Tegevus – meie tegevuse jätkusuutlikumaks muutmine

Kooskõlas ettevõtte filosoofiaga Kyosei on meie eesmärk vähendada oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju. Meie keskkonna-alases põhikirjas on kirjas peamised meetmed, mida kasutame jätkusuutliku kasvu ja heaolu, ressursside vastutustundliku kasutamise ning väiksemate keskkonnamõjude saavutamiseks.

Me vähendame keskkonnamõjusid ja püüame ennetada kliimamuutusi oma algatuste, põhimõtete ja protseduuride kaudu. Meie keskkonnajuhtimise strateegia hõlmab süsinikuheitmete haldamist,

Picture_banner_footprint

kasutatavate ressursside piiramist; heitmete, jäätmete ja saaste kontrollimist ning ümbertöötlemist. Lisaks püüame võimalusel oma tootmiskohtades bioloogilist mitmekesisust säilitada ja elukeskkonda parandada.

Allolevas kastis on EMEA eesmärgid ja nende saavutamise edenemine:

Piirkond Eesmärk Sihteesmärk* 2013. AASTA EDENEMINE
Canoni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika süsiniku jalajälg Käivet arvestades vähendada aastas 1,5% võrra (võrreldes aastaga 2010) -15% aastaks 2020* -7% võrreldes aastaga 2010
Ressursside tõhusus Suurendada jäätmete ümbertöötlemist kõikides Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika kontorites 52% aastaks 2014* 50%
Suurendada jäätmete ümbertöötlemist Canoni ladudes, sh alltöövõtjate laohooned 85% aastaks 2014* 83%
Jätkusuutlike toodete müük Suurendada sertifitseeritud paberi müüki ja ümbertöödeldud paberi klasse 75% kasutatavast paberist aastaks 2014* 86% kasutatavast paberist
Süsinikutõhusus transportimisel Vähendada 2012. aasta netomüügiga võrreldes -2% 2013 Ei ole täidetud

* Arvutatud nii Canoni kui ka Océ 2010. aasta tegevuse konsolideeritud aruande põhjal

Euroopa keskkonnaharta

ISO 14001

Süsinikdioksiidi vähendamine

Energiatõhusus

Ressursside kokkuhoid

Klientide ja töötajate ohutus

Jätkusuutlikkuse aruanded

Kliimamuutuste vähendamine

ISO 14001

Canonil on juba alates 2007. aastast olemas nõudlikule ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardile vastav sertifikaat ning me püüdleme kõikides oma äriettevõtetes paremate tulemuste saavutamise poole. Hetkel on sertifitseeritud umbes 200 äriettevõtet 25 riigis Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

  Üles

Süsinikdioksiidi vähendamine

 • Logistika: hakkame turustamismeetodina kasutama rohkem raudtee- ja meretransporti, et oma CO2heitmeid vähendada. Toodete ja pakendite suuruse ja vähendamise tulemuseks on suurem tõhusus. Meil on Euroopas olemas oma kesklaod. Vaadates Euroopat kui eraldiseisvat (virtuaalset) ladu, saame jälgida laoseise riiklikes ladudes kuni toote tarnimise hetkeni. Seega saame viia tooteid sinna, kus neid vajatakse, vältides toodete ladude vahel transportimist.
 • E-hooldus: paljusid meie multifunktsionaalseid seadmeid saab kaughooldada ning tekkinud tõrkeid lahendada. See väldib insenerivisiitidega kaasnevaid CO2 heitmeid ning võimaldab kliendi probleemi kiiremini lahendada.
 • Kontoriruum: Océ-ga integreerumise raames oleme alates 2011. aastast säästnud 36 000 m² kontoripinda, mis võrdub rohkem kui tuhande tonni CO2 säästmisega.
 • Ametiautod: ettevõtte Canon Europe praegune (2014) ametiautode poliitika piirab CO2 heitmete arvu maksimaalselt 120 g/km tasemele ja seda on eelmiste aastatega võrreldes üha enam vähendatud. Ainult Venemaal kehtib endiselt piirang 130 g/km, kuna piirangule 120 g/km vastavaid autosid ei ole piisavalt saadaval. Mõnes riigis pakume näpunäiteid või kursusi ametiautode juhtidele, julgustades neid turvalisemalt ja tõhusamalt sõitma, et kütust säästa.
 • Ärireisimine: me jälgime iga-aastast ärireisimise statistikat ning soovitame töötajatel võimalusel videokõnesid ja telekonverentse pidada.

