Ettevaatusabinõud

Märkused võrguturbe kohta, et ennetada soovimatut kolmanda osapoole ligipääsu teie võrgukaameratele

Rakendub: kõikidele kaamera mudelitele

Vältimaks seda, et soovimatud kolmandad osapooled pääseks ligi teie võrgukaameratele, pange tähele järgmist.

  • Soovitame tungivalt muuta algset administraatori parooli ja samuti muuta parooli aeg-ajalt ka hiljem.
  • Algsed seadistused [Privileged Camera Control] (Priviligeeritud kaamera juhtimine), [Camera Control] (Kaamera juhtimine), [Video Distribution] (Video jagamine), [Audio Distribution] (Heli jagamine) on lubatud, kui kasutaja pääseb ligi privileegidele. Kui te ei soovi külaliskasutajatele neid privileege anda, keelake seaded.

Vastumeede välgule

Rakendub: kõikidele kaamera mudelitele

  • On risk, et välgu otselöök, esilekutsutud välk ja välgu peegeldus vms võivad tooteid mõjutada. Soovitame riski vähendamiseks võtta enne kaamerate paigaldamist välguimpulsi vastumeetmeid.

Näpunäited osade asendamise kohta

Rakendub: VB-Rxx PTZ kaameramudelitele

  • Järgmised osad on laiendatavad ja need ei kuulu piiratud garantii alla. Lisaks on dokumendis [ ] toodud andmed toote eluea normväärtused, kui osa 360-kraadist liigutust korratakse 25+/-10 kraadi juures; seega need erinevad olenevalt kasutamisest või paigalduskeskkonnast.
1. Samm-mootor[4 miljonit liigutust*]
2. Faasirootoriga mootor

[4 miljonit liigutust*]
*Üks liigutus on 360°.
  • Kui teil on vaja osasid vahetada, võtke ühendust oma kohaliku remonditöökojaga.
  • Remonditöökojas hoitakse töötavaid osi alles seitse aastat pärast tootmise lõpetamist.

Ennetusmeede kupli ähmastumise vastu

Rakendub: VB-M64xVE & H65xVE välitingimustes kasutatavad kuppelkaamera mudelid

  • Nendes toodetes kasutatud kuppel võib aastate jooksul uduseks muutuda (kupli materjal võib muutuda ähmaseks jne).
  • Selle vältimiseks soovitame teil kasutada päikesevalguse katet (müüakse eraldi).

Hoiatus „A-klassi“ toodete ja elektromagnetiliste häirete (Electromagnetic Interference, EMI) kohta

Rakendub mudelitele: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Need „A-klassi“ tooted on mõeldud kasutamiseks tööstus- või kaubandusaladel. Koduses keskkonnas võivad need tooted põhjustada raadiohäiringuid, mis juhul peab kasutaja võib-olla võtma vastavaid meetmeid.