SOORITUS, MIDA SA CANONILT OOTAD.
JA PAKKUMINE, MIDA EI OSANUD OODATA.

Osta Canon EOS 7D Mark II ja saad valitud objektiividelt osa ostusummast tagasi.

KAMPAANIA TINGIMUSED

1. KORRALDAJA

Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland (edaspidi „Canon”).

2. KAMPAANIA TEAVE

2.1. Osalejad

2.1.1. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad.

Jae- ja edasimüüjad ei tohi kampaanias osaleda ega tohi osaleda ka oma klientide nimel.

2.1.2. Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

2.2. Kampaaniatooted, -territoorium ja -periood

2.2.1. Kampaania kehtib ainult kaamera kere EOS 7D MARK II kaamera korpuse ostu puhul ning kõikide allpool toodud objektiivide puhul („kampaaniatooted”):

Kampaania alla kuuluvad objektiivid

Tagastatava raha summa

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

300 €

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

300 €

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

200 €

EF 70-200mm f/4L IS USM

200 €

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

100 €

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

100 €

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

100 €

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

100 €

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

75 €

2.2.2. Kampaaniatoodete ostuperiood kestab 04.02.2015 kuni 31.01.2016 (kaasa arvatud) („kampaaniaperiood“).

 

2.2.3 Kõik kampaaniatooted peavad ostetud olema Austria, Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Hollandi, Prantsusmaa, Soome, Ungari, Saksamaa, Itaalia, Norra, Poola, Portugali, Iiri Vabariigi, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Suurbritannia, Liechtensteini ja Luksemburgi jaemüüjatelt või internetipoest, mille domeen või juriidiline aadress on registreeritud ühes eespool loetletud riigis ( „kampaaniaterritoorium“).

 

2.2.4 Osalejad, kes on ostnud ÜHE EOS 7D mark II kaamera korpuse, võivad rahatagastuse taotluse esitada vaid ÜHE ostetud objektiivi kohta. Hulgi (ehk üle 10 kampaaniatoote kampaaniaperioodil) tooteid ostnud ettevõtted või isikud EI saa kampaanias osaleda.

 

2.2.5 Kõik kampaaniatooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted. Käesolev kampaania ei hõlma kasutatud, parandatud või remonditud tooteid, võltsitud tooted ja Canoni grupi intellektuaalomandi õigusi mistahes viisil rikkuvaid tooteid.

 

2.2.6 Kõigi kampaaniatoodete tarnija ja turustaja peab olema Canon Europa N.V. või Euroopa Majanduspiirkonna riigis, Šveitsis või Liechtensteinis asuv Canoni grupi ettevõte. Pettumuste vältimiseks kontrollige seda alati jaemüüjalt. Lisateabe saamiseks lugege järgmist linki: http://www.canon.ee/About_Us/About_Canon/parallel_products_information/  

 

2.2.7 Müüjale tagastatud (vigadeta) kampaaniatooted ei kehti kampaanias ja nende eest rahatagastust taotlevad osalejad ei saa kampaaniast osa võtta. Sellise pettuse avastamisel võib Canon asjassepuutuva osaleja vastu tarvitusele võtta õiguslikud meetmed.

 

3. KUIDAS OSALEDA

 

3.1. Selles kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatooteid (nii EOS 7D mark II kaamera korpuse kui ka valitud objektiivi) kampaaniaperioodi ajal JA esitama Internetis nõuetekohase taotluse ajavahemikus 4. veebruar 2015 kuni 28. veebruarini 2016 (k.a).

 

3.2. Taotluse esitamiseks:

(i) täitke terviklikult ja nõuetekohaselt taotlusvorm (sealhulgas täpsustage toote kehtiv seerianumber jms), mis asub internetiaadressil canon.ee/kampaaniad numberja esitage see kampaaniaperioodi jooksul;

(ii) skaneerige, laadige üles ja lisage internetipõhisele taotlusvormile oma ostutšeki koopia või internetitellimuse puhul tellimuse kinnitus (sh käibemaks) koos iga ostetud kampaaniatoote pakendilt välja lõigatud ja skaneeritud triipkoodiga (sh nii kaamera ise kui ka objektiiv);

(iii) seejärel saadetakse osalejale e-kiri, mis kinnitab osaleja taotluse kättesaamist. Kui osaleja ei saa e-posti teel taotluse saamise kinnitust 24 tunni jooksul pärast taotluse esitamist või juhul, kui tal ei ole ligipääsu arvutile, tuleb ühendust võtta meie abiliiniga telefonil +49 (0)692 999 3680.

