Vilepuhujate eeskirjad („Anna teada“)

Canon on täielikult pühendunud tõhusa juhtimise, riskijuhtimise ja nõuetele vastavuse tagamisele terves organisatsioonis ning seetõttu on ettevõttel ennetav lähenemine ebaeetilise või ebaseadusliku käitumise osas. Oleme loonud nõuetele vastavuse aruandlussüsteemi „Anna teada“ (ingl k „Speak Up”), saamaks teavet vastavusprobleemide, sealhulgas seaduste või Canoni kontserni käitumiskoodeksi eeskirjade rikkumiste kohta.

Informantide konfidentsiaalsus ning kaitse töökohas kättemaksmise eest on rangelt tagatud. Töötame pidevalt selle nimel, et julgustada süsteemi asjakohast kasutamist, tõstes sellekohast teadlikkust. Vihje saabumisel võimaliku nõuetele vastavuse rikkumise kohta alustatakse asjaolude väljaselgitamiseks juurdlust ja tehakse lõplik otsus selles osas, kas rikkumine on aset leidnud. Kui tuvastatakse, et nõuetele vastavuse rikkumine on aset leidnud, võetakse kasutusele vajalikud parandusmeetmed ja meetmed selle kordumise vältimiseks.

Kui te soovite probleemi tõstatada, vajutage siia