Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE, arhitekte, ehitusettevõtteid, kohalikke omavalitsusi ja kommunaalteenuste ettevõtteid teenindav reprograafia pereettevõte alustas tegevust Nürnbergis 1974. aastal. Sellest ajast alates on tehniliste värvijooniste ja muude printimislahenduste turg plahvatuslikult kasvanud ning koos sellega ka äritegevus. Turutingimused seisavad harva paigal ja hiljuti pidi KAHLE kohandama äritegevust kasvava rahvusvahelise nõudluse rahuldamiseks värviliste CAD-joonistega seotud tiheda riikliku hinnakonkurentsi tingimustes.

Tulemused

Kuise printimismahu suurenemine 50%

Kuise printimismahu suurenemine 50%

Kulude vähenemine 30%

Kulude vähenemine 30%

Tootmisaja vähenemine 30%

Tootmisaja vähenemine 30%

Töötajate ületunnitöö vähenemine

Töötajate ületunnitöö vähenemine

Uue hinnastamismudeli käivitamine

Uue hinnastamismudeli käivitamine

36-aastase ajaloo suurima printimistellimuse võitmine

36-aastase ajaloo suurima printimistellimuse võitmine

objectives

Eesmärk

Prinditööde kiiruse, sooritamise ja tootlikkuse suurendamine, eriti CAD-jooniste töövoo puhul, et saavutada jätkusuutlik äritegevuse edenemine

Väljakutsed

• Töö peaaegu täisvõimsusel

• Suur surve tellimuste õigeaegseks täitmiseks

• Suhteliselt kõrged ärikulud

• Äritegevuse laiendamise võimalused on piiratud

objectives
KAHLE

Lähenemisviis

Uue printimislahenduse paigaldamine võrratu kiiruse ja kulusäästlike tootmisvõimsuste saavutamiseks