DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut saavutab Canoni lahendusega edu

DWF-logo.jpg

Äritegevuse ülevaatamise käigus selgitas Barry Callebaut välja, et printimine on hädasti reformimist vajav valdkond. Printimine ja hooldus osutusidki ettevõtte üheks suurimaks kuluks nii aja kui ka raha mõttes.

Tulemused

Kaugprintimine on nüüd lihtne ja sujuv

Kaugprintimine on nüüd lihtne ja sujuv

Uut lahendust hallatakse tsentraalselt peakorterist

Uut lahendust hallatakse tsentraalselt peakorterist

Kahepoolne printimine on suurendanud keskkonnasäästlikku printimist

Kahepoolne printimine on suurendanud keskkonnasäästlikku printimist

Töötajatel on võimalik jagada ja printida töid suvalisest kohast minutite jooksul

Töötajatel on võimalik jagada ja printida töid suvalisest kohast minutite jooksul

Barry_Callebaut

Eesmärk

Kasvueesmärkide saavutamiseks vajas Barry Callebaut täielikult uut operatsioonisüsteemi kooskõlas ettevõtte strateegia põhimõtetega: innovatsioon, kulutõhusus, jätkusuutlikkus ja laienemine.

Väljakutsed

• Olemasolev printeripark kulutas nii tavatöötajate kui ka IT-meeskonna aega ja vahendeid

• Individuaalselt hooldatavaid printereid oli raske hallata ja hooldada

• Tegevus oli aeglane ja tülikas

• Kulukas integreerida printimissüsteemi muude kontoritega erinevates asukohtades

Lähenemisviis

Rakendati uut Canoni multifunktsionaalsete seadmete komplekti ja keskset printimistaristut, et pakkuda töötajatele probleemideta ja sujuvat printimist ning skannimist.

Barry_Callebaut