DWF-hero1-1600x600

LO Media võtab Canoni abil käsile digitaalse ümberkujundamise

DWF-logo.jpg

LO Media katsetas ristmeedialahenduse baasversiooni USAst, et saada ettekujutus sellest, mida on võimalik saavutada. Meeskonnale avaldas muljet tehnoloogia potentsiaal ja võime luua kliendiga äärmiselt personaliseeritud teabevahetus mitme kanali kaudu. Siiski ütlesid kogemused Larsile, et on vaja terviklikumat tarkvarapaketti, mis sisaldab investeeringu maksimeerimiseks üliolulise momendina kohalikku tarnijatuge ning koolitusi.

Tulemused

Võtke kasutusele väärtusepõhine laadimismudel, et lisada klientide jaoks väärtust, suurendades samal ajal tulusid

Võtke kasutusele väärtusepõhine laadimismudel, et lisada klientide jaoks väärtust, suurendades samal ajal tulusid

Muutke oma ärilist mõtlemist terviklikumaks, kui asi puudutab suhtlemist (tuvastage kõige tõhusam suhtlusviis iga projekti jaoks eraldi)

Muutke oma ärilist mõtlemist terviklikumaks, kui asi puudutab suhtlemist (tuvastage kõige tõhusam suhtlusviis iga projekti jaoks eraldi)

Võitke uusi pikaajalisi ärilepinguid

Võitke uusi pikaajalisi ärilepinguid
Ristmeedia müügid toovad aastas sisse umbes 1 miljon NOKi (üle 100 000 €)

Printimisosakonna tugevdamine

Printimisosakonna tugevdamine
Kõik prinditööd saadetakse web-to-printi kaudu, mis toob sisse kuni 5 miljonit NOKi aastas
Uued web-to-printi poodide kaudu müüdavad tooted toovad sisse ligikaudu 1 miljonit NOKi aastas

LO_Media

Eesmärk

Tuua kirjastamisteenused ristmeediaga 21. sajandisse, et toetada kujunemist terviklike kommunikatsiooniteenuste osutajaks, kes pakub muu hulgas digitaalplatvorme.

Väljakutsed

• Võitlus langevate printimismahtude ja kuludega, pakkudes kliendi eesmärkide saavutamiseks integreeritud teabevahetusteenuseid

• Printimise kasutamine, kui see on väärtuse optimeerimiseks asjakohane ja tõhusaim

• Arusaamine sellest, kuidas kasutada ja müüa digitaalseid kirjastuslahendusi

Lähenemisviis

• Canon soovitas investeerimist ristmeediapaketti, ühendades selle veebiprintimise teenuse kasvatamisega, et päästa trükiste tootmise pool ärist.

• Canon lõi kliendi jaoks individuaalsed ristmeediaalased koolitused.

• Pidev toetus Canoni ärikonsultandilt, kes aitas lisada uutele digitaalteenustele väärtust ning uurida uusi võimalusi ja mooduseid tegutsemiseks.

LO_Media