Ringlussevõtmine – panustamine ringmajandusse

Me tunnistame oma kohustust materjale, osi ja komponente taaskasutada ja ringlusse võtta piiratud loodusvarade säästmiseks ning kliimamuutuse aeglustamiseks. Meil on keskkonnamõjude vähendamiseks ja jätkusuutlike tootevalikute pakkumiseks klientidele kasutusel mitu programmi materjalide taaskasutamiseks ja ringlussevõtmiseks.

Meie keskkonnamõistete loendi leiate sõnastikust.

Canoni allkirjastatud pildindusseadmete keskkonnasäästlikkust käsitlev Euroopa Liidu vabatahtlik lepe hõlmab kohustust levitada teavet tarvikute käitlemisvõimaluste kohta.

Me teeme mitmel alal jõupingutusi toodete ja materjalide ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks.

Jäätmed

Tooneripudelid

Tindikassetid

Toonerikasseti ümbertöötlemine

Tehases toodetud uued mudelid

Restaureerimine

Olelusringi lõpp

Jäätmed

Me kasutame oma toodete ja protsesside jääke uutes toodetes, et loodusvarasid säästa. Näiteks võtame me tagastatud seadmete materjalid uuesti ringlusse ja kasutame neid uutes toodetes, näiteks sarja imageRUNNER ADVANCE seadmetes ning kalkulaatorite korpustes. Meie tindikassettide plastpakendid on valmistatud vähemalt 70% ulatuses ringlussevõetud plastist.

  Üles

Tooneripudelid

Meil ei ole üleeuroopalist programmi tooneripudelite tagastamiseks ja ringlussevõtmiseks. Teie riigis Canoni tooneripudelite ringlussevõtuga tegelevate firma kohta teabe saamiseks pöörduge kohaliku Canoni esinduse poole. Samuti saate eelistatud kõrvaldamise meetodite kohta teavet kohalikult omavalitsuselt või prügiettevõttelt. Enamikel juhtudel saab tooneripudeleid muu plastmassiga koos ümber töödelda, kuna pudelid ei sisalda ohtlikke materjale ning kohaliku ümbertöötlemise korral on keskkonnamõju väiksem.

  Üles

Tindikassetid

Meil on 15 riigis toimiv üleeuroopaline tindikassettide ringlussevõtuprogramm. Lisateave tindikassettide ringlusse viimise kohta.

  Üles

Toonerikasseti ümbertöötlemine

tcrp25th_logo_c

Canon oli 1990. aastal esimene ettevõte, kes hakkas laserprinterite toonerikassette ringlusse võtma. Igal aastal kogume me üle maailma kokku ligi 20 000 tonni toonerikassette, säästes sel viisil 30 000 tonni süsinikdioksiidi ning vältides 15 000 tonni toormaterjalide kasutamist. Lugege lisateavet meie 25 aasta pikkuse ümbertöötlemise kohta.

Seda WEEE nõuetele vastavat programmi korraldatakse 18 Euroopa riigis. Kliendid saavad kasutatud kassetid meile tasuta tagastada. Seejärel saab kassette 100% taaskasutada või suletud ahelas ringlussevõttu kasutades uuteks kassettideks ümber töödelda. See võimaldab meil toonerikasseti materjale pidevalt taaskasutada, ilma et plastiku kvaliteet halveneks. Lisateave toonerikassettide ringlusse viimise kohta.

Toonerikasseti suletud ahelas ringlussevõtt

  Üles

Tehases toodetud uued mudelid

FNPM-seadmed (varem nimetati neid ümbertöötatud seadmeteks) kujutavad endast algse mudeli uusversiooni, mille valmistamisel kasutatakse nii uusi osi kui ka olemasolevaid osi. Algne seade võetakse turult välja, saadetakse Canoni tehasesse ning demonteeritakse raamini välja. Demonteeritud osi puhastatakse ja katsetatakse põhjalikult. Kõik sel viisil ümbertöötatud seadmed läbivad sama kvaliteeditagamisprotsessi nagu täiesti uued seadmed, ning nende kvaliteet ja talitlusomadused on tagatud samal tasemel nagu algsel seadmel.

Massi järgi taaskasutatakse kuni 93% detailidest, mistõttu säästetakse väärtuslikke loodusvarasid ja vähendatakse keskkonnamõju. Vanad andmed kustutatakse, tarkvara täiustatakse, määratakse uus seerianumber ja loendur nullitakse. Tehaseremondi läbinud seadmeid müüakse Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Vt meie FPNM-e käsitlevat brošüüri.

Vt meie FPNM-e käsitlevat videot.

Vt, kuidas Canon defineerib tehases toodetud uusi mudeleid.

Océ Premia klassi seadmed, muu hulgas tootmis- ja laiformaatprinterid, läbivad sarnase protsessi, mis võimaldab minimeerida jäätmete tootmist ja komponente taaskasutada, et seadmetele teine elu anda.

  Üles

Restaureerimine

Restaureerimine on vähemrange protsess kui tehases toodetud uute mudelite valmistamine. Seda teostavad meie riiklikud müügiorganisatsioonid erinevates riikides. Ja see seisneb kulunud osade asendamises või puhastamises, misjärel võib seadme samas riigis edasi müüa. Lugege Canoni restaureerimise määratlust.

  Üles

Olelusringi lõpp

Euroopa Liidus (EL) on tootjad kohustatud võimaldama klientidel nende toodetud tooteid olelusringi lõppu jõudmisel keskkonda säästvalt käidelda. Seda tootja laiendatud vastutust rakendatakse kolme ELi direktiiviga ning selle eesmärk on vältida jäätmeteket ning takistada toodetes sisalduda võivate ohtlike ainete mõju keskkonnale. Lugege lisaks direktiivide kohta, milles reguleeritakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, patareisid ja akumulaatoreid ning pakendimaterjale.

Lisaks ELi direktiividele on Canon alates 2011. aastast osalenud ELi vabatahtlikus leppes pilditöötlusseadmete keskkonnasäästlikkuse suurendamiseks. 2013. aastal kiitis selle heaks ka Euroopa Komisjon, lugedes seda samaväärseks siduva määrusega. See lepe hõlmab kohustust anda teavet tarvikute käitlemisvõimaluste kohta olelusringi lõpus.

  Üles

spacer
					image
Keskkond
Tootmine
Kasutamine
Tegevus
ISO 14001
Sõnastik
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad