Keskkond – kaitseme keskkonda ja toetame oma kliente

Toodete kujundamisel mõtleme keskkonnale ja kaasame tihti ümbertöödeldud materjale. Meie tooted tarbivad kasutamisel võimalikult vähe energiat, et säästa klientide ressursse, ning me mõtleme juba oma toodete kavandamisel nende kasutamisjärgsele ümbertöötlemisele, taaskasutamisele või ringlussevõtmisele. Me vähendame oma toodete tootmiseks kuluvate uute loodusvarade hulka ressursitõhusust parandades.

Võttes arvesse, et kaks kolmandikku toote tööea CO2 heitkogustest on seotud kliendipoolse toote kasutamisega ning tarnijatepoolse toormaterjalide ja detailide tootmisega, pakume spetsiifilisemaid lahendusi, mis võimaldaksid meie klientidel tõhusamalt ja säästlikumalt tegutseda. Nii saavad kliendid vähendada oma keskkonnamõju, nautides samal ajal uuenduslikke ja ohutuid tooteid ning säästes raha. Lugege edasi meie lahenduste ja teenuste kohta.

Tooda – kasuta – töötle ümber
Järgime kõikide oma toodete tööea puhul ideed „Toodakasutatöötle ümber”.

Canoni Tooda – kasuta – töötle ümber protsess

Me vastutame oma tegevuse mõju eest, muuhulgas selle mõju eest looduskeskkonnale, kooskõlas meie ettevõtte filosoofiaga Kyosei. Meie keskkonna-alases põhikirjas [PDF, 114 KB] on kirjas põhimeetmed, mille abil tasakaalustame jätkusuutlikku kasvu ja väärtuste tootmist, ressursside vastutustundlikku kasutamist ja keskkonnamõjude vähendamist. Need tegevused aitavad kliimamuutusi leevendada.

Oma büroode ja äritegevusega seotud keskkonnamõjude minimeerimiseks oleme kogu Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas kasutusele võtnud standardsed tegutsemispõhimõtted. Lugege lisaks meie äritegevuse kohta.

Auhinnad
Meie pingutusi keskkonnamõju vähendamise ja kliimamuutuste leevendamise vallas on tunnustatud mitmete auhindadega.
• Punktitabelis Climate Counts on meie punktisumma 66/100.
• Interbrandi 2012. aasta ülemaailmsete keskkonnasõbralike kaubamärkide (Best Global Green Brands) edetabelis oleme 29. kohal.
• Reputation Institute paigutab meid aga maailma parima mainega ettevõtete seas 9. kohale (2012).

Canoni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jätkusuutlikkuse aruanne 2013
Vaadake keskkonna-alaste mõistete sõnastikku.
Lugege meie keskkonna-alast põhikirja [PDF 114 KB].

Vaadake, kuidas toetab Canon ühiskonda ja täidab oma sotsiaalseid kohustusi.

Vaadake, kuidas täidab Canon ettevõtte regulatsiooni sätestavaid seadusi ja määrusi.

spacer
					image
Keskkond
Tootmine
Kasutamine
Ringlussevõtmine
Tegevus
ISO 14001
Sõnastik
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded
Canon Europe sustainability report