EL-hero1

Canoni lahendus Managed Print Services aitab East Lothianil „arukalt printida”

Nagu paljud kohalikud struktuuriüksused Ühendkuningriigis, seisis ka East Lothiani nõukogu silmitsi vajadusega vähendada kulusid ja suurendada tõhusust nii, et teenuste kvaliteet jääks samaks. Kiiresti võeti vaatluse alla printimine ja kopeerimine ning nõukogule avaldasid Canoni pakutud teenuse Managed Print Service (MPS) eelised väga suur muljet. Mõistes vajadust saada sisekasutajate kiire heakskiit, tegid Canoni ja East Lothiani projektimeeskonnad koostööd arusaamade muutmiseks, korraldades tõhusaid koolitusi ja koostades kommunikatsiooniplaani. Nüüd on Canoni teenus MPS nõukogu igapäevatöö oluline osa; see pakub printimise mikrotasemel jälgimist, et tuvastada, mille pealt kulusid kokku hoida.

EL-image1

„Meil oli olemas idee, kuhu soovisime areneda, kuid me ei teadnud täpselt, kuidas seda saavutada. Canoni kogemus erinevate lahenduste pakkumisel teistele klientidele tõepoolest aitas meil jõuda õige lahenduseni.”

Julie Caughey, finantsjuht