  Üles

Energiatõhusus

 • Ehitised: meie kehtiv renoveerimispoliitika hõlmab hoonete keskkonnasäästlikumaks muutmist, kui hoone struktuur seda võimaldab. See hõlmab funktsioone, nagu päikesepaneelid, automaatvalgustus ja soojusvahetid.
 • IT-alane sääst: tänu serverite asendamisele ja virtualiseerimisele oleme oma andmekeskuste toitmiseks ja jahutamiseks kuluvat energiahulka 2009. aastaga võrreldes peaaegu kaks korda vähendanud (nüüd 2,8 miljonit kWh, enne 4,4 miljonit kWh).
 • Taastuvenergia: meie eesmärk on tarbida kohalikust hinnast ja kättesaadavusest olenevalt taastuvenergiat. Praegu tarbivad 11 Euroopa kontorit 70–100% ulatuses taastuvenergiat.

  Üles

Ressursside kokkuhoid

 • Picture_banner_waste recPaber: järgime paberi vastutustundliku hankimise eeskirju ning kogu meie paberilevitusvõrgustikus kehtib vastutusahel. Nii meie EMEA peakontoril kui ka kaheksal Euroopa müügiettevõttel on FSC®- või PEFC-sertifikaat. 2013. aastal oli 75% meie hangitud paberist FSC- või PEFC-sertifikaadiga.
 • Vesi: vähendame veekulu kogu oma tegevuses, muuhulgas säästame tualettide loputusvett ning kasutame võimalusel vihmavett ja musta vett.
 • Üritused: meil on ürituste puhuks korraldajatele ja töövõtjatele kehtestatud suunised, mis käsitlevad erinevaid küsimusi, alates näituselettide materjalidest kuni jäätmete sorteerimiseni ringlusseviimiseks. Teeme koostööd ürituste korraldajatega, et jälgida nende tegevuse nõuetelevastavust ja vaadata üle mõnda suursündmust. Võimaluse korral kasutame ürituse esinduslaua materjale mitmetel sündmustel.
 • Kontoriprügi: kui võimalused seda lubavad, sorteerivad meie kontorite töötajad jäätmeid ringlussevõtuks, et vältida jäätmete prügilasse viimist.

  Üles

Klientide ja töötajate ohutus

Me korraldame ohtlikke kemikaale käsitsevatele töötajatele kohustuslikke kemikaaliohutuse koolitusi. Neil koolitustel õpetatakse töötajatele kemikaalide õiget käsitsemist ja kasutamist, mistõttu töötajate ja klientide ohutus on paremini tagatud. Meie keskkonnasõbralike hangete programm aitab tagada, et meie ostetud kaupade tootjad on järginud kõiki ohtlike kemikaalide kohta kehtivaid nõudeid.

  Üles

Jätkusuutlikkuse aruanded

Canon Europe avaldab igal aastal oma jätkusuutlikkuse aruande. Uusimad Canon Europe'i ja Canon Inc.-i jätkusuutlikkuse aruanded leiate siit.

  Üles

Kliimamuutuste vähendamine

Me õpetame kõikidele töötajatele keskkonnateadlikkust koolituspäevade ja veebikursuste abil, et nad mõistaksid paremini meie tegevuse keskkonnamõjude vähendamise olulisust ja seda, kuidas nad saavad oma töös sellele kaasa aidata.

Paljud riiklikud Canoni haruettevõtted ja töötajad toetavad aktiivselt keskkonnakaitseprojekte ja -organisatsioone oma kogukonnas sponsorluse, annetuste ja vabatahtliku töö kaudu.

Ühendkuningriigis tegutseva Canon UK peakontor on hea näide bioloogilise mitmekesisuse ja elukeskkondade taastamisest äritegevuse kõrval. Peakontor on ümbritsetud kujundatud maastiku ja looduslike aladega, kus elab palju erinevaid loomi, muuhulgas leidub seal mitu mesilasepesa. Hispaanias toetab Canon nn vastutuse metsa (Bosque Responsable Canon) Valencias, kus Canoni töötajad aitavad puid istutada ning pügada. Lugege edasi meie regionaalsete ja kohalike projektide kohta.

  Üles

spacer
					image
Keskkond
Tootmine
Ringlussevõtmine
Kasutamine
ISO 14001
Sõnastik
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded