G1_X_Mark_II

Canon ja Punane Rist

Koos aitame parandada puudustkannatavate laste elusid üle Euroopa.

Meie partnerlus Punase Ristiga on üks viisidest, kuidas me rakendame oma Kyosei ärifilosoofiat, mille põhimõtteks on elamine ja töötamine koos ühise hüvangu nimel. Koos aitame parandada puudustkannatavate laste elusid üle Euroopa ning pakume neile tuge. Me sisendame neisse humanitaarseid väärtuseid ning õpetame eluoskusi, mis aitavad neil luua endale helgem tulevik.

Näited meie poolt toetatud kohalikest projektidest: 

  • Lastele ja noortele elupäästeoskuste õpetamine
  • Nõustamise või psühholoogilise toe pakkumine
  • Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
  • Liiklusohutuse õpetamine

Alates 2006. aastast on Canon Europe ning Canoni riiklikud harud üle Euroopa annetanud üle 4,3 miljoni euro Euroopa Punase Risti ühingutele ning aitanud rohkem kui miljonit last üle Euroopa.

Canon donation to the European Red Cross Societies