CANON EUROPA N.V. OBJEKTIIVI AUHINNAKAMPAANIA TINGIMUSED

1. KORRALDAJA

Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Madalmaad (edaspidi „Canon“).

2. PAKKUMISE TEAVE

2.1 Osalejad

2.1.1 Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad.

Jae- ja edasimüüjad ei tohi kampaanias osaleda ega tohi osaleda ka oma klientide nimel.

2.1.2 Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

2.2 Pakkumises olevad tooted, territoorium ja periood

2.2.1 Canon lisab või eemaldab oma tooteid pakkumise nimekirjast. Kontrollige pakkumise lehekülge, et saada kõige värskemat teavet kampaanias olevate toodete kohta.

2.2.2 See pakkumine on kehtiv kuni 31. märts 2021. Kvalifitseeruv ostuperiood on 90 päeva, kuid teatud toodete puhul võib kvalifitseeruv ostuperiood olla siiski erinev. Üksikasjaliku teabe saamiseks külastage pakkumise lehte. Ostuperiood algab kaamera ostmise hetkest. Alguskuupäev on ostukuupäev ostutõendi alusel.

2.2.3 Kõik pakkumises olevad tooted peavad olema ostetud jaemüüjatelt Andorras, Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Madalmaades, Prantsusmaal, Soomes, Ungaris, Itaalias, Norras, Poolas, Portugalis, Iiri Vabariigis, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis, Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Eestis, Lätis, Leedus, Luksemburgis ja Monacos või internetipoest, mille domeen või registreeritud aadress asub ühes eespool toodud riigis (edaspidi „kampaaniaterritoorium“).

2.2.4.1 Osaleja, kes on ostnud ÜHE kaamera kere enne 31. märtsi 2021, saab nõuda raha tagasi ainult ÜHE ostetud EF-objektiivi eest.

2.2.4.2 Osaleja, kes on ostnud ÜHE kaamera kere enne 31. märtsi 2021, saab nõuda raha tagasi kuni KOLME ostetud RF-objektiivi eest.

See pakkumine on saadaval ainult seoses ühe (1) lisaobjektiivi kohaliku tagasimakse pakkumisega.

Seda pakkumist ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

(i) kui taotlete seda toote eest, mis oli juba komplektis olemas;

(ii) kui taotlete seda kampaaniatoote eest, mis on seotud topelt-tagasimakse kampaaniaga. (Topelt-tagasimakse on kampaania, kus valitud toodetele kehtib võrreldes teiste samas kampaanias osalevate toodetega topelt-tagasimakse);

(iii) Ostsite objektiivi Canoni veebipoest enne 29. jaanuari 2021. Kui ostate aga kaamera mis tahes ajal Canoni veebipoest ja objektiivi volitatud jaemüüjalt, saate ikka seda tagasimakset taotleda;

(iv) Olete Canoni töötaja ja kasutate oma töötajate allahindlust Canoni veebipoes.

2.2.5 Kõik pakkumises olevad tooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted. Pakkumises ei saa osaleda kasutatud, remonditud, taastatud või võltsitud tooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalomandi õigusi.

2.2.6 Kõik pakkumises olevad tooted peavad olema tarnitud EMP riikidesse, Šveitsi, Liechtensteini või Ühendkuningriiki ja turustatud ettevõtte Canon Europa N.V. või Canoni korporatsiooni ettevõtete poolt EMP riikides, Šveitsis, Liechtensteinis või Ühendkuningriigis. Pettumuse vältimiseks küsige alati nõu kohalikult jaemüüjalt. Kui soovite saada lisateavet ja kontrollida seda, kas teie toode vastab tingimustele, avage järgmine link.

2.2.7 Müüjale tagastatud pakkumises olevatele toodetele (ilma defektideta) kampaania ei laiene ja osalejad, kes esitavad nende toodete puhul raha tagastamise taotluse, ei saa kampaanias osaleda. Sellise pettuse avastamisel võib Canon rakendada õiguslikke meetmeid kõigi asjaga seotud osalejate suhtes.

3. Kuidas osaleda

3.1 Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma pakkumises olevaid tooteid JA esitama interneti teel vastava taotluse. Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast kvalifitseerumisperioodi lõppu.

3.2 Taotluse esitamiseks toimige järgmiselt.

(i) Täitke õigesti ja esitage internetipõhine taotlusvorm (sh lisage kehtivad toodete seerianumbrid jne). * Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin.

(ii) Skannige, laadige üles ja manustage internetipõhisele taotlusvormile ostuarve koopia või internetiostude puhul tellimuse kinnitus (koos KM-iga).

(iii) Seejärel saadetakse osalejale kinnituseks e-kiri, et tema taotlus on kätte saadud. Kui osaleja ei saa 24 tunni jooksul pärast taotluse esitamist kinnitavat e-kirja või tal puudub juurdepääs arvutile, helistage meie taotluste teabeliinile numbril +353 16 990 990.

3.3 Taotluse kättesaamisel ja kinnitamisel teeb Canon otse osaleja pangakontole BACS-ülekande punktis 2.2.1 sätestatud tagastamisele kuuluvas summas. Mingeid alternatiivseid kokkuleppeid ei tehta ja raha ega tšekke ei väljastata.

3.4 Canon püüab teha BACS-ülekande 28 päeva jooksul pärast tervikliku ja kehtiva taotluse kättesaamist.

3.5 Kui osaleja ei vali üht taotlusvormis pakutavatest valuutadest, võib Canon valida valuuta oma äranägemise järgi.

3.6 Canon ei töötle taotlusi, mis on puudulikud või loetamatud. Canon ei vastuta hilinenud taotluste eest või taotluste eest, mille edastamine pole õnnestunud.

3.7 Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.

3.8 Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu.

4. LAHTIÜTLEMISED

4.1 Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele pakkumise ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes tingimustes ei välista ega piira Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

4.2 Canon jätab endale õiguse pakkumise mis tahes ajal tühistada või seda täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju osalejatele, et vältida pettumust.

4.3 Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate pakkumisest kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et pakkumist kuritarvitatakse mis tahes viisil.

Canoni otsused seoses pakkumisega on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

5. ANDMED

5.1 Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Ühendkuningriigis registrinumbriga 4093977 ja mille tegevuskohaks on 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ühendkuningriik, on kohaldatavatest isikuandmete kaitse seadustest ja määrustest tulenevalt andmetöötlejad, mis puudutab antud kampaania raames taotlejate esitatud mis tahes isikuandmeid. Kõiki isiklikke andmeid töötlevad ettevõte Canon Europa N.V. ja/või selle korporatsiooni ettevõtted eesmärgiga seda pakkumist juhtida, sh pakkuda teavet kolmandatele osapooltele, kes on määratud seda pakkumist juhtima, ja/või mis tahes volitatud turunduseesmärkidel. Kui taotleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut MÄRKIMATA.

6. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Kui te olete klient, siis kehtivad meie kampaaniatele teie elukohariigi seadused ja teil võib olla õigus pidada kohtuistungeid oma keeles ja kohalikus kohtus. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis võivad teile kehtida.