Sustainable Imaging

Jätkusuutlik pildindus Canonis

Viime keskkonnamõju miinimumini tänu oma tööprotsessidele ja klientidele.

Keskkonnamõju kontrollimine

Me vastutate selle mõju eest, mida meie tegevused keskkonnale jätavad. Oleme võtnud kasutusele süsteemid, protsessid ja eeskirjad, mille abil kontrollime oma tegevuste keskkonnamõju ning tagame väiksema süsiniku jalajälje. See hõlmab järgmist.


Canoni EMEA keskkonna-alane põhikiri

Laadige alla PDF [75 KB] >


Keskkonnasõbralikud standardid

Lisateave >


Rahvusvahelisele sertifikaadile ISO 14001 vastav keskkonnahaldussüsteem

Lisateave >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Meie toodete elutsükkel

Me järgime keskkonna jätkusuutlikkuse toetamiseks tootmise-kasutamise-ringlussevõtmise meetodit, millega saame panustada ringmajanduse arengusse – alates toote disainimisest kuni kasutustsükli lõpuni. Selle abil saame vähendada ka oma tegevuste käigus tekkivad kasvuhoonegaase ja aidata klientidel oma jälge vähendada, pakkudes neile energiasäästlikke tooteid.

Tootmine

Meie eesmärk on vähendada toodete mõju keskkonnale alates nende tootmisprotsessist, mis tähendab, et toodete juures kasutatakse vähem toormaterjale, need on energiasäästlikumad ja nende kasutamisel välditakse jäätmeteket. 

 • Oleme määranud eesmärgid süsiniku jalajälje vähendamiseks, mis tuginevad olelusringi hindamise (Lifecycle Assessment, LCA) meetoditel.

  Laadige alla PDF [335 KB] >

 • Me disainime kõik tooted nii, et need vastaksid kõigile kohaldatavatele eeskirjadele ja et nende ohtlike ainete sisaldused ei ületaks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis (RoHS direktiivis) ning kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määruses (REACH) sätestatud piiranguid.

  Lisateave >

 • Võtame arvesse oma toodete müraomadusi ja osooniheidet.

  Laadige alla PDF [187 KB] >

 • Vähendame tootmiskohtades tekkivaid jäätmeid, et need ei jõuaks prügilasse.

  Lisateave >

 • Vähendame transpordi käigus tekkivaid CO2-heitkoguseid, kasutades transpordiliike, mis toodavad vähem CO2-te, vältides jaotamisel tekkivat ebaefektiivsust ja muutes pakendeid väiksemaks.

  Lisateave >

 • Tagame vastutustundliku ja tõhusa pakendi.

  Laadige alla PDF [186 KB] >

Kasutamine

Meie kliendid saavad säästa raha ning vähendada oma mõju keskkonnale, kasutades meie tooteid, teenuseid ja lahendusi. Tänu uuendustele ja täiendustele kasutavad meie tooted vähem energiat ja kulutarvikuid.

 • Töötame pidevalt selle nimel, et parandada oma toodete energiatõhusust ja vähendada nende energiatarbimist.

  Laadige alla PDF [199 KB] >


 • Aitame äriklientidel vähendada paberi ja kulutarvikute tarbimist, võimaldades meie pildindusseadmete kasutamist.

  Laadige alla PDF [261 KB] >


 • Tänu hallatud printimisteenuste (MPS) rakendamisele on meie klientidel võimalik vähendada keskkonnale tekkivat mõju kuni 60%.

  Lisateave >


 • Tänu kaughooldussüsteemile e-Maintenance ja tõhusale planeerimisele on teenindus efektiivsem ning aitab säästab aega, ressursse ja CO2-heidet

  Lisateave >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Ümbertöötlemine

Kasutame loodusressursse viisidel, mis panustavad ringmajanduse arengusse, pannes eelkõige rõhku taastatud seadmete müügi kasvule.