Toode

Digitaalsus ja digitaliseerimine: uus lähenemine, uued võimalused

Sven Fun julgustab oma mõtlemist muutma ja uusi ärimudeleid proovima

Sven Fund presenting at FBF 2017

Kirjastamise evolutsioon

Kuna minu maailm on tugevalt seotud kirjastamise ja tehnoloogiaga, olen ma olnud tunnistajaks sellele, kuidas tehnoloogilised uuendused raamatute kirjastamist mõjutavad. E-lugerid, ootamatult populaarseks muutunud audioraamatud ning Amazoni ja kirjastajate keeruline suhe – kõigil neil on oluline roll tööstuse ümberkujunemisel.


Kuid arvatavasti on viimase kümnendi kõige suurem muutus toimunud lugejate seas, kes ei piirdu enam käegakatsutavate raamatute lugemisega. Raamatud moodustavad vaid osa tänapäevasest infotarbimisest. Digitaalse maailma pealetulekuga tuleks raamatut käsitleda kui „sisu“.


Enne aga, kui ma räägin, mida selline perspektiivinihe laiemalt kirjastussektorile tähendab, tuleb selgitada mõistete digitaalsus (digitality) ja digitaliseerimine (digitisation) erinevust.

Perspektiivinihe

Digitaliseerimise puhul põhineb ärimudel siiski peamiselt tükitud sisu tootmisel. Kirjastaja edastab varem trükis ilmunud sisu digitaalplatvormi, nagu e-luger, ning müüb sama sisu edasi – lihtsalt teises vormis. Digitaalse maailma kontekstis sünnib sisu kohe digitaalsena, andes seeläbi võimaluse täiesti uutele ärimudelitele.


Üldiselt võib öelda, et digitaalse kirjastamise strateegia tähendab tehnoloogiliste uuendustega kaasaminemist, mida võikski kirjastajatelt oodata. Kuid digitaalsust tuleks pigem käsitleda kui meelelaadi, mitte tehnoloogiat – ja kui kirjastajad soovivad seda laiemalt omaks võtta, tuleks esmalt alustada uuendustegevusest.

Two women looking at iPad


Reaalsus on aga see, et olemasoleva tehnoloogia abil saab sisu ka värskendada, digitaalselt levitada ja nõude korral uuesti trükki lasta.

Sven Fund, fullstopp

On kahte tüüpi kirjastajaid: need, kes oma äritegevust jooksvalt ümberkujundavad, ja need, kes hoiduvad uuendustest, kuni see on muutunud normiks. Te saate olla oma tegevuses kas ennetavad või reageerivad. Ikka veel on „digitaalselt kirjaoskamatuid“ kirjastajaid, kel küll on ligipääs digitoodetele ja kes on teadlikud nendega kaasnevatest eelistest, kuid kes siiski ei haara nendest võimalustest.


Seetõttu võib julgelt eeldada, et kirjastajad ei rakenda kõiki tehnoloogilisi funktsioone, mis tänasel päeval kättesaadavad on. Ja seepärast ei mõista nad ka seda, milline mõju raamatu kirjastamiseks kasutataval tehnoloogial tegelikult on.


Inimesed, kes töötavad kirjastussektoris ja kel on raske näha „sisu“ dünaamilist kontseptsiooni, on need samad, kes suhtuvad raamatutesse kui käegakatsutavatesse ja „ühekordsetesse“ toodetesse, mida trükitakse ja levitatakse vaid korra ning seejärel suunatakse digitaalplatvormi. Reaalsus on aga see, et olemasoleva tehnoloogia abil saab sisu ka värskendada, digitaalselt levitada ja nõude korral uuesti trükki lasta.


Seepärast peame julgustama kirjastusi, et nad võtaksid omaks digitaalse meelelaadi. Ning rõhuma võimalustele, mida dünaamiline sisu ja digitaalne prinditehnoloogia annavad.

Young woman reading book on train

Digitaalne meelelaad

Digitaalne meelelaad võimaldab kirjastajatel liikuda tulevikku, kus saab pakkuda väiksetiraažilist ja nõude korral printimist. Rakendades sisu elutsükli juures proaktiivset lähenemist on võimalik maksimeerida sisu väärtust ning muuta see tarbijatele kergemini kättesaadavaks.


Samal ajal kui raamatutootjad investeerivad digitaalsetesse süsteemidesse, aitavad nad motiveerida ja juhtida ka kirjastajaid digitaalse mõttelaadi suunas. Nii on võimalik rakendada tõhusamaid digiprotsesse ja innovaatilisi ärimudeleid.


Nagu te näete, siis kirjastussektori uuendamine ei saa toimida ühepoolselt. Seda on võimalik saavutada läbi jätkusuutliku ning kolmepoolse koostöö kirjastajate, trükkijate ja tehnoloogiliste lahenduste loojate vahel.

Kirjutanud Sven Fund


Sven Fund on konsultatsioonifirma fullstopp asutaja ja tegevdirektor ning tema tööks on anda akadeemilistele kirjastajatele strateegilist nõu – alates muutuste juhtimisest kuni ühinemiste ja ülevõtmisteni. Sveni ettevõte ei tegele ainult tarnijatega, nagu printimisettevõtted ja levitajad, ta on ka ühenduslüliks akadeemiliste raamatukogude ja kirjastajate vahel.

Seotud lahendused

Uurige edasi

Avastage digiprintimise ümberkujundav jõud

Võtke ühendust meie meeskonnaga