Tootmine – jätkusuutlike toodete kujundamine

Meie peamine kohustus keskkonna ees on vähemate ressursside abil suuremat väärtust luua. Toodete kujundamisel arvestame keskkonnaga, seda juba tootearenduse alguses, mõeldes võimalusele vähendada toote suurust, uute toormaterjalide kasutamist ning võimalusele kaasata ümbertöödeldud ja taastuvaid materjale. Nende ja teiste meetmete abil aitame me kliimamuutuste vastu võidelda.

Näiteks on meie tootesarjas imageRUNNER ADVANCE kasutusel ringlussevõetud plast ja bioplast, ning paljud meie kalkulaatorid on toodetud Canoni materjalidest ringlussevõetud plastist.

Canon investeerib igal aastal üle 8% müügitulust ülemaailmsesse uurimis- ja arendustegevusse. Tänu täiustatud tehnoloogiale ei pea me prototüüptooteid looma, kuid saame siiski tooteid hinnata ja täiustusi kaasata. Oleme arendanud välja meetodi, mille abil seada CO2 vähendamine eesmärgiks nii toote kujundamisel kui ka igas toote tööea teises etapis, olgu selleks siis tootmine või kasutamine. Tooteseeria imageRUNNER ADVANCE puhul oli tulemuseks oluline energiasääst kasutamisel, samuti oleme alustanud mõne toote tööea süsiniku jalajälje avaldamist http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Euroopa Liidu vabatahtlik kokkulepe

Ohtlike ainete vähendamine

Taastuvate materjalide arendamine

Väiksemad tooted, kergemad pakendid

Tootmine Euroopas

Euroopa Liidu vabatahtlik kokkulepe

Canon allkirjastas 2011. aasta juulis vabatahtliku kokkuleppe (Voluntary Agreement, VA) pildindusseadmete keskkonnasäästlikkuse parendamise kohta. Selle isereguleeruva algatuse eestvedajateks on pildindusseadmete tootjad ning Euroopa Komisjon andis sellele 2013. aasta jaanuaris heakskiidu, nagu siduvale eeskirjale omane. VA alusel on kõik 16 allakirjutanut kohustatud tagama, et vähemalt 90% kõikidest turule toodavatest pildindusseadmete prindimudelitest vastavad minimaalsetele tõhususnõuetele TEC (tüüpilise energiatarbimise) ja OMi (töörežiimi) kontekstis. See meede sätestab eesmärgid ELis printimise ja kopeerimise süsiniku jalajälje vähendamiseks. VA käsitleb tindi, tooneri ja paberi kasutamist, aga ka nende ümbertöötlemist.

VA sisaldab konkreetseid kohustusi energiatarve (Energy Star®) ja paberi kokkuhoiu (vaikimisi on aktiivne kahepoolne printimine) kohta ning teavet tarvitatavate esemete tööea lõpu valikute kohta. Tootjad annavad VA alusel kasutajatele konkreetsed juhised printimispaberi vastutustundliku kasutamise kohta.

Lugege lisateavet ELi vabatahtliku kokkuleppe kohta.

  Üles

Ohtlike ainete vähendamine

Me disainime kõik tooted nii, et need vastaksid kõigile kohaldatavatele eeskirjadele või ületaksid nende nõudeid ning et nende ohtlike ainete sisaldused ei ületaks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis (RoHS-direktiivis) ja kemikaalimääruses REACH sätestatud piiranguid. Mõnel juhul ületame seadustest tulenevaid nõudeid, eemaldades ohtlikud ained täielikult. Näiteks on Canoni meditsiinitooted vastanud RoHS-direktiivi nõuetele alates 2005. aastast, ehkki RoHS-direktiiv ei ole 2014. aastani meditsiiniseadmete jaoks kehtinud. Lugege lisateavet meie meditsiiniseadmete kohta.

Lisaks järgime me keskkonnasõbralike hangete programmi, kontrollides ja jälgides tarnijatelt ostetavate toodete koostist. Lisateave meie keskkonnasõbralike hangete programmi kohta.

  Üles

Taastuvate materjalide arendamine

Meie hinnangu kohaselt võiks see uus plast vähendada tootmisega seotud CO2 heitmeid hariliku plastiga võrreldes 20%. Meie digitaalsetes tootmisprinterites imagePRESS C7010VP ja imagePRESS C6010 on bioplastist detailid juba kasutusel.

  Üles

Väiksemad tooted, kergemad pakendid

Picture_updated_orange banner_2013Sama funktsionaalsusega kuid väiksemate, kergemate ja vastupidavamate toodete loomine vähendab pakkematerjalide kulu ja võimaldab kasutada kergemaid pakkematerjale. Lisaks püüame me kasutada võimalikult vähe pakendeid. Mõlemad meetmed aitavad meie tooteid keskkonnasäästlikumalt ja tõhusamalt transportida ning CO2 heidet vähendada. Lisateave meie täiustatud logistika kohta.

Näiteks on 2013. aastal tootmisesse viidud tootesari PIXMA MG5500 22% kergem, 4% väiksem ja vajab 12% vähem pakendimaterjali kui 2008. aasta MP540.

Mõne tindikasseti pakendi kaalu on vähendatud umbes 50% ja suurem osa neist on pakendatud kartongpakenditesse, mida kliendid saavad hõlpsasti ringlusse viia. Tindikassettide puhul vahel kasutatavad plastpakendid on valmistatud vähemalt 70% ulatuses ümbertöödeldud plastist.

Lisateave ringlussevõtmise kohta.

  Üles

Tootmine Euroopas

Ajalooliselt on tootmine Euroopas baseerunud peamiselt Canon Bretagne lasertoonerikassettide ringlussevõtmisprogrammil ning Canon Giesseni tehases toodetud uute mudelite tootmisel. EMEA-s müüdavad tooted toodetakse Aasias, Kanadas, Hollandis ja Saksamaal. Kõik globaalsed tootmisettevõtted, muuhulgas Océ ja Optopoli omad, alluvad vahetult ettevõttele Canon Inc.

Uusimateks Euroopas omandatud ettevõteteks on DelftDI, NT-ware, Milestone ja I.R.I.S. Group, mis kõik toodavad tarkvara ja tootelahendusi. Need uued tütarettevõtted aitavad meil laiendada klientidele pakutavate teenuste valikut ning teenuseid tugevdada, soodustades nii tulevast kasvu. Näiteks parandab ettevõtte Milestone omandamine oluliselt meie võrgupõhise videojärelevalve alast tarkvaralist võimekust.

  Üles

spacer
					image
Keskkond
Kasutamine
Ringlussevõtmine
Tegevus
ISO 14001
Sõnastik
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded