Kõik, mida Canonilt oodanud olete.
Ja pakkumine, mida te ei osanud oodata

CANONI OBJEKTIIVI RAHA TAGASTAMISE KAMPAANIA TINGIMUSED

1. KORRALDAJA

Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland (edaspidi „Canon”).

2. TEAVE KAMPAANIA KOHTA

2.1. Osalejad

2.1.1. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad.


Jae- ja edasimüüjad ei tohi kampaanias osaleda ega tohi osaleda ka oma klientide nimel.

2.1.2. Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.


2.2.Kampaaniatooted, -territoorium ja -periood


2.2.1. See kampaania kehtib vaid EOS 5D Mark III kaamera ja ükskõik millise all loetletud objektiivi ostnud klientidele (koos „kampaaniatooted”):


Kampaania alla kuuluvad objektiivid

Tagastatava raha summa

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
150 €
EF 24-70mm f/4L IS USM
200 €
EF 50mm f/1.2L USM
200 €
EF 24mm f/1.4L II USM
200 €
EF 16-35mm f/4L IS USM
150 €
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
300 €
EF 24-70mm f/2.8L II USM
300 €
EF 85mm f/1.2L II USM
250 €
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
300 €


2.2.2. Kampaaniatoodete ostmise kuupäevavahemik on 1. juunist 2015 kuni 31. jaanuarini 2016 (k.a) („kampaaniaperiood”).

2.2.3. Kõik kampaaniatooted peavad olema ostetud jaemüüjatelt Austrias, Belgias, Tšehhis, Taanis, Madalmaades, Prantsusmaal, Soomes, Ungaris, Saksamaal, Itaalias, Norras, Poolas, Portugalis, Iirimaal, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Eestis, Lätis, Leedus ja Luksemburgis või internetipoest, mille domeen või registreeritud aadress asub ühes eespool toodud riigis (edaspidi „kampaaniaterritoorium”).

2.2.4. Osaleja, kes ostis ÜHE EOS 5D Mark III kaamera, saab taotleda raha tagastamist ainult ÜHE ostetud objektiivi puhul. Seda pakkumist ei saa kasutada koos ühegi teise pakkumisega.


Ettevõtted või isikud, kes ostavad tooteid hulgi (üle kümne kampaaniatoote kampaaniaperioodi jooksul), EI SAA selles kampaanias osaleda.


2.2.5.Kõik kampaaniatooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted. Kampaanias ei saa osaleda kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi.

2.2.6. Kõik kampaaniatooted peavad olema tarnitud ja turustatud ettevõtte Canon Europa N.V. või Canoni korporatsiooni ettevõtete poolt EMP riikides, Šveitsis või Liechtensteinis. Pettumuse vältimiseks küsige alati nõu kohalikult jaemüüjalt. Lisateavet leiate veebiaadressilt: [xxxxxx]

2.2.7. Müüjale tagastatud kampaaniatoodetele (ilma defektideta) kampaania ei laiene ning osalejad, kes esitavad nende toodete puhul raha tagastamise taotluse, ei saa kampaanias osaleda. Sellise pettuse avastamisel võib Canon rakendada õiguslikke meetmeid kõigi asjaga seotud osalejate suhtes.

3. Kuidas osaleda

3.1. Selles kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatooteid (nii EOS 5D Mark III kaamera kui ka valitud objektiivi) kampaaniaperioodi ajal JA esitama Internetis nõuetekohase taotluse ajavahemikus 1. juunist 2015 kuni 28. veebruarini 2016 (k.a).


3.2. Taotluse esitamiseks toimige järgmiselt.


(i) Täitke ja esitage korrektselt internetipõhine taotlusvorm (sh määrake vastava toote seerianumber (seerianumbrid) jne) veebisaidil canon.ee/lens-promo.

(ii) Skannige, laadige üles ja manustage internetipõhisele taotlusvormile ostuarve koopia või internetiostude puhul tellimuse kinnitus (koos KM-iga).

(iii) Seejärel saadetakse osalejale kinnituseks e-kiri, et tema taotlus on kätte saadud. Kui osaleja ei saa 24 tunni jooksul pärast taotluse esitamist kinnitavat e-kirja või tal puudub juurdepääs arvutile, helistage meie taotluste teabeliinile numbril (Ühendkuningriik) +44 (0) 207 660 0186.

3.3. Taotluse kättesaamisel ja kinnitamisel teeb Canon osaleja pangakontole BACS-ülekande punktis 2.2.1 sätestatud tagastamisele kuuluvas summas. Alternatiivseid võimalusi ei pakuta ning raha tagastamist ei toimu sularahas või tšeki alusel.

3.4. Canon püüab teha BACS-ülekande 28 päeva jooksul pärast tervikliku ja kehtiva taotluse kättesaamist.


3.5. Kui osaleja ei vali üht taotlusvormis pakutavatest valuutadest, võib Canon valida valuuta oma äranägemise järgi.


3.6. Canon ei töötle mis tahes taotlusi, mis on kätte saadud pärast kampaaniaperioodi lõppkuupäeva või mis on Canoni hinnangul puudulikud või loetamatud. Canon ei vastuta hilinenud taotluste eest või taotluste eest, mille edastamine pole õnnestunud.

3.7. Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.

3.8. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu.

4. LAHTIÜTLEMISED

4.1. Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes tingimustes ei välista ega piira Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

4.2. Canon jätab endale õiguse kampaania mis tahes ajal tühistada või seda täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju osalejatele, et vältida pettumust.

4.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil.

Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

5. ANDMED

5.1. Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Suurbritannias registrinumbriga 4093977 ja mille tegevuskohaks on 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Suurbritannia, on kohaldatavatest isikuandmete kaitse seadustest ja määrustest tulenevalt andmetöötlejad, mis puudutab antud kampaania raames osalejate esitatud isikuandmeid. Kõiki isiklikke andmeid töötlevad ettevõte Canon Europa N.V. ja/või selle korporatsiooni ettevõtted eesmärgiga seda pakkumist juhtida, sh pakkuda teavet kolmandatele osapooltele, kes on määratud seda pakkumist juhtima, ja/või mis tahes volitatud turunduseesmärkidel. Kui osaleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut märkimata.


6. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Kooskõlas seadustega käsitletakse ja tõlgendatakse neid tingimusi ja seda kampaaniat ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ja nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.

Tarbijana on teil õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seadusjärgseid õigusi.