CANON EUROPA N.V.
3-AASTANE LAMBI GARANTIIKAMPAANIA
TINGIMUSED

Kampaania ja korraldaja

1. Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon”).

2. Valitud Canoni toodete jaoks („kampaaniatooted”), mida on kirjeldatud allpool, kehtib see 3-aastane lambi garantiikampaania („lambi garantiikampaania”), mis hõlmab järgmist.

a) maksimaalselt 3 rikkis lambi tasuta asendamine uutega,

b) uue lambi tasuta kohaletoimetamine osaleja määratud aadressile,

c) tasuta ringlussevõtt lambi asendamisel.

Kampaaniaperiood

3. Kampaania kehtib kuni 29. veebruarini 2020.  Kampaaniatooteid saab registreerida kuni  29. apriillini 2020. Kampaaniatooted peavad olema ostetud kampaaniapiirkonnas (määratletud allpool) volitatud Canoni partnerilt. Toote ostukuupäeva peab kinnitama kehtiva ostutõendiga. Pange tähele, et tooted tuleb registreerida 60 päeva jooksul pärast ostu.

Kampaaniaterritoorium

4. Kampaaniatooted tuleb osta aadressilt ja registreerida aadressile, mis asub ühel järgmistest kampaaniaterritooriumidest: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.

Kampaaniatooted

5. Canon lisab või eemaldab oma tooteid pakkumise nimekirjast. Kontrollige pakkumise lehekülge, et saada kõige värskemat teavet kampaanias olevate toodete kohta.

6. Kampaaniatooted peavad olema uued ja ehtsad Canoni tooted ning need peab olema tarninud ja jaotanud edasimüüjatele mõni Canoni kontserni kuuluv ettevõte Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis. Pettumuste vältimiseks kontrollige oma edasimüüjalt, et see nii on. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles kampaanias. Paralleeltoodete kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

7. Kampaaniagarantii saamiseks peavad sobilikud tooted olema registreeritud 60 päeva jooksul alates ostmisest. Oma toote registreerimiseks esitage taotlus kooskõlas allolevate juhistega.

7.1 See pakkumine kehtib ainult lõppkasutajatele.

7.1.1 Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

Oma toote registreerimine ja lambi kampaaniagarantii taotlemine

8. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad. Selle kampaania raames taotluse esitamisel ja oma toote registreerimisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei ole vähemalt 18aastane ja/või te ei soovi nende kampaaniatingimustega nõustuda, siis ärge esitage lambi kampaaniagarantii taotlust.

9. Lambi kampaaniagarantii registreerimiseks ja taotluse esitamiseks täitke ja esitage korrektselt veebipõhine taotlusvorm, registreerides oma toote (sh tuues välja kehtiv(ad) toote seerianumber (seerianumbrid)*) 60 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Pärast 60 päeva möödumist registreeritud taotlusi Canon ei aktsepteeri. Osalejad peavad veebipõhise taotlusvormiga koos skannima, üles laadima ja manustama kehtiva ostutõendi (nt ostuarve koopia või internetitellimus ja maksekinnitus). Pange tähele, et saadetistõendit ei aktsepteerita kehtiva ostutõendina.
* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin.

10. Taotluse kinnitamisel saavad osalejad e-kirja teel kinnituse, et nende taotlus on heaks kiidetud ja toode registreeritud. Kui te ei saa sellist kinnitavat e-kirja 8 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist, võtke ühendust meie taotluste teabeliiniga numbril +44 (0) 207 660 0186. Hoidke oma e-posti teel saadud kinnitust turvaliselt alles. See võib olla vajalik kehtiva taotluse tõestamiseks, kui soovite garantiiteenuseid kasutada. Uus lamp saadetakse tasuta määratud aadressile.

11. Canon jätab endale õiguse mis tahes puudulikke või valesid või ebapiisava tõendusmaterjaliga taotlusi mitte kinnitada.

Lahtiütlemised

12. Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

13. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

14. Canon jätab endale õiguse kampaania mis tahes ajal tühistada või seda täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju osalejatele, et vältida pettumust.

Isikuandmete kaitse

15. Ettevõtte Canon Europa N.V. on kehtivate isikuandmete kaitset puudutavate seaduste ja määruste raames kampaanias osalejate esitatud isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete kontrollimine ja töötlemine Canoni või mis tahes volitatud kolmanda osapoole poolt on rangelt kooskõlas vajalike isikuandmete kaitse seaduste ja määrustega. Isikuandmeid säilitab ja töötleb ainult Canon või tema volitatud kolmandad osapooled eesmärgiga seda kampaaniat ja lambi kampaaniagarantii teenuseid hallata, välja arvatud juhul kui on teisiti kokku lepitud. Kui taotleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut MÄRKIMATA. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas Canon käitleb teie isikuandmeid, lugege Canoni ettevõtte privaatsuspoliitikast.

Seadused ja jurisdiktsioon

16. Miski siin sisalduv ei piira mis tahes õigusi, mis teil kliendina on.

17. Kooskõlas seadustega käsitletakse ja tõlgendatakse seda kampaaniat ja neid tingimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ja nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.

18. Tarbijana võib teil olla õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis võivad teile kehtida.