Teave võltsinguvastase tegevuse kohta

Canon on üks mitmest globaalsest kaubamärgist, mida mõjutab ebaseaduslik toodete võltsimine. Need on võltskulutarvikud ja -akutooted, mis on pakendatud nii, et need näeksid välja nagu Canoni originaaltooted. Canon suhtub sellisesse ebaseaduslikku tegevusse väga tõsiselt ja teeb koostööd politsei, tolli ning võltsinguvastaste organisatsioonide ja asutustega kogu Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas (EMEA), et peatada võltstoodetega kauplemine.

Alljärgnevalt leiate teavet Canoni võltstoodete kasutamisega seotud ohtude, nende tuvastamise ning selle kohta, kuidas käituda, kui arvate, et olete võltstoote ostnud.

Miks vältida võltsitud Canoni tooteid?

Originaaltoodete ostmine

Kuidas võltsitud Canoni tooteid tuvastada?

Mida teha, kui arvate, et olete ostnud võltsitud toote?

Kuidas Canon oma kliente kaitseb?

Meie edu

Muud huvipakkuvad lingid

Miks vältida võltsitud Canoni tooteid?

Turvariskid

Võltsitud Canoni tooted ei ole toodetud ega testitud kooskõlas Canoni originaaltoodete rangete kvaliteedistandarditega ning nende kasutamine võib kahjustada inimest või toodet. Võltsitud akud võivad tekitada liigset kuumust ja lekkeid või kasutamisel plahvatada, põhjustades tõsiseid inimvigastusi või parandamatuid kahjustusi tootele.

Lisateavet võltsitud akudega seotud ohtude kohta leiate kaamera- ja pildindustoodete ühingu (Camera & Imaging Products Association, CIPA) veebilehelt.

Kvaliteet

Võltsitud Canoni tindi- ja toonerikassetid võivad lekkida, blokeerida printeri prindipead või põhjustada värvide hägusust ja määrimist. Samuti on need kassetid tõenäoliselt väiksema printimismahuga kui originaaltooted. Canoni testitud võltsitud kassettide printimismaht on originaalkassettidega võrreldes vahemikus 28% kuni 69%.

Keskkonnamõju

Kõik Canoni originaaltooted on kooskõlas Euroopa seadustega, nagu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE); RoHS-direktiiv (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) ning REACH-määrus. Võltsitud tooted ei ole tõenäoliselt nende seadustega kooskõlas, kuna nende algsed koostisained ja tootmisprotsess ei ole teada ning seetõttu on need suurema keskkonnariskiga.

Lisateave Canoni keskkonnategevuste kohta.

Lingid organiseeritud kuritegevuse kohta

Võltsitud toodete tootmine ja müümine on kriminaalkuritegu. Võltstoodete tootmise ja müümise eest vastutavad isikud on sageli seotud ka teiste ebaseaduslike tegevustega, sh selliste kuritegude rahastamisega nagu narkokaubandus, inimkaubandus, relvade salavedu, identiteedivargus, rahapesu ja terrorism.

  Üles

Originaaltoodete ostmine

Mittetäieliku loendi Canoni toodete volitatud jaemüüjate kohta leiate meie lehelt Ostukohad.

  Üles

Kuidas võltsitud Canoni tooteid tuvastada?

• Kõikidel Canoni originaaltindikassettidel*, lasertooneritel, koopiamasinate tooneritel, kaameratel ja videokaamerate akudel on ainulaadne Canoni hologramm. Hologrammile on omane ainulaadne värvimuutlikkus, mistõttu paistab hologramm eest vaadatuna sillerdavalt kuldne, kuid muutub horisontaalsel kallutamisel sillerdavaks tumeroheliseks. Kui hologrammi on võltsitud, siis sellist värvimuutust ei ilmne või värv muutub vaid kergelt.

(* Euroopa plasttüüpi tindipakendid või mullpakendatud multipakid ei pruugi ainulaadset hologrammi sisaldada.)

Pilt__Hologramm

• Võltsitud hologrammid on sageli võltspakendil korrapäratult kujutatud ning need paistavad kahjustatud, hägused, vale värvi või suurusega.

