Tingimused ja privaatsuspoliitika

Canon konto tingimused

Uuendame neid tingimusi aeg-ajalt. Anname teile nende tingimuste muudatustest teada, avaldades need veebis. Samuti kasutame mis tahes teie antud suhtlusmeetodeid, et teavitada teid nende tingimuste olulistest muudatustest (kui neid on). Kui jätkate oma Canon konto kasutamist pärast nende tingimuste uuenduste avaldamist, nõustute uuendatud tingimustega.

1. Mis on Canon konto?

Canon konto, mida kutsuti varem You Connecti kontoks ja MyCanoni kontoks, hõlmab sisselogimisandmeid, mida kasutate oma identiteedi tõendamiseks ja kinnitamiseks Canoni veebilehtedel ja teenustes. Võite oma Canon kontot kasutada mitmetele teenustele ligipääsemiseks, mis hõlmavad Canoni toodete kohta teabe saamist, teatud Canoni toodete ostmiseks Canoni veebipoodi sisselogimist ning mitmetele Canoni veebilehtedele ja seotud teenustele ligipääsu saamist (nt Canoni uudiskirja tellimine, You Connecti galerii ja irista jne), mida pakub Canon, Canoni tütarettevõtted või Canoni poolt aeg-ajalt määratavad kolmandad osapooled (koos „Canoni teenused“). Pange tähele, et peate kasutama Canoni teenuseid kooskõlas vastaval hetkel kehtivate tingimustega. Lisaks pange tähele, et Canoni tooted ja Canoni teenused võivad erineda olenevalt riigist; et igas riigis ei pruugi olla samad Canoni tooted ja Canoni teenused saadaval ning et mõnda Canoni teenust, mis on seotud otseselt teatud Canoni toodetega, seostatakse teie elukohariigiga.

2. Kes saab Canon konto registreerida?

Canon konto saavad registreerida Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Canoni teenustele ligipääsemine ja nende kasutamine alla 18-aastaste isikute poolt on lubatud ainult juhul, kui lapsevanem või seaduslik hooldaja on andnud selleks sõnaselge nõusoleku ja registreerinud konto oma nimele.

3. Kuidas Canon konto luua?

Canon konto loomiseks peate andma kehtiva e-posti aadressi, mis on ka teie kasutajanimeks, ja teatud demograafilisi andmeid, nagu oma eesnime, perekonnanime ja elukohariigi jne. Võite oma kasutajanime ja parooli muuta, logides oma Canon kontole pärast edukat registreerumist sisse. Canon konto on teile tasuta ja see on mõeldud teile isiklikuks kasutamiseks. Siiski peate kandma kõik kulud ja väljaminekud, mis on vajalikud teie Canon konto registreerimiseks ja Canoni teenuste kasutamseks.

Pange tähele, et Canon jätab endale õiguse võtta vastu taotlusi omal äranägemisel ja lükata tagasi mis tahes taotlused, mida ta peab sobimatuks, ilma et seda peetaks lubamatuks diskrimineerimiseks.

Kui registreerite Canon konto, nõustute jagama Canonile täpseid andmeid, mida on registreerimisvormis küsitud. Pärast registreerimist peaksite selliseid andmeid jooksvalt üle vaatama, et tagada nende ajakohasus, kasutades registreerimist kinnitavas e-kirjas olevaid või Canoni veebisaidil avaldatud linke. Selleks et saada üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas Canon teie isikuandmeid kasutab ja edastab, vaadake meie privaatsuspõhimõtteid.

4. Privaatsuspõhimõtted

Lisateavet selle kohta, kuidas oma klientide teavet kasutame, leiate kliendiandmete privaatsuspõhimõtetest.

5. Lahtiütlemine

Teadvustate ja nõustute järgmisega.

Teiepoolne Canon konto registreerimine ja selle ning seotud Canoni teenuste kasutamine on teie enda vastutusel. Canon kontot ja kõiki seotud Canoni teenuseid pakutakse „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja „NII NAGU ON SAADAVAL“. Canon ja tema tütarettevõtted ütlevad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses lahti kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest ja tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudsed garantiid ja tingimused turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse ja riketeta toimivuse suhtes.

Canon ja tema tütarettevõtted ei garanteeri, et (a) Canon konto ja Canoni teenuste kasutamine vastab nõuetele, (b) Canon konto ja Canoni teenuste kasutamine on tõrgeteta, õigeaegne, turvaline või vigadeta, (c) mis tahes Canon konto ja Canoni teenuste kasutamisest saadud tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Otsustate ja vastutate ise kõikide Canon konto ja Canoni teenuste kaudu allalaaditud või nende kasutamise kaudu muul moel saadud materjalide eest ning olete täielikult vastutav mis tahes kahjustuste eest oma arvutiserverile või muule seadmele või mis tahes andmete kadumise eest, mis tulenevad sellise materjali allalaadimisest.

Mis tahes Canoni (sh tema tütarettevõtete) suuliselt või kirjalikult antud või Canon kontost ja Canoni teenustest või nende kaudu saadud nõuanded või teave ei anna teile mingit garantiid, mida ei ole nendes tingimustest sõnaselgelt nimetatud.

6. Canoni kaubamärk

Keegi ei tohi mingil viisil esitada ega kasutada Canoni või Canoni kontserni kaubamärke või logosid ilma Canoni eelneva kirjaliku loata.

7. Kohalduv seadus ja kohtualluvus

7.1 Kooskõlas jaotisega 7.2 kohaldatakse käesolevatele tingimustele ja nende või Canon kontoga seotud vaidlustele Inglismaa ja Walesi seadusi, ning tingimuste või Canon kontoga seotud vaidlused lahendatakse Inglismaa ja Walesi kohtutes.

7.2 Tarbijana võib teil olla õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijakaitseorganisatsioon saab anda teile lisateavet teie õiguste kohta. Need tingimused ei piira teie seadusjärgseid õigusi.

8. Ettevõtte Canon Europa N.V. andmed

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holland
Tel 0031 20 545 8545
Tel 0031 20 545 8222
Ettevõtte registrinumber: 33166721
VAT nr: NL005916343B01

9. Autoriõigus

Autoriõigused © Canon Europa N.V. Kõik õigused kaitstud. Sellel veebisaidil sisalduva teabe, kujutiste ja kaubamärkide kopeerimine, levitamine, uuesti avaldamine või muutmine on rangelt keelatud.