Canoni skanneri raha tagastamise talvekampaania

Canon Europa N.V. Tingimused

1. KAMPAANIATOOTED, KAMPAANIAPERIOOD, OSALEJAD JA KAMPAANIATERRITOORIUMID

1.1. See kampaania kehtib ainult sellel veebisaidil loetletud sobivate toodete (edaspidi „kampaaniatooted“) ostmisel kampaaniaterritooriumil (vt allpool) ajavahemikus 1. oktoober 2018 kuni 28. veebruar 2019 (k.a) („kampaaniaperiood“).

1.2. Kõik osalejad („osaleja“) peavad olema vähemalt 18 aastat vanad ja elama kas Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis (EMP) („kampaaniaterritoorium“).

1.3. Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

1.4. Kõik kampaaniatooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles kampaanias.

1.5. Kampaaniatooted peavad: (i) kuuluma osalejale taotluse esitamise kuupäeval: (ii) olema registreeritud aadressil, mis asub kampaaniaterritooriumil: (iii) kohaldumise korral olema tarnitud ja jaemüüjatele turustatud kas Canoni kontserni kuuluv ettevõte või volitatud edasimüüja Euroopa Majanduspiirkonnas: ning (iv) olema ostetud kas Canoni kontserni kuuluvalt ettevõttelt või edasimüüjalt kampaaniaterritooriumil või internetipoest, mille domeen või registreeritud aadress asub kampaaniaterritooriumil.

2. KUIDAS OSALEDA

2.1 Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote kampaaniaterritooriumil kampaaniaperioodi jooksul JA esitama interneti teel vastava taotluse ajavahemikus 1. oktoober 2018 kell 00.00 kuni 31. märts 2019 kesköö.

2.2 Taotlused tuleb esitada pärast veebipõhise taotlusvormi täielikku ja korrektset täitmist (sh tuleb märkida kehtiv EMP toote seerianumber). Osalejad peavad lisaks veebipõhisele taotlusvormile skannima, üles laadima ja e-kirjaga saatma ostutšeki koopia või internetiostude puhul tellima kinnituse. Seejärel saadetakse osalejale kinnituseks e-kiri, et tema taotlus on kätte saadud. Kui te ei saa 24 tunni jooksul pärast taotluse esitamist e-posti teel sellist kinnitust või kui teil ei ole arvutile ligipääsu, helistage meie taotluste teabeliinile numbril +372 668 3231.

2.3. Kampaaniatooted olenevad saadavusest ja neid pakutakse, kuni kaupa jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita.

2.4. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on esitatud pärast taotluste esitamise lõppkuupäeva, milleks on 31. märts 2019, kesköö. Canon ei töötle ühtegi taotlust, mis on tema arvates ebatäielikud või loetamatud. Canon ei vastuta hilinenud taotluste eest või taotluste eest, mille edastamine pole õnnestunud.

2.5. Osalejad võivad esitada taotlusi kuni viie ostetud kampaaniatoote eest ja iga kampaaniatoote kohta tehakse üks tagasimakse.

2.6. Ettevõtted või isikud, kes ostavad tooteid hulgi (üle viie kampaaniatoote kampaaniaperioodi jooksul), ei saa selles kampaanias osaleda.

2.7. Seda kampaaniat ei saa kasutada koos teiste kampaaniatega.

3. TAGASIMAKSE

3.1. Osalejad saavad tagasimakse summas, mis on toodud välja kampaaniatoodete ostmisel.

3.2. Pärast taotluse kättesaamist ja kinnitamist teeb Canon osaleja pangakontole BACS-ülekande. Mingeid alternatiivseid kokkuleppeid ei tehta ja raha ega tšekke ei väljastata.

3.3. Canon püüab teha BACS-ülekande 28 päeva jooksul pärast tervikliku ja kehtiva taotluse kättesaamist.

3.4. Ühe kehtiva taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-makse.

3.5. Kui olete oma riigis käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada ostu maksustamishinda, mistõttu võib teil olla vajalik vähendada vastavalt oma sisendkäibemaksu.

4. KORRALDAJA

Korraldajaks on Canon Europa N.V., asukohaga 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Madalmaad.

5. LAHTIÜTLUS

5.1. Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

5.2. Canon jätab endale õiguse seda kampaaniat mis tahes ajal tühistada, parandada ja/või muuta, ilma et sellega kaasnes mingisugune vastutus.

5.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

6. ANDMETE KAITSE

6.1. Canon Europa N.V., asukohaga 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, on vastutav andmete töötleja seoses mis tahes osalejate edastatud isiklike andmetega. Kõiki meile edastatud isiklike andmeid töötleb Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, asukohaga Ring Road, Kilkenny, Iirimaa, et seda kampaaniat hallata. Isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid võidakse edastada turvalisse serverisse, mis asub väljaspool EMP-d.

6.2. Osalejatelt kogutud andmete osas kohaldatakse Canoni äri ja eraklientide privaatsuspõhimõtteid https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

7. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Neid tingimusi peab tõlgendama ja mis tahes nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi peab lahendama kooskõlas Madalmaade seadustega ja need kuuluvad üksnes Hollandi kohtute mitteainuesinduslikku alluvusse.

Kampaaniatooted

Canon imageFORMULA DR-C230 dokumendiskanner
Canon imageFORMULA DR-C240 dokumendiskanner
Canon imageFORMULA DR-M140 dokumendiskanner
Canon imageFORMULA DR-M260 dokumendiskanner
Canon imageFORMULA DR-M1060 dokumendiskanner
Canon imageFORMULA ScanFront 400 võrguskanner