• Võltsitud Canoni pakenditel ja toodetel olevad Canoni logod võivad olla hägused ning vale värvi, kirjastiili või suurusega.

Pilt_canonilogo

• Võltsitud toodete pakendid võivad välja näha, nagu neid oleks taassuletud, taaskasutatud või muudetud.

• Võltstooted või -pakendid võivad olla kirjavigadega.

Samuti on leitud turult võltsitud Speedlite'i tooteid. Nende kohta leiate lisateavet siit.

Canoni võltsitud ja originaalakude pildid leiate kaamera- ja pildindustoodete ühingu (Camera & Imaging Products Association, CIPA) veebilehelt.

Muud võltsitud toodete tunnused

• Hind: olge ettevaatlikud müüjate suhtes, kelle hinnad on tavatult madalad.

• Ostukoht: olge ettevaatlikud, ostes internetioksjoni veebilehtedelt. Mitte kõik nendel veebilehtedelt ostetud tooted ei ole võltsitud, kuid võltsijad kasutavad siiski neid lehti kiire, anonüümse ja globaalse haarde saavutamiseks.

  Üles

Mida teha, kui arvate, et olete ostnud võltsitud toote?

Kui kahtlete ostetud kulutarviku või aku autentsuses, võtke ühendust Canoni volitatud edasimüüjaga või meiega e-posti aadressil ipr.info@canon-europe.com.

Kahjuks ei saa me vigaseid võltsitud Canoni tooteid ümber vahetada ega parandada. Saame siiski kindlaks teha, kas tegemist on originaaltootega või mitte ning anda kirjaliku kinnituse, kui toode on võltsitud.

  Üles

Kuidas Canon oma kliente kaitseb?

Kaitse

Canoni nimi ja logo on ametlikult kaubamärkidena registreeritud ning enam kui 30 riigis üle EMEA asuvad tolliasutused, et võimaldada kahtlustatavate võltsitud toodete üle formaalse järelevalve teostamist ja selliste toodete tuvastamist, kui need riiki sisenevad.

Tehnoloogiad

Canon on võtnud kasutusele turvameetmed, et aidata klientidel originaaltooteid tuvastada.

Koostöö

Canon teeb koostööd riiklike ja rahvusvaheliste võimude ja organisatsioonidega nagu politsei, tolli- ja kaubandusjärelevalve asutused, et aidata neil tuvastada võltsitud Canoni tooteid ning need turult eemaldada.

Kehtivatest seadustest teavitamine

Canon teeb tööd selle nimel, et suurendada üldsuse teadlikkust võltsitud toodete ebaseadusliku kaubanduse kohta ning osaleda avalikel nõupidamistel intellektuaalse omandi järelevalve teemal.

Canon on mitme organisatsiooni aktiivne liige, näiteks Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT ja eBay VeRO programm.

Haridus

Canon pakub koolitusi ja õppeseminare politsei-, tolli- ja riigiametnikele, et aidata neil võltsitud Canoni tooteid tuvastada. Canon on loonud ka kasuliku vaaturi ning seda turustanud, et võimudel oleks lihtsam võltsitud tooteid tuvastada.

Pildid_Kasulik_vaatur

  Üles

Meie edu

Canon on koostöös riiklike asutustega tuvastanud võltsitud tooteid mitmes EMEA riigis.

Veelgi enam, alates 2010. aastast on Canon korraldanud üle 200 uurimise ja 660 tollipoolse konfiskeerimise, mis hõlmasid umbes 550 000 võltstoodet.

  Üles

Muud huvipakkuvad lingid

Alljärgnevalt on toodud kasulikud lingid, kust saab lisateavet võltsimisvastase tegevuse kohta:

React – Euroopa võltsimisvastane võrgustik
Äritegevus võltsimise ja piraatluse peatamiseks
Võltsimisvastane grupp
Intellektuaalomandi kontor
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika pildindustarvikute koalitsioon

  Üles

spacer
					image

About Canon

Facts & Figures
Anti-Counterfeit Awareness
Parallel Products Information