 

3.3. Taotluse kättesaamisel ja kinnitamisel teeb Canon BACS-ülekande osaleja arveldusarvele. Alternatiivseid lahendusi ei pakuta ning sularaha ega tšekki ei väljastata.

 

3.4. Canon püüab BACS-ülekande teha 28 päeva jooksul pärast tervikliku ja nõuetekohase taotluse kättesaamist.

 

3.5. Kui osaleja ei vali ühte taotlusvormis pakutavat valuutat, võib Canon valuuta valida oma äranägemisel.

3.6. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on saadud pärast kampaaniaperioodi taotluste esitamise tähtaega või mis on Canoni äranägemisel puudulikud või loetamatud. Canon ei vastuta taotluste eest, mis on hilinenud või mille kättesaamine ei ole õnnestunud. 3.7. Ühe nõuetekohase taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.

3.8. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile makstakse raha tagasi, võib see vähendada Teie ostu maksustatavat väärtust ning vajalikuks võib osutuda sisendmaksu summa vastav vähendamine.

 

4. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

 

4.1. Seadustes lubatud maksimumulatuses ei ole Canon vastutav mis tahes kahjumi, kahjude või mistahes vigastuste eest, mis saavad osalejale osaks käesoleva kampaania raames. Siiski ei välista ega piira ükski käesolevate reeglite tingimus Canoni vastutust seoses isiku vigastuste või surmaga, kui need on põhjendatult tingitud Canoni töötajate või esindajate hooletusest.

 

4.2. Canon jätab endale õiguse tühistada, täiendada ja/või muuta käesolevaid kampaaniatingimusi igal ajal ning ilma mingi kaasneva vastutuseta, kuid üritab liigsete pettumuste vältimiseks alati minimeerida nende mõju osalejale.

 

4.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et tagada vastavus käesolevate tingimustega ning nõuda lisateavet ja tõendavaid dokumente. Kampaaniatingimuste kuritarvitamise kahtluse korral jätab Canon endale õiguse taotlusi ja/või osalejaid kampaaniasse mitte kaasata. Canoni kampaaniaga seotud otsused on lõplikud ega kuulu vaidlustamisele.

 

5. ANDMED

 

5.1. Kampaania raames osalejate esitatud isikuandmete vastutavaks töötlejaks seoses isikuandmete kaitse seaduste ja määrustega on Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, the Netherlands (“Canon”) ja/või selle grupi ettevõtted töötlevad kõiki isikuandmeid ainult kampaania haldamise (kaasa arvatud andmete edastamine kolmandatele isikutele, kes on määratud kampaania haldajaks) ja/või mistahes ametliku turundamise eesmärgil. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutataks turunduslikul eesmärgil või et Canon saaks nendega tulevikus ühendust võtta seoses sarnaste kampaaniatega, EI tohi ta taotlusvormi täites teha linnukest vastavasse nõusolekukasti.

 

6. SEDADUSED JA KOHTUALLUVUS

 

käesolevate tingimuste ning nende alusel või nendega seoses tekkivate või kampaaniaga seotud olevate vaidluste puhul kohaldatakse seadustes lubatud maksimumulatuses Soome seadusi ning need kuuluvad lahendamisele Soome kohtute mitteainuõiguslikus kohtualluvuses.

 

Tarbijana võib Teil olla õigus viia kohtumenetlus oma keelde ja oma kohalikesse kohtutesse. Kohalik tarbijate nõustamisasutus saab anda Teile näpunäiteid Teie õiguste kohta. Käesolevad tingimused ei piira Teie seaduslikke õigusi.