ABC- Hero1

Armstrong Watson astub oma sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegia„Tulevikuvisioon” teostamiseks partnerlusse Canoniga

Raamatupidamise täisteenuseid pakkuval ettevõttel Armstrong Watson oli vananev, ebausaldusväärne ja kulukas segatud printimismeetod ning ta soovis viia printimise kooskõlla oma ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitikaga – see on valdkond, mis mõjutab oluliselt klientide otsuseid. Tehes tihedat koostööd Canoniga, on nad suutnud end konkurentidest veelgi enam eristada, täites endale seatud sotsiaalse vastutusega seotud eesmärke, mis aitavad vähendada keskkonnamõjusid (nt paberi ja energia kokkuhoid ning printimisega seotud seadmete arvu rohkem kui 70% ulatuses vähendamine).

ABC-image1
ABC-image1

„Enne mis tahes soovituste tegemist töötas Canon kõvasti, et meie organisatsiooni tundma õppida ning selgitada välja täiustamist vajavad aspektid ning parim viis täiustuste teostamiseks. Klientide ettevõtete tundmine on meie jaoks oluline filosoofia ning me tundsime kohe, et Canon on meie jaoks õige partner.”

David Clarkson, kommertsdirektor