Sõnastik

CO<sub>²</sub>-neutraalsus

Materjalide suletud ringlus

Kahepoolne

Tehases toodetud uued mudelid

Ringlussevõtmine

Restaureerimine

Taaskasutamine

Kaks ühes, neli ühes, N ühes

CO<sub>²</sub>-neutraalsus

„CO²-neutraalsus tähendab, et vastava protsessi käigus toodetakse summaarselt null tonni süsinikdioksiidi – selleks arvutatakse läbipaistval viisil toodetud CO² hulk, vähendatakse seda ja kompenseeritakse ülejääk.”*
* Ühendkuningriigi valitsuse energeetika ja kliimamuutuste ministeeriumi määratlus, oktoober 2009.

  Üles

Materjalide suletud ringlus

Oma tööea lõppu jõudnud tooted kogutakse Canoni käitlussüsteemi kokku ja neist eraldatakse Canoni tehases mehaanilise töötlemise teel materjalid, mida edaspidi kasutatakse uute Canoni toodete või detailide (mitte ainult samade toodete) tootmiseks. Need tooted kogutakse järgmisel ringil uuesti kokku ja töödeldakse samamoodi.

  Üles

Kahepoolne

Mõlemale lehepoolele printimine.

  Üles

Tehases toodetud uued mudelid

Tehases toodetud uued mudelid kujutavad endast algse mudeli uusversiooni, mille valmistamisel kasutatakse nii uusi osi kui ka olemasolevaid osi. Algne seade võetakse turult välja, saadetakse Canoni tehasesse ning demonteeritakse raamini välja. Demonteeritud osi puhastatakse ja katsetatakse põhjalikult. Kõik sel viisil ümbertöötatud seadmed läbivad sama kvaliteeditagamisprotsessi nagu täiesti uued seadmed, ning nende kvaliteet ja talitlusomadused on tagatud samal tasemel nagu algsel seadmel.

  Üles

Ringlussevõtmine

Igasugused taaskasutamistoimingud, mille käigus materjalid töödeldakse ümber toodeteks, materjalideks või aineteks, mida kasutatakse algsel või uuel eesmärgil ilma materjali koostist muutmata. See hõlmab orgaaniliste ainete ümbertöötlemist, kuid ei hõlma nende kasutamist energia saamiseks ega kütuste või pinnasetäite tootmiseks.

  Üles

Restaureerimine

Tooted toimetatakse tagasi Canoni tehasesse või kohalikku Canoni ettevõttesse ja restaureeritakse viisil, mis ei nõua põhjalikku ümberehitamist (nt vahetatakse detaile ennetava hoolduse eesmärgil). Tulemuseks on toode, mida saab edasi müüa või rentida.

  Üles

Taaskasutamine

Igasugune toiming, mille käigus kasutamiskõlblikke tooteid või detaile nende algsel otstarbel uuesti kasutatakse.

  Üles

Kaks ühes, neli ühes, N ühes

Kaks ühes: kaks lehekülge prinditakse prindimaterjali (nt A4-lehe) ühele küljele.
Neli ühes: neli lehekülge prinditakse prindimaterjali ühele küljele.
N ühes: N lehekülge prinditakse prindimaterjali ühele küljele.

  Üles

spacer
					image
Keskkond
Tootmine
Kasutamine
Ringlussevõtmine
Tegevus
ISO 14001
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded