Tingimused ja privaatsuspoliitika

Canoni galerii tingimused

Uuendame neid tingimusi aeg-ajalt. Anname teile nende tingimuste muudatustest teada, avaldades need veebis. Samuti kasutame mis tahes teie antud suhtlusmeetodeid, et teavitada teid nende tingimuste olulistest muudatustest (kui neid on). Kui jätkate Canoni galerii kasutamist pärast nende tingimuste uuenduste avaldamist, nõustute uuendatud tingimustega.

1. Mis on Canoni galerii?

Canoni galerii ja Canon Showcase on Canoni hallatavad veebisaidid, kus kuvatakse kasutajate loodud sisu. Kui loote registreerimisprotsessi abil konto, saate laadida üles ja edastada Canonile oma digitaalsisu, nt fotosid ja/või kujutisi (edaspidi: sisu), avalikuks kuvamiseks Canoni galeriis. Canon võib kuvada teie loodud sisu Canoni galeriis, kui sisu vastab käesolevatele tingimustele ja on muul viisil sobilik avalikuks kuvamiseks.

Konto loomisel antakse teile Canoni iD. See Canoni iD on vajalik iga kord, kui laadite üles ja edastate sisu Canoni galeriis kuvamiseks. Saate oma Canoni iD-d kasutada ka Canoni muude veebiteenuste jaoks. Canoni iD kasutamise täielikke tingimusi lugege siit [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Sellel lehel olevad ülejäänud tingimused on seotud Canoni galerii ja selle kasutamisega ning need täiendavad Canoni iD täielikke tingimusi. 

2. Kes võib Canoni galeriid kasutada?

Kui teie asukoht on Euroopas, Lähis-Idas või Aafrikas ja olete vähemalt 18-aastane, võite pärast konto loomist edastada sisu avalikuks kuvamiseks Canoni galeriis. Juurdepääs Canoni galeriile on avalik ja seda saavad vaadata kõik inimesed. Ainult kontoomanik saab aga sisu üles laadida ja Canoni galeriisse edastada. Alla 18-aastane kontoomanik võib konto registreerida ja/või luua ning sisu edastada ainult vanema või seaduslikku eestkostja selgesõnalisel loal.

3. Teie edastatud sisu kasutamine

Kinnitate, et sisu on teie originaalteos, see ei ole laimav ega ebaseaduslik ning ei riku kellegi teise õigusi (sh eraelu puutumatusega seotud õigusi).

Säilitate kõik edastatud sisu autoriõigused, kuid annate Canonile tasuta ja ajalise piiranguta õiguse kuvada sisu Canoni galeriis, saidil Canon Showcase, Canoni sotsiaalmeedia platvormidel (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) ning Canoni veebisaitidel Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas (edaspidi: saidid).

Kui Canon kuvab teie edastatud sisu oma saitidel, tuvastatakse teid (konto omanikku) sisu autorina. Kui te pole edastatud sisu autor, veenduge, et teil oleks autori luba edastada sisu teie nime all ning et ta nõustub teie autorina tuvastamisega.

4. Kuidas Canon võib teie sisu kasutada?

Canon jätab endale õiguse otsustada ainuisikuliselt, kas teie edastatud sisu kuvatakse või mitte. 

Canon või Canoni määratud agent modereerib kogu edastatud sisu tagamaks, et sisu on sobilik saitidel kuvamiseks. Canon võib mitmesugustel põhjustel otsustada loobuda teatud edastatud sisu kuvamisest, seega ärge palun tundke ennast solvatuna või häirituna, kui Canon otsustab teie sisu mitte kuvada.

Teatud sisu saitidel kuvamiseks peab Canon sisu võib-olla kärpima, selle suurust muutma või tegema muid muudatusi. Sisu edastamisega nõustute, et Canon võib teie sisu muuta, kui see on Canoni otsusel vajalik.

5. Canon võib teiega ühendust võtta

Canon võib teie edastatud sisuga seoses teiega ühendust võtta näiteks juhul, kui Canon soovib esitleda teie edastatud sisu saidil Canon Showcase. Seega nõustute käesolevaga, et Canon või Canoni nimetatud agent võib teiega ühendust võtta kontaktaadressil, mille edastate konto loomise käigus. 

6. Kolmandate osapoolte õigused

Enne kui edastate sisu saitidel kuvamiseks, veenduge, et teil oleks kõigi sisuga seotud õiguste kolmandatest osapooltest omanike nõusolek.

Õiguste omanik võib olla kolmanda osapoole brändi või ettevõtte nimi, kuulus ehitis või kujutisel olev isik. Enne sisu edastamist veenduge, et teil oleks kõik vajalikud õigused ja nõusolekud. Kui te edastate sisu, EELDAB Canon, et teil on kõik asjakohased õigused ja olete saanud nõusoleku kõikidelt sisus kujutatud isikutelt või brändidelt. Canon ei vastuta kolmandate osapoolte õiguste rikkumiste eest, mis tuleneb teie edastatud sisu saitidel kuvamisest ning suunab kõik kolmandate osapoolte nõuded edasi teile.

7. Teie vastutus

Vastutate enda edastatud sisu eest.

Kui teie edastatud sisu sisaldab ebaseaduslikke materjale, edastab Canon teie sisu ja kontaktandmed uurimiseks edasi asjakohastele ametivõimudele. Seega nõustute käesolevaga, et juhul, kui edastate ebaseaduslikku sisu, avaldab Canon teie kontaktandmed asjakohastele ametivõimudele.

8. Teie isiklikud andmed

Lisateavet selle kohta, kuidas oma klientide teavet kasutame, leiate kliendiandmete privaatsuspõhimõtetest.

9. Lahtiütlemine

Käesolevaga välistab Canon seadusega lubatud ulatuses kõik tingimused, garantiid, avaldused või muud tingimused, mis puudutavad mis tahes Canoni galerii või saidi Canon Showcase teenuste pakkumist või eeldatavat pakkumist, pakkumise ebaõnnestumist või viivitust, või Canoni galeriiga seotud meiliside või osutatud teenuste täpsust, täielikkust või ajakohasust, mis võiksid käesoleva 9. osa puudumisel rakenduda teie ja Canoni vahel või mis võiks tuleneda nendest tingimustest / lisalepingust või kaasneda nende tingimustega / lisalepinguga, kas seaduse või tavaõiguse alusel või muul viisil. Te mõistate ning nõustute, et kasutate Canoni galeriid omaenese vastutusel ning et Canon ei taga, et Canoni galerii või sellega seotud meiliside või pakutavad teenused vastavad teie nõudmistele või et Canoni galerii töötab tõrgete ja vigadeta. Mis tahes sisu või teenuseid, mida Canon pakub Canoni galerii kaudu või sellega seotult, edastatakse „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ning „NII NAGU ON SAADAVAL“ ning Canon ei tee mingeid avaldusi ega anna mis tahes heakskiitu, ei otseselt ega kaudselt, Canoni galerii sisu ega teenuste suhtes ega Canoni galerii kaudu kättesaadavaks tehtud sisu ja teenuste suhtes. Canon jätab endale õiguse oma äranägemise järgi Canoni galerii osana pakutavat sisu/teenust parandada või sisu/teenuse eemaldada.

10. Vastutus

Canon ning Canoni kontserni mis tahes ettevõtted ja nende juhtkonna liikmed, direktorid, töötajad, aktsionärid või esindajad ei vastuta maksimaalses seadusega lubatud ulatuses mis tahes kahju või kao eest (sealhulgas piiranguteta mis tahes otsene või kaudne kahju, kahjutasu või tulenev kahju või mis tahes sissetuleku, tulude, maineväärtuse, andmete, lepingute või rahakasutuse kaoga seotud kahju), mis teile või kolmandale osapoolele võib osaks saada seoses äritegevuse katkestusega; samuti ei vastutata lepinguvälise kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult, hooletus), lepingulise kahju või muul viisil Canoni galerii kasutamise, kasutamistõrgete või kasutamise tagajärjel tekkinud kahju eest või kahjude eest, mis on seotud Canoni galeriiga seotud meiliside või osutatud teenustega või Canoni galerii lehel viidatud mis tahes veebilehtede või neil olevate materjalidega, sealhulgas, kuid mitte ainult kahju, mis on tekkinud viiruste tõttu, mis võib teie arvuti varustust, tarkvara, andmeid või muud omandit kahjustada Canoni galeriisse sisenedes, seda kasutades või lehitsedes, samuti Canoni galeriist või selles viidatud veebilehtedelt mis tahes materjali alla laadides. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi.

11. Canoni kaubamärk

Keegi ei tohi mingil viisil esitada ega kasutada Canoni või Canoni kontserni kaubamärke või logosid ilma Canoni eelneva kirjaliku loata.

12. Kohalduv seadus ja kohtualluvus

Käesolevatele tingimustele ja nendega seotud vaidlustele kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi, ning tingimustega seotud vaidlused lahendatakse Inglismaa ja Walesi kohtutes.

Tarbijana võib teil olla õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijakaitseorganisatsioon saab anda teile lisateavet teie õiguste kohta. Need tingimused ei piira teie seadusjärgseid õigusi.

13. Ettevõtte Canon Europa N.V. andmed

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holland
Tel 0031 20 545 8545
Tel 0031 20 545 8222
Ettevõtte registrinumber: 33166721
VAT nr: NL005916343B01

14. Autoriõigus

Autoriõigused © Canon Europa N.V. Kõik õigused kaitstud. Saitidel sisalduva teabe, kujutiste ja kaubamärkide kopeerimine, levitamine, uuesti avaldamine või muutmine on rangelt keelatud.