ABC- Hero1

Canoni Business & Innovation Scan suunab Ritzi laienemist ristmeedia valdkonnas.

DWF-logo.jpg

Šveitsi trükiteenuste pakkuja Ritz võttis konkreetsed meetmed kohanemiseks areneva kommunikatsioonituruga, mille arengut kannustab veebipõhiste kanalite ja digitaalplatvormide populaarsus.

Tulemused

Sujuv brändimuutus seoses uute teenustega

Sujuv brändimuutus seoses uute teenustega

Ristmeediateenuste edukas turundus, pakkudes klientidele ristmeediakampaaniat

Ristmeediateenuste edukas turundus, pakkudes klientidele ristmeediakampaaniat

Esimene Ritzi klientidele suunatud ristmeediakampaania

Esimene Ritzi klientidele suunatud ristmeediakampaania

Ritz-objective

Eesmärk

Laiendada veebipõhiseid teenuseid, et tänapäevase kommunikatsioonimaastikuga kohaneda.

Probleemid

• Langevad trükimahud

• Vähene silmapaistvus konkurentsitihedal turul

• Võimetus täita klientide nõudlust veebipõhiste teenuste järele

Ritz-spare

Lähenemisviis

• Canon pakkus 2013. aastal toimunud kliendimessil Ritzile ettevõtte analüüsi mudeli Business & Innovation Scan (B&IS) järgi

• 2014. aastal teostatud B&IS andis kliendile selge ülevaate tema tollasest ärimudelist ja turundusstrateegia väljavaadetest

• Sellest tulenevalt loodi kava ärimudeli muutmiseks, et pakkuda Canoni toel ristmeediateenuseid ning ettevõtte turupositsioon 2015. aastal ümber kujundada

• Canon toetas esimest ristmeediakampaaniat uute teenuste tutvustamiseks Ritzi klientidele