Ühiskond – sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus

Meie eesmärgiks on ettevõttena kõikide sidusrühmade ees oma sotsiaalseid kohustusi täita. Meie filosoofia Kyosei on meie nägemus, mis hõlmab kõiki inimesi, olenemata rassist, poliitilisest veendumusest, soost, oskustest, uskumustest või kultuurist ning käsitleb nende harmoonilist koos elamist ja töötamist.

See hõlmab järgmist.
• Oma klientide austamine.
• Oma töötajate suunamine.
• Nende kogukondade toetamine, kus me tegutseme.
• Oma keskkonnamõju vähendamine.

Meie sidusrühmadeks on investorid, vabaühendused, kohalikud kogukonnad, meie töötajad ja tarnijad. Meil on kõikide nende sidusrühmade ees kohustused ning me töötame selle nimel, et nende ootusi õigustada ja nende ees oma kohustusi täita. Aitame oma töötajatel tajuda nende osa meie äritegevuse toetamisel, kui püüdleme ausa ja eetilise äritegevuse poole, edendades samal ajal jätkusuutlikku majanduskasvu.

Me pühendume oma tegevuskohtades elavatele kogukondadele, üksikisikutele ja organisatsioonidele, aidates lahendada sotsiaalseid ja tervishoiuprobleeme ning luues uusi hüvesid ja sissetulekuallikaid. Investeerime piirkondlikesse ja kohalikesse projektidesse ning teeme ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tegevusi kogukondades, millest sõltume.

Toetatavad valdkonnad
Meie sponsorlus ja partnerlus hõlmab viit eri valdkonda. Need valdkonnad vastavad meie kui pildindustehnoloogiafirma kuvandile ning meie ettevõtte filosoofiale.

  • Kunst ja kultuur: sh Londoni, Milano ja Pariisi moenädalate ning Londoni sümfooniaorkestri sponsoreerimine.
  • Sport: sponsoreerime Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas pikka aega jalgpalli, oleme Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) iluuisutamise sponsoriks ning toetame Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) võistlusseeriat kuni aastani 2016.
  • Haridus ja teadus: sihtasutus Canon Foundation toetab Euroopa ja Jaapani kultuurilise ja teadusliku arusaama omavahelist sobitamist.
  • Humanitaartegevus: me toetame Punast Risti mitmel erineval viisil – alates abist katastroofiohvritele kuni ebasoodsates oludes elavate noorte abistamiseni.

Lisateave

Mis on Kyosei?
Lisateave meie piirkondlike projektide kohta.
Lisateave meie kohalike tugiprojektide kohta.
Lisateave meie töökeskkonda puudutavate põhimõtete ja töötajate toetamise kohta.
Lisateave Canoni keskkonnamõjude vähendamise kohta.
Lisateave selle kohta, kuidas Canon täidab majanduse ja ettevõtte regulatsiooniga seotud seadusi ja eeskirju.
Canoni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jätkusuutlikkuse aruanne 2013

spacer
					image
Ühiskond
Regionaalne
Kohalik
Töökeskkond
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded