Joonista pilt jutustuseks

Adobe® Creative Cloud Photography™ & Wacom

Loovad kingitused kauba peale!

Osta valitud kampaaniatoode ja saad aastaks Adobe® Creative Cloud Photography Plan litsensi ning Wacom Intuos Pro digilaua. Ostes EOS 5D Mark III vôi EOS 6D kaamera saad Pro Medium versiooni (kingituse väärtus 500€) ja ostes EOS 7D Mark II vôi EOS 70D saad Pro Small versiooni (kingituse väärtus 375€). 

Kampaania kestab 25.5-31.7.2015. Ostu saab registreerida kuni 31.8.2015


Adobe Creative Cloud Photography

1-aastane litsents. Tehke oma parim pilt ja muutke see veel paremaks koos Creative Cloudi fotograafipaketiga. Vaadake lisaks

INTUOS PRO M

Uuenduslik tahvelarvuti.

TINGIMUSED

CANONI ja WACOMI kampaania TINGIMUSED


1. KAMPAANIA KORRALDAJA 

Kampaania korraldaja on ettevõte Canon Europa N.V., mis on registreeritud aadressil Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holland (edaspidi „Canon”). 


2. TEAVE KAMPAANIA KOHTA 


2.1. Osalejad 


2.1.1. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased. Kampaaniast jäetakse välja turustajad ja edasimüüjad. Jaemüüjad ja turustajad ei saa osaleda oma klientide nimel. 


2.1.2 Kõik osalejad peavad olema andnud nõusoleku, et järgivad neid tingimusi. 


2.2. Kampaania tooted, piirkond, kingitused ja perioodid Selle kampaania tooted, piirkond, kingitused ja perioodid on toodud allpool. 


Kampaania toodeKampaania piirkondKampaania kingitus(ed)
EOS 6DTaani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi

(1) Ühe Adobe® Creative Cloud Photography Plani 12-kuulise tellimuse täisversioon

(2) Wacom Intuos Pro Medium Graphicu tahvelarvuti (Wacomi tahvelarvuti)

EOS 5D Mark IIITaani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi

(1) Ühe Adobe® Creative Cloud Photography Plani 12-kuulise tellimuse täisversioon

(2) Wacom Intuos Pro Medium Graphicu tahvelarvuti (Wacomi tahvelarvuti)

EOS 70DTaani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi

(1) Ühe Adobe® Creative Cloud Photography Plani 12-kuulise tellimuse täisversioon

(2) Wacom Intuos Pro Small Graphicu tahvelarvuti (Wacomi tahvelarvuti)

EOS 7D Mark IITaani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi

(1) Ühe Adobe® Creative Cloud Photography Plani 12-kuulise tellimuse täisversioon

(2) Wacom Intuos Pro Small Graphicu tahvelarvuti (Wacomi tahvelarvuti)3. PRETENSIOONIDE ESITAMISE JA OSTUTINGIMUSED 


3.1 Kampaaniatoodete ostmine 


3.1.1 See kampaania on saadaval kampaaniaperioodi jooksul kampaaniapiirkonnas mis tahes kampaaniatoodete konfiguratsioonile tehtud ostudele või Internetis sellise edasimüüja kaudu tehtud ostudele, mille registreeritud aadress või domeeni nimi asub kampaaniapiirkonnas. 


3.1.2 Üks pretensioon ühe kehtiva kampaaniatoote kohta. Kampaaniasse on kaasatud kampaaniatoodet/-tooteid sisaldavad komplektid. 


3.1.3 Kampaanias ei saa osaleda pretensioonid, mille on esitanud ettevõtted või üksikisikud, kes on teinud hulgioste (ostnud kampaaniaperioodi jooksul rohkem kui 10 kampaania toodet). Renditud tooted ei ole sellesse kampaaniasse kaasatud. Rendileping või rendidokumendid ei kehti ostutõendina. Seda kampaaniat ei saa lunastada koos teiste kampaaniatega. 


3.1.4 Kõik kampaania tooted peavad olema uued ja ehtsad Canoni tooted. Kasutatud, remonditud või taastatud tooted või tooted, mis rikuvad Canoni ettevõttegrupi intellektuaalse omandi õigusi mis tahes viisil, ei kvalifitseeru sellesse kampaaniasse. 


3.1.5 Kõik kampaania tooted peavad pärinema ettevõttelt Canon Europa N.V. või Canoni grupi ettevõtetelt, mis asuvad EMP-s, Šveitsis või Lichtensteinis. Pettumuste vältimiseks küsige alati infot edasimüüjalt. Lisateabe saamiseks vaadake linki http://www.canon.ee/Where_to_buy/. 


3.1.6 Müüjale tagastatud kampaaniatooted (vigadeta tooted) ei lähe kampaanias arvesse ja osalejad, kes esitavad pretensiooni nende toodete kohta, ei saa kampaanias osaleda. Kui Canon saab niisugusest pettusest teada, on ettevõttel õigus pettusega seotud osalejate suhtes kasutususele võtta seaduslikud toimingud. 


3.2 Kampaania kingitus(t)e kohta pretensioonide esitamine 


3.2.1 Pretensiooni esitamiseks tehke järgmist. 


(i) Täitke täielikult ja õigesti veebis olev pretensioonivorm (esitada tuleb nt toote seerianumber jms) aadressil www.canon.ee/kampaaniad. Osalejad esitavad kehtiva veebis registreeritud pretensiooni enne veebipretensiooni perioodi lõppu, nagu on kirjeldatud punktis 2.2. 


(ii) Skannige, laadige üles ja lisage veebivormile koopia kampaania toote kassatšekist või tellige kinnitus Internetis tehtude ostude kohta (koos käibemaksuga) ning lisage iga ostetud kampaania toote karbist välja lõigatud sisse skannitud vöötkood. 

(iii) Kui Canon saab pretensiooni tšeki ja kinnituse kätte, saadetakse osalejale meiliaadressile teatis kinnitusega kampaania avalduse kättesaamise kohta (kinnitusmeil). Kui osaleja ei saa kinnitusmeili 24 tunni jooksul pärast pretensiooni esitamist või kui tal pole juurdepääsu arvutile, võtke ühendust meie pretensioonide esitamise abiliiniga numbril +49 (0) 692 999 3680. 


3.2.2 Kinnitusmeilis on link hüvituslehele aadressil www.creative.adobe.com/redeem ja kordumatu hüvituskood, mis annab juurdepääsu Adobe® Creative Cloud Photography Plani ühe 12-kuuse tellimuse täisversioonile (tarkvarale). See tarkvara tuleb kasutamiseks Internetis aktiveerida. Üksikasju vaadake aadressilt www.adobe.com/go/activation. 


3.2.3 EOS 6D, EOS 5D Mark III, EOS 70D ja EOS 7D Mark II ostudega seotud kehtivate pretensioonide puhul korraldab Canon Wacomi tahvelarvuti tarne (sh kõik tarnekulud) posti teel osaleja pretensioonivormil toodud postiaadressil 28 päeva jooksul pärast pretensiooni saamist ja kontrollimist. Canon ei vastuta Wacomi tahvelarvuti kadumise või tarne ebaõnnestumise eest, mis on tingitud osaleja esitatud valedest andmetest. Wacomi tahvelarvutil on kaheaastane tootja garantii. Canon ei vastuta mitte kuidagi Wacomi tahvelarvuti kasutamise, mittekasutamise või defektidega seoses tekkivate küsimuste eest. 


3.2.4 Canon ei menetle pretensioone, mis saadakse pärast veebis pretensiooni esitamise määratud aega või mis on Canoni äranägemisel poolikud või loetamatud. Canon ei vastuta hilinenud või mitte saabunud pretensioonide eest. 


3.2.5 Saadaval ei ole terviklikke ega osalisi rahalisi ega kingilisi alternatiive. Canonil on õigus saata samaväärne kingitus (võrdse või parema spetsifikatsiooniga ja võrdse või parema väärtusega) juhul, kui kampaania kingitus ei ole saadaval. Canon katab kõik kampaania kingitusega seotud maksukohustused või muud kohustuslikud kohustused. 


3.2.6 Adobe (Adobe Systems Incorporated või Adobe Systems Software Ireland Limited või selle sidusettevõtted) nõuab, et toote kasutamiseks nõustuksid osalejad litsentsilepinguga. Üksikasju vaadake aadressilt www.adobe.com/go/eulas. See toode võib üritada automaatselt Interneti teel aktiveeruda ega pruugi aktiveerimiseta toimida. Üksikasju vaadake aadressilt www.adobe.com/go/activation. Tarkvara kasutamiseks looge Adobeʼi ID. Adobeʼi ID loomine ja kasutamine allub täielikult tingimustele, privaatsuseeskirjale ja muudele kehtivatele Adobeʼi eeskirjadele. Üksikasju vaadake aadressilt http://www.adobe.com/go/privacy . 


