Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV lõikab tulu digitaalsete andmelehtede printimise koju toomiselt

Ettevõte Eureco-Pharma BV on spetsialiseerunud ravimite ja ümberpakkimistööde paralleelimpordile ning ettevõtte aastane käive on 40 miljonit eurot. Kuni eelmise aastani osteti hollandikeelsete patsientide andmelehtede printimist sisse väliselt tarnijalt. Sellisel lähenemisel oli olulisi puudusi, sh neljanädalased tellimuse täitmise ajad ning paindlikkuse puudumine. Lisaks leidis ettevõte, et andmelehtede printimise sissetellimine suurendas jäätmete hulka.

Muutes andmelehtede printimise ettevõttesiseseks, on Eureco-Pharma suutnud vähendada tellimuse täitmise aega neljalt nädalat vaid 24 tunnini. Paindlikkus printida andmelehti vastavalt vajadusele tähendab, et ettevõte on oluliselt vähendanud jäätmeid, aidates säästa tuhandeid eurosid aastas. Samuti on see edukalt automatiseerinud voltimis- ja loendamisprotsessi tänu Horizoni voltimis- ja lõikamisseadmele, säästes ka inimtööjõuressursse.

Eureco-image1
Eureco-image2

„Kuni eelmise aastani aktsepteerisin andmelehtede printimise väljasthankimise puuduseid ning ei uurinudki muid võimalusi. Kuid pärast Canoni töötajaga vestlemist hakkasin nägema nende lahenduse võimalikke eeliseid.”

Jan de Kreij, tegevdirektor ja omanik