Canon toetab ettevõtte Replay Studios püüdlusi täiuse poole

Replay-logo

„Meil on hea võimalus põhiturgudel käivet suurendada. Turul toimub ulatuslik üleminek offsettrükilt digitaaltehnoloogiatele ning meie oleme selle tehnopöörde esirinnas. Seda ärivõimalust aitab meil ära kasutada esmaklassiline tootmise töövoog ja viljakas partnerlus Canoniga.”

Andy Halasz, juhataja

Tulemused

Värvitrüki tootmiskulud 50% väiksemad

Värvitrüki tootmiskulud 50% väiksemad

Tootmisaeg 50% väiksem

Tootmisaeg 50% väiksem

Prognoositav käibe kasv 10%

Prognoositav käibe kasv 10%

Replay-objective

Eesmärk

Tugevdada positsiooni kaubanduslike trükiste ja esindustrükiste turul.

Probleemid

• Tootmisliini konsolideerimine ja kulude vähendamine

• Tootlikkuse, kiiruse ja kvaliteedi täiustamiseks õige tehnoloogia ja partneri leidmine

• Klientide kasvava nõudluse täitmine digitaaltrüki alal

Lähenemisviis

Ettevõte küsis Canonilt kui pikaajaliselt partnerilt nõu uue tehnoloogia leidmiseks, mis võimaldaks eesmärke saavutada ja probleeme lahendada

• Investeering Océ Arizona mudelisse olemasolevate Arizona mudelite asendamiseks

• Koostöö Canoni värvihaldusspetsialistiga ühtse värvihaldustöövoo rakendamiseks kogu digitaaltootmisliinil

Replay-spare