3.2.7 Adobe® Creative Cloud Photography Plani on Adobe osalejale eraldi litsentsinud, sõlmides osalejaga lõppkasutaja litsentsilepingu. Kõik tarkvaraga seotud osalejatele kaasnevad õigused ja kohustused (mh kasutamine, värskendamine, vigade parandamine jms) on allutatavad sellele osaleja ja Adobeʼi vahel sõlmitud lepingule. Tarkvara litsentsiaarina vastutab Adobe ainsana tehnilise toe ja tarkvaraga seotud vajalike teenuste pakkumise eest osalejale lõppkasutaja litsentsilepingu, muu kehtiva lepingu (kui olemas) ja Adobe’i enda kehtivate teenuse-eeskirjade tingimuste põhjal. CANON EI VASTUTA MITTE KUIDAGI WACOMI TAHVELARVUTI KASUTAMISE, MITTEKASUTAMISE VÕI DEFEKTIDEGA SEOSES TEKKIVATE KÜSIMUSTE EEST. 


4. VASTUTUSEST LOOBUMINE 


4.1. Canon ei vastuta kogu ulatuses, mida võimaldab seadus, mis tahes ja kuidas iganes juhtunud kadude, kahjustuste või vigastuste eest, mille on saanud selles kampaanias osalejad. Kuid mitte miski nendes tingimustes ei välista ega piira Canoni vastutust isikuvigastuste või surma korral, mille on tõestatult põhjustanud Canoni töötatajate või esindajate hooletus. 


4.2. Canonil on õigus tühistada, parandada ja/või muuta seda kampaaniat mis tahes ajal, ilma et sellega kaasneks mis tahes vastutus, kuid Canon üritab alati minimeerida mõju osalejale, et vältida liigset pettumust. 


4.3. Canonil on õigus kontrollida kõiki pretensioone, et veenduda nende vastavuses tingimustega, ning nõuda täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canonil on õigus pretensioone ja/või osalejaid välja jätta, kui ettevõte kahtlustab, et kampaaniat mis tahes moel kuritarvitatakse. Canoni otsused kampaaniaga seoses on lõplikud ega vaja kooskõlastamist. 


5. ANDMED 


5.1 Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Ühendkuningriigis registreerimisnumbriga 4093977 ja mille tegevuskoht on 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ühendkuningriik, on andmete ülevaatajad, kes kontrollivad kohaldatavate isikuandmete kaitse seaduste ja määruste järgimist nende isikuandmete suhtes, mida osaleja on selles kampaanias jaganud. Kõiki isikuandmeid menetleb Canon Europa N.V. ja/või selle grupi ettevõtted ainult selle kampaania haldamise eesmärgil, sh teabe edastamiseks kolmandatele osapooltele, kes on määratud kampaaniat haldama, ja/või muudeks volitatud turunduseesmärkideks. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutataks turunduseks, või ei luba Canonil endaga tulevikus samalaadsete kampaaniatega seoses ühendust võtta, EI tohi nad pretensioonivormi täites valida vastavat märkeruutu. 


5.2 Adobe on andmete ülevaataja, kes kontrollib kohaldatavate isikuandmete kaitse seaduste ja määruste järgimist nende isikuandmete suhtes, mida osaleja on jaganud Adobeʼi ID registreerimiseks ja tarkvara kasutamiseks. Kõik sellised andmed kuuluvad Adobeʼi ainuvastutuse alla ja neid hallatakse kooskõlas Adobeʼi privaatsuseeskirjadega; vt lehte http://www.adobe.com/go/privacy. Canon ei saa ega kasuta Adobeʼi isikuandmeid. 


6. SEADUS JA KOHTUALLUVUS 


Seadusega lubatud ulatuses reguleeritakse ja tõlgendatakse neid tingimusi ja nende või kampaaniaga seoses tekkinud vaidlusi kooskõlas Soome seadusega ning need on allutatavad Soome kohtute mitteainuesinduslikule alluvusele. Tarbijana võib teil olla õigus nõuda kohtumenetlust oma keeles ja oma kohalikes kohtutes. Kohalik tarbija nõustamisasutus annab teile nõu ja teavitab teid teie õigustest. Need tingimused ei piira teie seadusjärgseid õigusi.