DWF-hero1-1600x600

Enfieldi omavalitsus siseneb Canoniga suuremahulise värviprintimise turule

DWF-logo.jpg

Enfieldi omavalitsus seab kõrged nõudmised kõikidele oma osakondadele. Kohaliku omavalitsusena on ülioluline, et maksumaksjad tajuksid omavalitsuse ja selle teenuste puhul head hinna ja kvaliteedi suhet. Samas peab omavalitsus pidama kinni rangetest eelarvetest ja kaubamärki puudutavatest suunistest.

Tulemused

Jõudlus on suurenenud kõikide paberitüüpide puhul 30%

Jõudlus on suurenenud kõikide paberitüüpide puhul 30%

Tootlikkus on suurenenud 50%

Tootlikkus on suurenenud 50%

20% rohkem värvitöid jääb ettevõtte sisse (nüüd 65% värviline, 35% mustvalge)

20% rohkem värvitöid jääb ettevõtte sisse (nüüd 65% värviline, 35% mustvalge)

Ettevõttesisese veebiprintimiskeskkonna ja kaasajastatud veebilehe loomine, mis toob sisse 70% kogu tööst

Ettevõttesisese veebiprintimiskeskkonna ja kaasajastatud veebilehe loomine, mis toob sisse 70% kogu tööst

enfield_council

Eesmärk

Tugevdada omavalitsuse majasisese printimisosakonna väärtust suurema arvu suuremahuliste värviliste printimistööde tootmisega.

Väljakutsed

• Suutmatus rahuldada kasvavat nõudlust värviprintimise järele

• Olemasoleval digitaalse printimise tehnoloogial puudusid tootlikkus, väljundi värvistabiilsus ja kuluefektiivsus nõudlusega toimetulekuks

• Nõue, et printimisväljund vastaks omavalitsuses kehtestatud rangetele kaubamärgiga seotud suunistele

• Liiga suur osa suuremahulistest töödest osteti sisse

Lähenemisviis

• Enfieldi omavalitsuse majasisesele printimisosakonnale on avaldanud järjekindlalt muljet Canoni teenus ja tugi alates 2005. aastast, kui kliendiks hakati.

• 2014. aastal oma värvilise digitaalse printimise taristut uuendada soovides läbis klient Canoni Business & Innovation Scani analüüsi ja osales ka Essential Business Builderi programmis, et saada parem ettekujutus majasisesest ja värvilise printimise turust.

• Innustatuna Canonilt saadud konsultatsioonist ja suunamisest investeeris klient uude tootmistehnoloogiasse imagePRESS ning jätkab äritegevuse laiendamiseks koostööd Canoni äriarenduse ja kliendihalduse meeskonnaga.

enfield_council