustuda võime, on see, et turvalisus on esmajärguline. Aga IT-meeskonnad peavad leidma tasakaalu juurdepääsetavuse ja kaitstuse vahel. Töötajatel peab olema võimalus pääseda ligi vajalikele dokumentidele, sattumata peale nendele, mida nad näha ei tohiks. Lisaks on väga oluline jälgida, et dokumentidele ei pääseks ligi pahatahtlikud isikud.

Seejuures tulevad abiks pilvepõhised süsteemid. Need võimaldavad töötajatel pääseda ligi vajalikele dokumentidele igal pool ja igal ajal. Kuid lisaks sellele võimaldavad need IT-meeskondadel turvalisust kergemini hallata. Saate ise määrata reeglid, mille põhjal otsustatakse kasutaja juurdepääs serveris olevatele failidele.

Samal ajal saab tänu pilvepõhisele seadmepargi haldusele seda rakendada nii printerite kui ka skannerite jaoks. Saate konfigureerida ja hallata kasutajaprofiile ja töövoogusid kesksest vaatepunktist, mis lihtsustab reeglite seadmist juurdepääsu ja teabehalduse jaoks.

Samal ajal, kui me siseneme uude hübriidtöö ajastusse, on IT-meeskonnad leidmas ennast infoarhitekti rollist. Selle rolliga seotud ülesanded hõlmavad vahendite ja tehnoloogia pakkumist, mis võimaldaksid inimestel igal pool turvaliselt ja tõhusalt töötada. Teie ettevõttel võis olla pilvelahendusele üleminek plaanis niikuinii, kuid nende ülesannete täitmiseks on see ülimalt tähtis – eriti, mis puudutab seadmepargi haldust. Aga pilvepõhistele lahendustele üleminek ei ole lihtsalt hädavajalik, vaid see annab ka võimaluse parandada oma seadmepargi haldust üldiselt. Näiteks aitab see suurendada teie seadmete tööaega ja tagada kõikide turvalisust.

Lugege lisaks, mida tulevik IT-valdkonnale 10 aasta jooksul toob.

Seotud tooted ja lahendused

Uurige edasi

Not sure which products you need for your business?