Euroopa klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse teave

ELi kemikaalide nõuetele vastavus

Siit saate otsida ELi klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse teavet oma toote kohta.