DWF-hero1-1600x600

DWF võtab kasutusele digitaalse töökeskkonna

DWF-logo.jpg

DWF soovis äripartnerit, kes aitaks ettevõtet tehnoloogiliselt ümber kujundada. Tihedas koostöös DWF-iga kavandas ja rakendas Canon uue dokumendistrateegia ning kujundas täielikult ümber kogu ettevõtte prinditaristu. Kasutusele võeti mobiilne dokumendiavamissüsteem, mobiilist printimine ja digitaalne postihaldusruum, mis digitaliseerib kõik postitatud dokumendid ja edastab need automaatselt e-kirjadena adressaatidele, et DWF-i töötajad saaksid paindlikult töötada nii reisil, kliente külastades kui ka ajutises kontoris mõnes teises büroos. Lahendus hõlmas turvalist identimist ja tööde vabastamise süsteemi, et vähendada keskkonnamõju ja tugevdada dokumenditurvet.

Tulemused

Suurem tööviljakus tänu paindlikumale töövoole ja teabe paremale juurdepääsetavusele

Suurem tööviljakus tänu paindlikumale töövoole ja teabe paremale juurdepääsetavusele

50% vähem büroolaopinda töötaja kohta

50% vähem büroolaopinda töötaja kohta

Digitaalse postihaldusruumi lahendus säästab tulevikus kuni 1 miljon naela aastas

Digitaalse postihaldusruumi lahendus säästab tulevikus kuni 1 miljon naela aastas

Vastab rangeimatele rahvusvahelistele teabekaitsestandarditele ning on ISO 27001 sertifitseeritud

Vastab rangeimatele rahvusvahelistele teabekaitsestandarditele ning on ISO 27001 sertifitseeritud

DWF-Objective

Eesmärk

Uus digitaalne töökeskkond, mis toetaks DWF-i äristrateegiat, mis hõlmab paremat klienditeenindust, suuremat kasumlikkust ning parimate inimeste värbamist, et viia DWF 15 parima advokaadibüroo hulka.

Probleemid

• Paberirohke tegevusala

• Tugevalt reguleeritud valdkond, kus andmekaitse täidab olulist rolli

• 13 bürood

Lähenemisviis

Strateegiline partnerlus eesmärgiga kujundada ümber DWFi traditsiooniline dokumendi- ja teabehaldussüsteem.